aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

30. Štefánsky výstup na Sľubicu
                              Dňa 26.12.2013 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                        Štefánsky výstup na Sľubicu,
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie : Vojkovce – sedlo Predky – Sľubica- Slovenský kríž Na skale – sedlo Predky – Vojkovce
 
                     Kaľava - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie : 670 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Kunová, Kandričák, Pobiecká,
 
                                   Hamráková, Vozárová, Papcun, Gaľa, Gaľová
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vojkovce zelenou značkou smerom sedlo Predky spred kostola. <<< Vojkovce patria k najstarším
spišským obciam so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina ( VILLA VOYK 1290. )
Neskoršie pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce, Vojkócz, Vojkfalva. Spočiatku
patrili rodu Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného panstva Spiš. V 17. storočí ich majitelia
Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce na malej vyvýšenine sa nachádza malý cintorín. Pôvodne
to bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu.  Kostol svätého Bartolomeja
sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto dielo bol ocenený prestížnou cenou
Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča. V kategórii architektonickej tvorby získal
cenu práve architekt Rybarčák za zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky kostol svätého Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za
výnimočné architektonické hodnoty. >>>  Je vysoká oblačnosť, bez snehu ale dosť teplo. Teplota sa pohybuje nad nulou.
 Pri kostole zabočíme vľavo po širokej ceste smerom do doliny. Za rampou značka odbočí z cesty vpravo a pokračuje okolo
potôčika hore dolinou. / Chodník ktorým vedie značka v prípade zlého počasia je dosť nebezpečný /. Zvykli sme si už chodiť
stále rovno ďalej po ceste. Po chvíli budeme križovať značku ktorá prichádza sprava a pokračujem úzkou dolinkou ďalej.
Pokračujeme ďalej lesnou cestou, až vyjdeme na skládku dreva kde už pokračujeme žltou značkou ktorá prichádza sprava
z Richnavy smerom na Sľubicu. / Zo skládky je obmedzený výhľad do Hornádskej kotliny a hrebeň Galmusa v prípade
dobrého počasia. Stále je hustá hmla, sneh je mokrý a ťažký. Postupujeme cestou až prichádzame na zelenú značku,
zabočíme vpravo a vychádzame na lúku v sedle Predky. Na začiatku lúky vpravo na drevenej tabuli je napísaná prosba lesa.
Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju. Na lúke zabočíme vľavo do lesa cestou, po chvíli značka odbočí vľavo do svahu.
Pred nami je strmší výstup úzkym chodníkom ktorý vedie rovno hore. Po zdolaní strminy prechádzame dlhou a úzkou lúkou
pred vrcholom Sľubice. Postupne vychádzame z lesa na vrchol  Sľubice. Oblačnosť sa trochu rozchádza a začína svietiť
aj slnko, al keď zubaté ale predsa svieti. V dolinách a v pozadí je hmlistejší vzduch a preto je dosť obmedzený výhľad do
okolia. V prípade pekného počasia je nádherný výhľad na okolité vrchy.  Vľavo začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa
Galmus nad Krompachmi, ktorý sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú
obrysy Vraních vrchov, za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo na siluetu
hrebeňa Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier. Pred nimi
tajomné a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami sa rozprestiera
Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej Európe Dreveník, najväčší hrad
v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. Pokračujeme vpravo cestou dolu lesom, po vyjdení z lesa je
pred nami železný Slovenský kríž Na skale  za ním je vidieť vľavo Smrekovicu, vpravo Patriu. Na hrebeni zabočíme vpravo
a neznačeným chodníkom prechádzame okolo Slovenského kríža, schádzame dole svahom,  cestou vpravo bočným
východným svahom Sľubice. Hmla klesla a je vidieť do Širockej brázdy. Vpravo sa ukazuje vrchol Roháčky. Cestou
prídeme na zelenú značku ktorá prichádza sprava z vrcholu Sľubice. Pokračujeme rovno do sedla Predky, rovnakou trasou
sa vrátime do Vojkoviec kde na obecnom úrade je cieľ trasy. Občerstvíme sa, oddýchneme a pokračujeme zelenou
značkou smerom Krompachy. Znovu je dosť hustá hmla. Prechádzame obcou, po chvíli cestou vystupujeme miernym
svahom cez starú a už nepoužívanú plantáž kde sa pestovali ríbezle. Vyjdeme na najvyšší bod cesty Na Hŕbkoch.
Vchádzame do Kaľavy. <<<  Kaľava existovala už v 13. stor., v pís. prameňoch sa objavuje začiatkom 14. stor. Prvýkrá
t v listine Spišskej kapituly z 2. 5. 1300 ako majetok rodiny zo Žehry (Kaloua). Od pol. 15. stor. bola súčasťou richnavského
hradného panstva. Obyvatelia boli roľníci a poľnohosp. robotníci. Časť pracovala v blízkych Krompachoch, ktoré sú aj dnes
pre niektorých pracoviskom. Po r. 1989 ožilo drobné súkromné podnikanie. Pôvodný rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža
bol postavený v r. 1933. Na jeho mieste postavili v r. 2001 nový. >>>  V obci značka odbočuje vpravo do Kolinoviec, ale
pokračujeme rovno ďalej cestou okolo kostola, pomedzi domy, za cintorínom zabočíme vpravo cestou hore lúkou na vrchol.
Na vrchole pokračujeme vľavo cestou cez lúku, vchádzame do lesa a úzkou lesnou cestou schádzame k železničnej trati.
Prechádzame trať, okolo vodnej elektrárni zabočíme vľavo cez most na hlavnú cestu až vojdeme do mesta.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Zahájenie Štefánskeho výstupu na Sľubicu v priestoroch obecného úradu.
-
-
Pred obecným úradom v obci Vojkovce.
-
-
Hornádska kotlina pohľad z vrcholu Sľubice.
-
-
Na vrchole Sľubice.
-
-
Na vrchole Sľubice.
-
-
Na vrchole Sľubice.
-
-
Na vrchole Sľubice.
-
-
Na vrchole Sľubice.
-
-
Opečená slaninka chutí najlepšie v zime a v lese.
-
-
Širocká brázda v pozadí vpravo vrchol Roháčky pohľad z časti Na skale.
-
-
Schádzame z časti Na skale.
-
-
Dolina smerom do obce Vojkovce.
-
-
Vojkovce v pozadí vrchol Sľubice pohľad smerom od Kaľavy.
-
-
V obci Kaľava.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /                                  
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-