aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

9. Vojkovská 25
                               Dňa 21.04.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
               
                                                        Vojkovská 25.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie : Vojkovce – Sedlo Predky – Sľubica – Rajtopiky – Rudník – Sedlo Branisko –
 
                      Motorest Branisko – Sedlo Predky - Vojkovce
 
Dĺžka trasy :  25 km         Prevýšenie : 1000 m       Čas trasy podľa mapy:  7.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Kunová, Gengeľ, Muller, Muller, Čupaj, Olšavský, Olšavská, Stanek,
 
                                   Vozárová, Duhán, Papcun, Miček                       
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125           Turistický atlas list č. 100, 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vojkovce zelenou značkou smerom sedlo Predky. <<<  Vojkovce patria k najstarším spišským
obciam so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina ( VILLA VOYK 1290. )
Neskoršie pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce, Vojkócz, Vojkfalva.
Spočiatku patrili rodu Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného panstva Spiš. V 17.
storočí ich majitelia Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce na malej vyvýšenine sa nachádza
malý cintorín. Pôvodne to bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu.
  Kostol svätého Bartolomeja sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto
dielo bol ocenený prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča.
V kategórii architektonickej tvorby získal cenu práve architekt Rybarčák za zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky kostol
svätého Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za výnimočné architektonické hodnoty. >>> Už ráno je pekné počasie s riedkou
oblačnosťou. Pri kostole zabočíme vpravo po širokej ceste smerom do doliny. Za rampou značka odbočí z cesty a
 pokračuje okolo potôčika hore dolinou, prekročíme cestu a strmším výstupom hore lesom znovu vystúpime na cestu
až prídeme na lúku v sedle Predky. / Chodník ktorým vedie značka v prípade zlého počasia je dosť nebezpečný, preto
odporúčam neodbočiť z cesty a pokračovať stále po ceste, po chvíli budeme križovať značku ktorá prichádza sprava,
vyjdeme na skládku dreva kde už pokračujeme žltou značkou z Richnavy smerom na Sľubicu. / Vpravo na začiatku
lúky na drevenej tabuli je napísaná prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju. Na lúke pokračujeme
vľavo do lesa cestou, po chvíli značka odbočí vľavo. Pred nami je strmší výstup úzkym chodníkom ktorý vedie rovno
hore. Po zdolaní strminy prechádzame dlhou a úzkou lúkou pred vrcholom Sľubice. Postupne ako vychádzame z lesa
otvára sa pred nami výhľad ktorý stojí za tú námahu výstupu na Sľubicu. Bolo nádherné slnečné počasie, ale s riedkym
oparom ale aj tak bola dobrá  viditeľnosť. Vľavo začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus nad Krompachmi, ktorý
sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú obrysy Vraních vrchov, za
nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo na siluetu hrebeňa Západných
Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier. Pred nimi tajomné a nepoznané
Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami sa rozprestiera Hornádska kotlina
so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej Európe Dreveník, najväčší hrad v strednej
Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. Pokračujeme vpravo cestou dolu lesom, po vyjdení z lesa je pred
nami železný Slovenský kríž Na skale za ním vľavo Smrekovica, vpravo Patria. Po vyjdení z dolinky na hrebeň a otočení
sa vidíme pred sebou Širockú brázdu, s obcou Víťaz a Ovčie nad nimi vpravo je vrchol Roháčky. V pozadí typická
silueta okolia Prešova. Vľavo je Lysá Stráž, Stráž, vpravo je Kapušiansky hradný kopec, pred nimi vľavo silueta Šarišského
hradného kopca. Pokračujeme značkou cez lúku až prichádzame na lesný polom. Odtiaľ sa nám naskytá výhľad
podobný ako zo Sľubice. Pred nami je hornádska kotlina so všetkými jej dominantami a pozadím. Lepší je však pohľad
na Dúbravu. Značka vedie krajom polomu, zabočí doprava cez les prichádza k Suchému hrbu, kde odbočí vpravo dole
strmším zostupom na cestu, pokračuje vľavo cestou ktorá východným a severným svahom obchádza Suchý hrb až
schádza do sedla Humenec. Krátkym trochu strmším výstupom zo sedla vystúpime na hrebeň Rajtopiky. Krátky ale
o to krajší hrebeň tvorený vápencovým podložím vystupujúcim na povrch. Je tvorený rôznymi kolmými stenami, menším
i a väčšími vežičkami a rôznymi prírodnými útvarmi. Hrebeň ukrýva veľmi pekný prírodný útvar – nádherné skalné okno.
Pri skalnom okne pod chodníkom smerom na Rudník sa nachádza krátka jaskynka. Postupne prechádzame chodníkom
ktorý vedie západným svahom hrebeňa. Na niektorých miestach odbočujú chodníčky na skalnaté stena odkiaľ je výhľad
do Hornádskej kotliny. Najkrajší chodník je na jar, keď južné svahy sú porastené vzácnymi teplomilnými rastlinami.
Schádzame do sedla a krátky strmým výstupom vystupujeme na Rudník. Vrchol Rudníka z južnej a východnej strany
nie je porastený lesom umožňuje pohľad do doliny ktorou vedie cesta zo Širokého do sedla Braniska. Prechádzame
skalnatým vrcholom Rudníka, chodník vchádza do lesa a vedie hrebeňom po chvíli bočným svahom až prídeme k
 vysielaču pod Rudníkom. Pokračujeme po ceste, chodník odbočí vľavo lesom vedie až na lúku nad sedlom, po krátkom
zostupe prídeme na hlavnú cestu v sedle Branisko / Chvalabohu /.  Podľa ľudového podania názov sedlo dostalo podľa
výroku furmanov, ktorý keď došli do sedla si vydýchli  „ Chvalabohu sme hore “.  Zo sedla pokračujeme vpravo modrou
značkou po ceste smerom Široké. Táto značka v starších mapách nie je vyznačená. V motoreste Branisko si
oddýchneme, občerstvíme sa a pokračujeme po ceste, cez mostík zabočíme vpravo do doliny, popod Peklisko, vľavo
cesta obchádza Brezovú, prechádza Francovou dolinou  a stále sledujúc vrstevnice stúpa smerom do sedla Predky.
Zo sedla Predky pokračujeme zelenou značkou smerom do Vojkoviec. / V prípade zlého počasia odporúčam pokračovať
žltou značkou po ceste až na skládku dreva kde opustíme značku a pokračujeme vpravo po ceste až do Vojkoviec /.
Na obecnom úrade je ukončenie trasy.    
-
-
Mapa trasy :
 
-
-
Výškový profil trasy :
 
-
-
-                              
Vojkovce obecný úrad - štart pochodu.
-
-
Vojkovce obecný úrad - štart pochodu.
-
-
Výstup na Sľubicu.
-
-
Sľubica vrchol.
-
-
Sľubica vrchol.
-
-
Sľubica vrchol.
-
-
Dreveník, Spišský hrad v pozadí Vysoké Tatry pohľad z vrcholu Sľubice.
-
-
Sedlo Humence.
-
-
Skalný hrebeň Rajtopiky.
-
-
Prírodný útvar v hrebeni Rajtopiky - skalné okno.
-
-
Prírodný útvar v hrebeni Rajtopiky - skalné okno.
-
-
Prírodný útvar v hrebeni Rajtopiky - skalné okno.
-
-
Rajtopiky skalnatý hrebeň.
-
-
Fauna Braniska.
-
-
Rudník.
-
-
Chvíľka oddychu na Rudníku.
-
-
Vysielač pod Rudníkom.
-
-
Levočské vrchy pohľad od vysielača.
-
-
Sedlo Branisko - Chvalabohu
-
-
Motorest Branisko.
-
-
Sedlo Predky.
-
-
Sedlo Predky.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                   Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /
                                   Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Rajtopiky - Rudník - Sedlo Branisko /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-