aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

6. Prechod Galmusom
                                    Dňa 9.03.2013 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                    Prechod Galmusom.  
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Krompachy – Líšči vrch – chata Galmus – Sejková – Prostá dolina  – Za horou – Kolinovce – Krompachy
 
Dĺžka trasy :  22.5 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Gengeľ, Papcun
 
                       
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125       Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od mapy Galmus ktorá je vľavo od Mestskom úrade zelenou značkou smerom na Bielu skalu. Počasie
nie je najlepšie, je zamračené, mále snehu a primerane chladno. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií
Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu.
Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach
a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy
znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný
administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán
poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta
vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke
povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja
nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa
zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje mesto a železiareň
najväčší rozmach. Železiareň zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton
železa a viac ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch
prvá vodná elektráreň na Slovensku s výkonom 22 kW. >>>  Prechádzame modrou značkou cez most okolo VÚB vľavo, pred
kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. <<<  Vľavo sa nachádza
Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich
sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. >>>   Dnes objekt slúži ako penzión.
Pokračujeme ďalej ulicou vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes.  Za Vitálnym svetom odbočí vpravo lesnou cestou ponad
paneláky, pri troch betónových krížoch prudko odbočí vľavo na úzky chodník, bočným svahom lesa až vyústi na lesnú
cestu, pokračujeme vpravo na hrebeň Líščieho vrchu pokrytého rozsiahlou lúkou, z ktorého sú prvé výhľady na Plejsy.
Pred smerovníkom Pod skalou, vpravo je prvý výhľad na Hornádsku kotlinu a hrebeň Braniska. Pokračujeme popod
vápencové skalnaté zrázy pod Kobylou, o chvíľu prechádzame veľkou lúkou pod Kobylou, ktorá je vpravo. Pokračujeme
ďalšou lúkou so senníkom, ktorá je súčasťou veľkej lúky okolo poľovníckej chaty na Galmuse. Pri poľovníckej chate je
prístrešok so stolom kde si môžete oddýchnuť, občerstviť sa a v prípade zlého počasia je možné sa tu ukryť. Vľavo od
cesty na zákrute je prameň vody, jediný prameň na hrebeni Galmusa. Cez úzku tiesňavu netypickú pre hrebeň
pokračujeme dlhou lúkou, v tretine lúky z oboch strán cesty sú dva prepadliny. Vchod do prepadliny vpravo bol zaistený
drevenou výstužou a bolo možné sa dostať pomocou lana do hlbín diery. Speleológovia zo Sloviniek v minulosti často
zostupovali do diery kde robili prieskum. Keď prestali prieskumy, vchod sa neudržiaval a časom sa zasypal. Prepadlina
vľavo bola zasypaná zeminou. Postupom času nastalo však uvoľnenie a na dne prepadliny sa vytvoril kolmý otvor do
hlbín prepadliny. Značka pokračuje hrebeňom, tu už začína pribúdať sneh. Pred časťou Nad Sejkovou vpravo sú rozsiahle
polomy ktoré umožňujú výhľady do Hornádskej kotliny, pohľad na hrebeň Braniska a na tajomné a nepoznané Levočské
vrchy. Lenže pre hmlu nie je žiadny výhľad. Pri smerovníku Nad Sejkovou, oddýchneme pri novo postavenom prístrešku
so stolom a pokračujeme vpravo žltou značkou smerom do Prostej doliny k druhému jazeru Za horou. Cesta vedie
dolinkou, hustým lesom a preto nie sú odtiaľ žiadne výhľady. Na skládke dreva prídeme na asfaltovú cestu ktorá nás
privedie k druhému jazeru. Po vyjdení z lesa pred nami sa nachádza druhé jazero ktoré je teraz zamrznuté, zvyčajne
sa využíva na korčuľovanie, ale teraz je pokryté snehom. Okolo sa rozprestierajú rozsiahle lúky ktoré sa tiahnu až
smerom na Blatnú. Je tu síce tenšia ale súvislá vrstva snehu. Odbočíme vpravo po zelenej značke smerom Za horou.
Prechádzame cestou okolo ktorej je množstvo postavených chatiek. Vpravo nad cestou sa nachádza Sabinka. Novo
postavená zrubová chata otvorená v zimných mesiacoch cez víkend, inak stále je otvorená v letných mesiacoch.
Posedíme si v chate a po chvíli pokračujeme cestou smerom do Spišských Vlách. Pri smerovníku začína miestne
značenie žlto – bielymi trojuholníkmi. Po príchode na skládku dreva odbočíme vpravo lesnou cestou značenou miestnym
značením. Po chvíli vyjdene z lesa na lúku odtiaľ je pri dobrom počasí pekný pohľad na časť Spišských Vlach v pozadí
vľavo hrebeň Vysokých Tatier, v strede sa čnie najväčšia travertínová kopa v strednej Európe – Dreveník,  vpravo najväčší
hrad v strednej Európe Spišský hrad v pozadí tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Postupujeme okolo lesa, pri podjazde
popod železničnú trať je vidieť vrchol Sľubice. Po prejdení podjazdu sa vrátime naspäť k trati kde ďalej pokračujeme ďalej
okolo Hornádu / ktorý v týchto miestach oddeľuje hrebeň Braniska od hrebeňa Galmus / až prídeme do Kolinoviec.
<<<  Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1312 ako Villa Colinii, neskôr premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva.
V r. 1409 obec vtedy panujúci kráľ Žgmund, daroval fare Spišské Vlachy ako základinu slúženia každodennej svätej omše ku
cti sv. Jána Krstiteľa za kráľových rodičov. Vľavo na svahu postavený okolo roku 1830 klasicistický kostol  sv. Jána Krstiteľa z Asisi.
Išlo o stavbu sieňového typu s troma poľami pruskej klenby. Oltár v klasicistickom štýle s obrazom sv. Františka z Asissi. Vpravo v 
strede novo postavený kostol. >>> Opustime miestne značenie a dáme sa vľavo ulicou okolo Hornádu. V krčme pri moste zalejeme
opekanie dobrým pivom. Na hlavnej ceste odbočíme vpravo zelenou značkou cestou smerom do Krompách. Pri starej benzínovej
pumpy vľavo za Hornádom pod svahom stojí budova prvej vodnej elektrárne na Slovensku postavenej v roku 1889. Na križovatke
zabočíme vpravo do centra mesta kde ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pri novom prístrešku pri poľovníckej chate Galmus.
-
-
Informačná tabuľa pri chate ktorá víta turistov na hrebeni Galmus.
-
-
Smerovník Nad Sejkovou.
-
-
Novo postavený prístrešok zo stolom v časti hrebeňa Nad Sejkovom.
-
-
Novo postavený prístrešok zo stolom v časti hrebeňa Nad Sejkovom.
-
-
Turistická pásová značka a značka vyznačujúca jazdeckú trasu.
-
-
Smerovník Za horou pri druhom jazere.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus – Poráč – časť trasy  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Krompachy – Za horou – Olcnava  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-