aktualizované: 25.07.2022 20:12:58

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

4. Prechod Galmusom
                                  Dňa 27.01.2013 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                              Zimný prechod Galmusom.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :   Krompachy – poľovnícka chata Galmus – Za horou - Kolinovce - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  15.5 km         Prevýšenie : 350 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Čupaj, Čupajová, Stanek, Vozárová, Uhrín
 
                       
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125    Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy:
Trasu začíname od mapy Galmus ktorá je vľavo od Mestskom úrade zelenou značkou smerom na Bielu skalu. Počasie
je hmlisté, dosť snehu a primerane chladno. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z
listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia
pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených
konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali
prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný
administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so
zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto.
Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli
v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb.
Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú
železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. >>>
Prechádzame zelenou značkou cez most okolo VÚB vľavo, pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej
v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. <<< Vľavo sa nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia
a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie
sa dodnes volá Piller - park. >>>  Dnes objekt slúži ako penzión.  Za Vitálnym svetom odbočí vpravo lesnou cestou ponad
paneláky, pri troch betónových krížoch prudko značka zabočí vľavo na úzky chodník vedúci lesom.Na južnom a východnom
svahu Líščieho vrchu je vidieť množstvo lesných chodníkov vybudovaných v roku 1908 ako súčasť budovania slnečných
kúpeľov ktoré v roku 1908 začal stavať na Líščom vrchu Ing. Viktor Lorenc. <<< Pravdepodobne v roku 1910 sa konala
veľkolepá slávnosť s príležitosti otvorenia časti kúpeľov.  V zime bola otvorená sánkarská dráha s požičiavaním sánok.
Nedostatok financií začalo sprevádzať stavbu kúpeľov. V roku 1912 prebehlo exekučne konanie kde sa Lorencov majetok
rozpredal. Kúpele skončili. Budovy ktoré tu ostali sa postupne rozobrali miestnym obyvateľstvom.  >>>  Značka južným
svahom postupne pokračuje lesnou cestou na lúčnatý hrebeň Líščieho vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady na Bielu skalu
a na Sľubicu. Hmla pomaly začína ustupovať a ponúka sa výhľad do okolia. Pred smerovníkom Pod skalou, vpravo je prvý
výhľad na Hornádsku kotlinu a hrebeň Braniska. Pokračujeme popod vápencové skalnaté zrázy pod Kobylou, o chvíľu
prechádzame veľkou lúkou pod Kobylou, ktorá je vpravo. Pokračujeme ďalšou lúkou so senníkom, ktorá je súčasťou
veľkej lúky okolo poľovníckej chaty na Galmuse. Pri poľovníckej chate je prístrešok so stolom kde si môžete oddýchnuť,
občerstviť sa a v prípade zlého počasia je možné sa tu ukryť. Vľavo od cesty na zákrute je prameň vody, jediný prameň
na hrebeni Galmus. Okolo chaty je dosť čerstvého snehu. Pokračujeme vpravo žltou značkou smerom Za Horou. Cesta
sa vo svojej vrchnej časti postupne zúži, z dôvodu strmého svahu, kde sa cesta hlboko zarezáva do vápencového skalného
podložia. Na ceste sú vyjazdené koľaje, postupovalo sa cestou celkom dobre.  Za väčšou skládkou dreva značka odbočí
z cesty vľavo úzkou lesnou cestou,  žltá značka vyústi z lesa popod lyžiarsky vlek pri starej horárni, ku ktorej je pristavené
pódium na ktorom v letných mesiacoch tu ponorí do lesa a pokračuje lesnou cestou až na vystupuje country skupina Zahuráci.
Za Horou je dosť snehu, vlek je v prevádzke väčšinou cez víkend. Pri smerovníku odbočíme vľavo cestou k chate Sabínka.
Po chvíli oddychu pokračujeme naspäť k smerovníku. Táto trasa je značená miestnym značením žlto - bielymi trojuholníkmi.
Od smerovníka pokračujeme rovno asfaltovou cestou ktorá prichádza zo Spišských Vlách na skládku dreva kde odbočíme
vpravo na lesnú cestu. Po čase cesta vyústi z lesa na lúky okolo železničnej trati.  Odtiaľ je pekný pohľad na časť Spišských
Vlach v pozadí vľavo hrebeň Vysokých Tatier, v strede sa čnie najväčšia travertínová kopa v strednej Európe, vpravo najväčší
hrad v strednej Európe Spišský hrad v pozadí tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Značka sleduje okraj lesa až k potôčiku
kde značka prechádza popod železničnú trať, vpravo sa späť vráti k trati a pokračuje popod trať okolo Hornádu / ktorý v týchto
miestach oddeľuje hrebeň Braniska od hrebeňa Galmus / až k potôčiku. Opustime značku a vľavo ulicou vojdeme do
Kolinoviec.  <<< Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1312 ako Villa Colinii, neskôr premenovaná na Kolendorf alebo
Kolinfalva. V r. 1409 obec vtedy panujúci kráľ Žgmund, daroval fare Spišské Vlachy ako základinu slúženia každodennej svätej
omše ku cti sv. Jána Krstiteľa za kráľových rodičov. Vľavo na svahu postavený okolo roku 1830 klasicistický kostol 
sv. Jána Krstiteľa z Asisi. Išlo o stavbu sieňového typu s troma poľami pruskej klenby. Oltár v klasicistickom štýle s obrazom
sv. Františka z Asissi. Vpravo v strede novo postavený kostol. >>> V krčme pri moste si dáme dobré pivo a pokračujeme na
hlavnú cestu kde sledujeme zelenú značku vpravo po ceste smerom do Krompách. Prejdene popod železničný podjazd. 
Pri starej benzínovej pumpy vľavo za Hornádom pod svahom stojí budova prvej vodnej elektrárne na Slovensku postavenej
v roku 1889. Po chvíli vchádzame do Krompách, pokračujeme vpravo do centra kde ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Hrebeň Braniska  s najvyšším vrchom Sľubicou, vľavo sú Levočské vrchy pohľad z polomu pod Kobylou.
-
-
Západné svahy Kobyly.
-
-
Hrebeň Braniska  s najvyšším vrchom Sľubicou, vľavo sú Levočské vrchy pohľad z polomu pod Kobylou.
-
-
Pred chatou Sabinka Za Horou.
-
-
Jazero Za Horou.
-
-
Na ceste pre chatou Sabinka.
-
-
Na chodníku označenom miestnym značením žlto – bielymi trojuholníkmi pod lesom okolo železničnej trati.   
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
                                   Fotogaléria trás - Krompachy / Sp.Vlachy - Za horou - Galmus /
                                   Fotogaléria trás - Krompachy / Za horou  /
                                   Fotogaléria trás - Krompachy / Krompachy – Za horou – Olcnava  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<   >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-