aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

28. Pietná spomienka na Kláštorisku
                                      Dňa  19.10.2013 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                           Pietna spomienka na symbolickom cintoríne - Kláštorisko.
 
 
Pietnu spomienku podporujú :   Asociácia horských sprievodcov Slovenský raj
                                                   Horská služba na Slovensku oblasť Slovenský raj   
                                                   Klub seniorov HSnS 
                                                   Horská záchranná služba
                                                   Obec Letanovce
 
Trasa akcie : Čingov - Čertová sihoť- Kláštorisko – Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Čingov
 
Dĺžka trasy :  14.5 km         Prevýšenie : 420 m       Čas trasy podľa mapy:  4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Sľacký, Šlacka, Gengeľ, Papcun, Papcunová, Olšavský, Olšavská, Čupaj, Čupajová, Stanek,           
 
                                      
Turistická mapa  SLOVENSKÝ RAJ  č.124        Turistický atlas list č.  137
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na hornom parkovisku od reštaurácie Lesnica na dolné parkovisko, kde pokračujeme od centrálneho
smerovníka modrou značkou cez Prielom Hornádu smerom na Letanovský mlyn proti toku Hornádu. Teplota sa pohybuje
tesne pod nulou, obloha je jasná bez mrakov  a takéto počasie vydržalo celý deň. <<< Prielom Hornádu je približne 16 km
dlhý úsek horného toku rieky Hornád od ústia Veľkej Bielej vody po Smižany. Hornád tu vytvoril kaňonovité údolie, brehy
ktorého spadajú z bočných hrebeňov a vrchov miestami s vyše 300 m výškovým rozdielom. Vďaka svojej turistickej
histórii má Prielom Hornádu zvláštne postavenie medzi prírodnými hodnotami Slovenského raja. Až roku 1960 sa začalo
s výstavbou lanovej lávky v ústí Kláštorskej rokliny a roku 1974 sa ukončila etapovitá výstavba "chodníka Horskej služby". 
Na tomto chodníku je zabudovaných 7 kovových mostíkov a lávok, približne 320 m reťazí v exponovaných skalných stenách,
140 stúpačiek a približne 70 m drevených lávok. Pre turistov je sprístupnený v celej dĺžke. >>> Prechádzame cez prvú
železnú lávku ponad Hornád v miestach kde bol niekedy betónový most okolo smerovníka s odbočkou na Lesnicu a 
Košiarný briežok. Prekročíme ústie Lesníckeho potoka a okolo Hornádu prichádzame na lúku v ústi Bieleho potoka
ktorý preteká Tomášovskou Belou pod Tomášovským výhľadom. Postojíme z dôvodu pitnému režimu pozrieme si
Tomášovský výhľad v rannom slnku. Pokračujeme cez lávku v ústi Bieleho potoka v pravo k smerovníku kde odbočíme
modrou značkou cez Čertovú Sihoť smerom na Kláštorisko. Postupujeme náročnejším chodníkom v Slovenskom raji s
 množstvom serpentín. Z chodníka nie sú žiadne výhľady.  Na chodníku na niektorých miestach vystupuje skalné
podložie a je poprepletané  množstvom koreňov ktoré veľmi sťažujú pohyb po chodníku a je preto potrebné zvýšiť opatrnosť.
Pred koncom prudkého stúpania sa zjavujú skalné steny po pravej strane. Vychádzame na hrebeň a pokračujeme vľavo
po južnej strane svahu nad Tomašovskou Belou. Postupujeme miernejším svahom až prichádzame na vyhliadku na
Čertovej sihoti. Tradičné miesto oddychu a občerstvenia odkiaľ je pohľad na dolinu Tomášovskej Belej a vľavo na kopce
okolo Matky Božej. Pokračujeme ďalej chodníkom, vpravo na niektorých miestach je výhľad do Hornádskej kotliny.
Prichádzame na najvyšší bod Čertovej Sihoti na ktorom je postavený stožiar vysielača. Schádzame dolu lesom až
vychádzame na rozsiahlu lúku na Kláštorisku. Pred nami vpravo je niekoľko malých chát, vľavo stará chatka Zorka,
reštaurácia na Kláštorisku, pred ňou pri lesu zrúcaniny Kartuziánského kláštora, vpravo v pozadí hrebeň Vysokých Tatier.
Počasie je nádherné slnečné, vzduch je čistý s nádhernou viditeľnosťou. Vysoké Tatry sa črtajú na pozadí zrúcaniny
Kartuziánského kláštora.  <<< História kláštora siaha až do 13. storočia. V jeho druhej polovici sa na tej istej planine,
na ktorej dnes stoja pozostatky Kláštoriska, zachránili obyvatelia Spiša pred nájazdmi Tatárov. Z vďačnosti za záchranu,
ktorú im Letanovská skala ponúkla, rozhodli sa vystavať tu kostol. Neskôr boli na toto miesto pozvaní kartuziáni, ktorí tu
založili svoj kláštor. Rád kartuziánov založil mních sv. Bruno roku 1084 vo Francúzsku. Pravidlá rádu sú veľmi prísne:
celoživotná mlčanlivosť, zákaz vstupu žien do kláštora (jedinú výnimku mala mecenáška Hedviga) či život v celách – malých
domčekoch so záhradkou. Hlavnou náplňou práce kartuziánov bolo prepisovanie kníh, o čom svedčia archeologické nálezy.
Pokiaľ sa nevenovali pisateľskej práci udržovali chod kláštorného komplexu ako samostatnej jednotky. Sami si dopestovali
väčšinu potrebných plodín. Prijímali pocestných i duševne chorých, ktorých liečili najmä izoláciou od okolitého sveta.
Bohužiaľ, z rovnakého dôvodu, ktorý stál pri vzniku Skaly útočiska, bolo toto posvätné miesto zničené. Veľmi dobrá
obranná poloha sa zapáčila najskôr husitom a neskôr bratríkom. Spišská župa bola nútená roku 1543 kláštor zničiť. >>>
 Kláštorisko je jediné stredisko turistiky, nachádzajúce sa vo vnútri územia Národného parku Slovenský raj. Prvá turistická
útulňa tu bola postavená v roku 1923. Pietna spomienka začala príhovormi zástupcov združení ktorý mali podiel na vytvorení
tohto symbolického cintorína, ktorý privítali účastníkov pietnej spomienky a spomínali na tragicky zosnulých. Pietna
spomienka na Kláštorisku bola spojená so svätou omšou za obete a osobnosti Slovenského raja. Na pietnej spomienke
sa zúčastnilo veľa turistov, ty ktorý sem prišli sú ozaj turisti, z dôvodu účasti na pietnej spomienke museli vystúpiť na
Kláštorisko. Z Kláštoriska pokračujeme červenou značkou smerom do Letanovského mlyna. Značka vedie mierne
náročným chodníkom, ktorý na mnohých miestach má skalnatý podklad a miesta zabezpečené reťazami. Schádzame
do Prielomu Hornádu k smerovníku pri Kamennom moste.   Od smerovníka pokračujeme vpravo modrou značkou smerom
Čingov. Značka spočiatku vedie širšou cestou okolo Hornádu. Postupujeme chodníkom ktorý má mierne členitý profil a
sleduje tok Hornádu.  Prichádzame k ďalšej peknej skalnej stene ktorá vychádza z hladina Hornádu a skalnou stenou
ponad hladinu Hornádu vedú stúpačky pomenované Pri jaskyni. Prichádzame k mostíku nad Úžinou ktorým prichádzame
do časti ktorá je najviac zničená veternou kalamitou. Informačná tabuľa upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo padajúcich
stromov. Na zemi je množstvo popadaných stromov, chodník vedie cestičkou ktorá je vyrezaná cez popadané stromy. Les
miestami pôsobí strašidelne ako v rozprávke. Mostíkom Pod Tomášovským výhľadom prechádzame na druhú stranu
Hornádu k smerovníku pod Čertovou sihoťou a pokračujeme modrou značkou mostíkom ponad Biely potok ktorý v týchto
miestach vedie hlbokou skalnou rozsadlinou. Pred niekoľkými rokmi v týchto miestach pod mostíkom bola hlboká voda
ktorá zvýrazňovala úzku skalnú rozsadlinu. Ale po poslednej veľkej povodni je skalná rozsadlina zanesená pieskom a koryto
Bieleho potoka je plytké. Vystúpime na cestu ktorou budeme prechádzať až na Čingov. Po chvíli prídeme na lúku z ktorej
máme výhľad na južnú skalnú stenu Tomašovského výhľadu s výrazným skalným previsom. Cesta na Čingov je už širšia
bez výrazných stúpaní a klesaní. Posledným mostíkom vedľa mosta ktorý bol zničený v druhej svetovej vojny prechádzame
na Čingov kde na dolnom parkovisku ukončíme dnešnú trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Na hornom parkovisku pred bufetom Čingov
-
-
Pri smerovníku pod Čertovou Sihoťou.
-
-
Vyhliadková skala na Čertovej sihoti.
-
-
Pohľad na Vysoké Tatry z vrcholu veľkej lúky na Kláštorisku pod Čertovou sihoťou.
-
-
Otvorenie pietnej spomienky na symbolickom cintoríne, ktorý je zriadený na Kláštorisku.
-
-
Účastníci pietnej spomienky.
-
-
Oficiálny predstavitelia zložiek ktoré organizovali túto pietnu spomienku.
-
-
Účastníci pietnej spomienky.
-
-
Účastníci pietnej spomienky.
-
-
Účastníci pietnej spomienky.
-
-
Nestori turistiky na Spiši. Značkár Karol Stanek a dlhoročný predseda regionálnej rady KST Spišská Nová Ves
            Vojtech Jeremiáš.
-
-
Svätá omša za zosnulých v Slovenskom raji.
-
-
Účastníci pietnej spomienky.
-
-
Slávnostné odhalenie Novoveskej veže s pamätnou tabuľou založenia Karpatsko – Uhorského turistického spolku.
-
-
Účastníci odhalenia Novoveskej veže s pamätnou tabuľou založenia Karpatsko – Uhorského turistického spolku.
-
-
Novoveská veža s pamätnou tabuľou založenia Uhorsko karpatského spolku.
-
-
Plagát pozývajúci na pietnu spomienku na symbolickom cintoríne na Kláštorisku.
-
-
Kláštorisko v pozadí ruiny Kartuziánskeho kláštora.
-
-
Pri stúpačkách Nad tíšinou.
-
-
Na stúpačkách Pri jaskyni.
-
-
Vizitka nášho životného prostredia v Prielome Hornádu
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Slovenský raj / Čertová sihoť /
                                   Fotogaléria – Slovenský raj / Kláštorisko /
                                   Fotogaléria – Slovenský raj / Kartuziánsky kláštor /
                                   Fotogaléria – Slovenský raj / Symbolický cintorín /  
                                   Fotogaléria – Slovenský raj / Prielom Hornádu /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-