aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

1. Zimný prechod Slovenským rajom
                             Dňa 7.01.2012 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                      " Zimný prechod Slovenským rajom  „
 
 
Usporiadateľ :  RR  Spišská Nová Ves
 
Trasa akcie : Čingov – Prielom Hornádu – Letanovský mlyn – Kláštorná roklina – Kláštorisko
 
                      Čertová sihoť – Prielom Hornádu - Čingov  
 
Dĺžka trasy :  14 km         Prevýšenie : 400 m       Čas trasy podľa mapy:  5.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacka, Muller, Papcun, Olšavský, Čupaj, Uhrín, Petruš              
 
Nečlenovia KST MŠK : 3 účastníci                               
                       
 
Turistická mapa  SLOVENSKÝ RAJ  č.124         Turistický atlas list č. 137
 
 
Popis trasy :
Na parkovisku bolo oficiálne otvorenie Zimného prechodu Slovenským rajom predsedom RR Spišská Nová Ves Vojtom
Jeremiášom.  Napriek nie najlepším predpovediam počasie sa vydarilo. Teplota sa pohybuje tesne pod nulou, obloha sa
vyjasňuje a cez deň už bolo nádherne jasno. Trasu začíname od centrálneho smerovníka na dolnom parkovisku modrou
značkou cez Prielom Hornádu smerom na Letanovský mlyn proti toku Hornádu. <<< Prielom Hornádu je približne 16 km
dlhý úsek horného toku rieky Hornád od ústia Veľkej Bielej vody po         Smižany        . Hornád tu vytvoril kaňonovité údolie, brehy
ktorého spadajú z bočných hrebeňov a vrchov miestami s vyše 300 m výškovým rozdielom. Vďaka svojej turistickej histórii
má Prielom Hornádu zvláštne postavenie medzi prírodnými hodnotami      Slovenského raja   .   Až roku 1960 sa začalo s
výstavbou lanovej lávky v ústí Kláštorskej rokliny a roku 1974 sa ukončila etapovitá výstavba "chodníka Horskej služby". 
Na tomto chodníku je zabudovaných 7 kovových mostíkov a lávok, približne 320 m reťazí v exponovaných skalných stenách,
140 stúpačiek a približne 70 m drevených lávok. Pre turistov je sprístupnený v celej dĺžke. >>> Prechádzame cez prvú železnú
lávku ponad Hornád v miestach kde bol niekedy betónový most okolo smerovníka s odbočkou na Lesnicu a Košiarný briežok.
Prekročíme ústie Lesníckeho potoka a okolo Hornádu prichádzame na lúku v ústi Bieleho potoka ktorý preteká Tomášovskou
Belou pod Tomášovským výhľadom. Postojíme z dôvodu pitnému režimu pozrieme si Tomášovský výhľad v rannom slnku.
Pokračujeme cez lávku v ústi Bieleho potoka v pravo okolo  smerovníka k Hornádu, prejdeme lávkou cez Hornád, sprava
prichádza značka z Tomášovského výhľadu. Je veľmi málo snehu miestami v lese nie je žiadny, na Hornáde okolo brehu
len náznaky ľadu, zo svahu a skál len miestami náznaky ľadopádov. Prechádzame lesom ktorý na viacerých miestach je
poškodený, na zemi leží mnoho vyvrátených stromov. Chodník je dobre schodný aj keď je málo snehu nešmýka sa, pozor
treba dávať na miestach kde vystupuje skalné podložie, samozrejme na rebríkoch a stúpačkách je potrebné dávať pozor
stále. Stúpačky Pod mlynom, najkritickejšie miesto Prielomu Hornádu, v prípade tuhej zimy sú tieto stúpačky vždy zakryté
ľadom, dnes sú čisté a ľahko prechodné.  Prechádzame novým kamenným mostom v Letanovskom mlyne, pri bufete
postojíme dáme si foto. Ža Hornádom  sa nachádza jeden z najznámejších ľadopádov Slovenského raja, pri Letanovskom
mlyne navštevovaný milovníkmi lezenia v ľade. Z dôvodu slabej zimy sa však nedá liezť ľadopádom. Južné svahy Čertovej
sihoti nad Letanovským mlynom sú čisté bez snehu. Pozorujeme svahy či neuvidíme nejakého kamzíka. Na týchto svahoch
sme najčastejšie videli kamzíka v Slovenskom raji. Prechádzame Prielomom, pozorujeme zákutia Hornádu, ktoré
nenasvedčujú tomu že je práve zimné obdobie. Lanovou lávkou najdlhšou a najvyššie položenou lávkou prídeme do ústia
Kláštornej rokliny. Bola známa už dávnejšie, ale sprístupnená bola až v r. 1960 po preklenutí Prielomu Hornádu lanovou
lávkou. Odbočíme z modrej značky a pokračujeme zelenou značkou cez Kláštornú roklinu, ktorá je už pokrytá tenkou
vrstvou snehu. Chodníkom sa postupuje dobre, nešmýka sa. Prichádzame k prvému Strakovému,  13 m vysokému vodopádu.
 Roklina bola známa už dávnejšie, ale sprístupnená bola až v r. 1960 po preklenutí Prielomu Hornádu lanovou
lávkou. Je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Prielom Hornádu s piatym, teda najprísnejším stupňom ochrany prírody.
Preto je pohyb možný len po označenom turistickom chodníku. Vodopád je pokrytý tenkou vrstvou ľadu. V rokline nie je
žiadny ľad, stúpačky a rebríky sú ľahko prechodné. Prichádzame k Dúhovému vodopádu ktorý je pokrytý súvislejšou
vrstvou ľadu po celej dĺžke. Tu už si môžete predstaviť krásu ľadov na vodopádoch. Prechádzame posledným rebríkom
a vychádzame do miernejšej časti záveru rokliny ktorá prechádza do rozsiahlej lúky na Kláštorisku. Vpravo sa nachádzajú
opravované zrúcaniny Kartuziánského kláštora. <<< História kláštora siaha až do 13. storočia. V jeho druhej polovici sa na
tej istej planine, na ktorej dnes stoja pozostatky Kláštoriska, zachránili obyvatelia Spiša pred nájazdmi Tatárov. Z vďačnosti
za záchranu, ktorú im Letanovská skala ponúkla, rozhodli sa vystavať tu kostol. Neskôr boli na toto miesto pozvaní kartuziáni,
ktorí tu založili svoj kláštor. Rád kartuziánov založil mních sv. Bruno roku 1084 vo Francúzsku. Pravidlá rádu sú veľmi
prísne: celoživotná mlčanlivosť, zákaz vstupu žien do kláštora (jedinú výnimku mala mecenáška Hedviga) či život v
 celách – malých domčekoch so záhradkou. Hlavnou náplňou práce kartuziánov bolo prepisovanie kníh, o čom
svedčia archeologické nálezy. Pokiaľ sa nevenovali pisateľskej práci udržovali chod kláštorného komplexu ako
samostatnej jednotky. Sami si dopestovali väčšinu potrebných plodín. Prijímali pocestných i duševne chorých, ktorých
liečili najmä izoláciou od okolitého sveta. Bohužiaľ, z rovnakého dôvodu, ktorý stál pri vzniku Skaly útočiska, bolo toto
posvätné miesto zničené. Veľmi dobrá obranná poloha sa zapáčila najskôr husitom a neskôr bratríkom. Spišská župa
bola nútená roku 1543 kláštor zničiť. >>> Lúka na Kláštorisku je celá pokrytá snehom, pekné slnečné počasie nádherný
deň v Slovenskom raji. Reštaurácia je zatvorená a preto si nájdeme miestečko na slnku na južnej strane Kláštoriska,
kde si trochu oddýchneme a občerstvíme sa. Od centrálneho smerovníka pri reštaurácii pokračujeme modrou značkou
smerom Čertová sihoť. Z vrcholu lúky pod Čertovou sihoťou ja výborný pohľad na Kláštorisko a Hornádsku kotlinu s
 výhľadom na celé Vysoké Tatry a západné Tatry. Prechádzame okolo vysielača a za ním prichádza radosť ale aj smútok.
Les v týchto miestach je zničený, nachádza sa tu veľký kus lesa zničený polomom. Smútok nad zničeným lesom.
Radosť nad nádhernou vyhliadkou do Hornádskej kotliny, vľavo Vysoké Tatra, vpravo Levočské vrchy. Postupujeme
riedkym krovím po hrebeni, postupne lesom až prídeme k miestu kde značka odbočuje vpravo dole svahom. Odbočka
nie je najlepšie značená, aj preto tí čo šli vpredu prehliadli odbočku a pokračovali ďalej po hrebeni. Tu sa začína
najobávanejší chodník v Slovenskom raji. Strmý s miestami so skalným podložím a  krátkymi serpentínami s ktorých
sa môže v prípade rýchlejšieho pohybu zatočiť hlava. Chodník miestami so skalným ťažšie schodným podkladom
zaistený technickými prostriedkami. Náročný na prechod najmä v prípade malej vrstvy snehu, námrazy alebo dažďa.
 Ale aj v prípade dobrého počasia je potrebné dávať pozor pri prechode chodníka. Zo spodnej časti chodníka je vidieť
Tomášovský výhľad. Schádzame okolo smerovníka k lávke cez Biely potok. Prechádzame lávkou ponad hlboký skalný
prielom v ústi Bieleho potoka, v minulosti tu bola hlboká  do modro zelena sfarbená čistá voda teraz plytké koryto,
skalný prielom je zanesený kamením po poslednej povodni ktorá postihla Tomášovskú Belu. Z lúky si pozrieme slnkom
osvetlený Tomášovský výhľad. Prielomom Hornádu sa vrátime cez ústie Lesnice na Čingov. Na hornom parkovisku v
 reštaurácii si dáme výbornú fazuľovú polievku, urobíme záverečné foto a ukončíme nádherné strávený slnečný deň
v nádhernej prírode Slovenského raja.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Členovia KST MŠK Krompachy a dvaja členovia KST Sľubica Vojkovce pri centrálnom smerovníku na dolnom
parkovisku.
-
-
Účastníci otvorenia 53. Ročníka Zimného prechodu Slovenským rajom na dolnom parkovisku na Čingove. 
-
-
Účastníci otvorenia 53. Ročníka Zimného prechodu Slovenským rajom na dolnom parkovisku na Čingove. 
-
-
Účastníci otvorenia 53. Ročníka Zimného prechodu Slovenským rajom na dolnom parkovisku na Čingove. 
-
-
Účastníci otvorenia 53. Ročníka Zimného prechodu Slovenským rajom na dolnom parkovisku na Čingove. 
-
-
Otvorenie Zimného prechodu Slovenským rajom, predsedom Regionálnej rady KST Spišská Nová Ves
Vojtom Jeremiášom na dolnom parkovisku na Čingove.  
-
-

Prielom Hornádu pri prvej lávke cez Hornád smerom na Čingov.

-
-
V prielome Hornádu okolo vody je množstvo pováľaných stromov a miestami aj malé plochy poškodeného lesa.
-
-
Na železnej lávke cez Hornád.
-
-
Prvé náznaky bočných ľadopádov.
-
-
Stúpačky na bočnej kolmej stene Pri jaskyni.
-
-
Stúpačky na bočnej kolmej stene Pri jaskyni.
-
-
Stúpačky Pod mlynom. Najkritickejšie miesto Prielomu Hornádu, v prípade
tuhej zimy sú tieto stúpačky vždy zakryté ľadopádom.
-
-
Na novom kamennom moste v Letanovskom mlyne.
-
-
Pri bufete v Letanovskom mlyne. V pozadí jeden z najznámejších ľadopádov
Slovenského raja v Letanovskom mlyne navštevovaný milovníkmi lezenia v ľade.
Z dôvodu slabej zimy sa však nedá lliezť ľadopádom.    
-
-
Pod Strakovým vodopádom v Kláštornej rokline vysokým 13 m.
-
-
Pod Dúhovým vodopádom.
-
-
Dúhový vodopád.
-
-
Záver Kláštornej rokliny.
-
-
Kláštorisko – aspoň tu je vidieť že je zima.
-
-
Kartuziánsky kláštor v pozadí Vysoké Tatry pohľad spod reštaurácie.
-
-
Vysoké Tatry pohľad z vrchu lúky pod Čertovou sihoťou.
-
-
Hornádska kotlina v pozadí Vysoké Tatry pohľad z Čertovej sihoti od vysielača. Niekedy tu bol po celom hrebeni
hustý les, teraz po polomoch sa tú nachádzajú rozsiahle polomy.
-
-
Vyhliadková skala na južnom svahu Čertovej sihoti nad Tomašovskou Belou.
-
-
Hrebeň Čertovej sihoti.
-
-
Chodník z alebo na Čertovú sihoť.
-
-
Tomášovský výhľad pohľad z chodníka spod Čertovej sihoti.
-
-
Lávka cez Biely potok v ústi Tomášovskej Belej.
-
-
Záverečná fotografia na hornom parkovisku na Čingove.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Slovenský raj / Prielom Hornádu /
                                  Fotogaléria – Slovenský raj / Kláštorská roklina /
                                  Fotogaléria – Slovenský raj / Kláštorisko /
                                  Fotogaléria – Slovenský raj / Kartuziánsky kláštor /
                                  Fotogaléria – Slovenský raj / Čertová sihoť /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-