aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

28. Silvestrovský výstup na Rohačku
                               Dňa 31.12.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                            Silvestrovský výstup na Rohačku.
 
Usporiadateľ : KST Margecany
 
Trasa akcie :  Štefanská huta - Prostredná dolina - Čierná hora - Rohačka - Margecany 
 
Dĺžka trasy  :  14 km          Výškové prevýšenie : 690 m       Čas trasy podľa mapy : 4.00 hod      
 
Členovia KST MŠK  : Šlacký,  Vozárová, Miček, Šlacký Š., Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Pobiecká
 
 
Turistická mapa  ŠARIŠSKÁ VRCHOVINA  č. 115     Turistický atlas list č. 141
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na autobusovej zastávke Štefanská Huta neznačenou cestou do obce. <<<  Súčasťou obce Kluknava
je osada Štefánska Huta, ktorá je známa tým, že sú v nej zrúcaniny prvej továrne v Európe na elektrolytickú výrobu medi.
Továreň bola postavená v rokoch 1845-1848. Ďalej sa v nej vyrábala ortuť, striebro a antigón. Z objektov huty ostali však
už iba jednotlivé fragmenty. Obec Kluknava s osadou Štefánska Huta spája drevený krytý most cez rieku Hornád, ktorý je
technickou pamiatkou. Bol postavený v roku 1832 a v rokoch 1981-1984 bol zrekonštruovaný. Je jediný svojho druhu, ktorý
sa zachoval dodnes a svedčí o zručnosti niekdajších spišských tesárov. Vyniká svojím ojedinelým technickým riešením. >>> 
Počasie nie je najlepšie. Je nízka oblačnosť a pomerne chladno. V doline nie je žiadny sneh. Prechádzame obcou okolo
zrúcanín továrne smerom k drevenému mostu cez Hornád. <<<   Krytý most  z roku: 1832. Kluknavu a Štefanskú Hutu,
ktorá je miestnou časťou Kluknavy spája drevený krytý most, ktorý je pýchou slovenských drevených krytých mostov a
je jediný svojho druhu na Slovensku. Postavili ho v roku 1832 zo smrekovca cez Hornád medzi Kluknavou a
Štefanskou Hutou.Už viac ako 170 rokov slúži svojmu účelu a je dokumentom majstrovstva niekdajších spišských tesárov.
Vyniká svojím ojedinelým technickým riešením. Most bol majetkom Banskej hutnej spoločnosti v Mária Hute.
V rokoch 1981-1984 bol tento most celý zrekonštruovaný. V súčasnosti v roku 2003 a 2004 bola na tomto moste opravená
podlaha, doplnené niektoré chýbajúce časti /strecha - drevené šindle, bočná ochrana/ a celý most bol ošetrený - natretý
ochrannou konzervačnou látkou. >>>  Za mostom zabočíme vpravo a pokračujeme proti toku Hornádu. Hornád nie je
zamrznutý, iba okolo brehu je trochu ľadu. Prichádzame do ústia Prostrednej doliny, kde zabočíme vľavo hore dolinou.
Stále postupujeme lesnou cestou ktorá sa rôzne točí až vychádza k poľovníckej chate na Čiernej hore.  Pri chate je už
tenká ale súvislá vrstva snehu.  Vpravo pri ceste je studnička s pramenitou vodou, jediný prameň vody na turistickej značke.
Pri chate zabočíme vpravo modrou značkou. Pokračujeme  okolo chaty na hrebeň Čiernej hory, porastený malinčím,
riedkym krovím striedajúcim sa s  stromovým porastom. Prichádzame na najkrajšiu časť tejto trasy. Vrchol Čierna hora
/ miestny názov Roztrúsené skaly /, na vrchole je drevená plastika Panny Márii. Vrchol je holý a skalnatý s výhľadom na
Prešovskú stranu a Margecanskú stranu. Z vrcholu Čiernej hory nie je žiadny výhľad z dôvodu nízkej oblačnosti. 
Pokračujeme modrou značkou lesom ktorým vedie skalnatý hrebeň. Z chodníka je ho vidieť po ľavej strane, odporúčam
odbočiť ku skalám a pozrieť si ho zblízka. Vrchol Rohačky je porastený lesom nie sú z neho žiadne výhľady. Pokračujeme
žltou značkou smerom do obce Margecany. Spočiatku chodník vedie miernejším bočným svahom, po chvíli chodník začína
prudko klesať až do sedla pod Roháčkou. Je veľmi málo snehu ktorý na popadanom listí vôbec nedrží a preto zostup je
dosť náročný. Odtiaľ na Grúň chodník vedie mierne zvlneným hrebeňom pokrytým lesom. Prechádzame okolo opraveného
košiara, ohradeného kamennou ohradou kde v minulosti pastieri zatvárali ovce. Prichádzame pohodlným chodníkom až
na Grúň. Po prechode Grúňa začína chodník prudko klesať a zostup je veľmi náročný z dôvodu starého lístia na chodníku,
je potrebné dávať veľký pozor. Pred Holým hŕbkom kde začína miernejší svah, vľavo je postavený starý železničný vagón.
Teraz je už nepoužívaný a dosť poškodený, v minulosti slúžil ako chatka. Rád bi som sa dozvedel ako dopravili do týchto
miesto vagón. Schádzame do sedla pre Holým hŕbkom kde je voľné priestranstvo pokryté lúčnatým porastom.
Nepokračujeme ďalej značkou z dôvodu veľmi zarasteného chodníka, ale zabočíme vľavo lesnou cestou cez lesík až
vyjdeme na rozsiahle lúky ktoré sú pokryté tenkou vrstvou snehu. Pred nami ležia Bujanovské vrchy s vrcholom Bystrá
vpravo sa vypína vrchol Šľuchty ktoré sú momentálne ukryté v nízkej oblačnosti. Cestou ktorá vedie po boku lúky prídeme
naspäť na značku, ktorou pokračujeme do obce Margecany. Chodník znovu vedie lesom odkiaľ nie sú výhľady až tesne
na svahu pred obcou je výhľad na Margecany. Schádzame do obce Margecany. <<<  Obec s veľmi starou históriou.
Historik Varsík v knihe Osídlenie východného Slovenska do XV.storočia píše: Slováci v Margecanoch, ktorí sídlia pri vtoku
Hnilca do Hornádu sú na svojom pôvodnom mieste bez prerušenie kontinuity od čias spred príchodu Nemcov k rieke Hnilec,
teda od čias Svätoplukových v IX. - X. storočí. Prvé písomné zmienky o Margecanoch sú z r.1235. Z nich vyplýva, že
dedinka Margecany vznikla v chotári banského mesta Gelnica a jej pôvodný názov sa viaže k názvu tunajšieho kostola.
V priebehu storočí sa názov obce menil. Napriek značnému poklesu obyvateľov následkom morových epidémií
v r. 1662-1710 boli Margecany na konci 18. storočia už významným územným sídlom. Dokazuje to aj skutočnosť,
že mali svoju pečať. Jej vznik je datovaný rokom 1789. Na pečati je zobrazená sv. Margita s troma margarétami a
nápis "Sigil: Communitatis Margithfalva 1789". Uvedená pečať je uchovaná na listine. >>>  Prechádzame obcou popod
železničnú trať hlavnou cestou smerom ŽSR Margecany. Trasa končí v krčme Pod gaštanom.
-   
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Drevený most cez Hornád medzi Štefanskou hutou a Kluknavou.
-
-
 
Drevený most cez Hornád medzi Štefanskou hutou a Kluknavou.
-
-
 
Hornád.
-
-
 
Polia vedľa Hornádu smerom k Prostrednej doliny.
-
-
 
Poľovnícka chata na Čiernej hore.
-
-
Prameň vody pod poľovníckou chatou na Čiernej hore.
-
-
 
Poľovnícka chata na Čiernej hore.
-
-
 
Čierná hora - Roztrúsené skaly s dreveným krížom na vrchole skaly.
-
-
 
Čierná hora - Roztrúsené skaly účastníci výstupu.
-
-
 
Čierná hora - Roztrúsené skaly účastníci výstupu.
-
-
 
Vrchol Roháčky.
-
-
 
Zostup z Grúňa.
-
-
 
Zostup z Grúňa.
-
-
 
Holy hŕbok.
-
-
Vľavo Bujanovské vrchy vpravo vrchol Šľuchty.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria -  Čierná hora  / Richnava - Roháčka - Margecany  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<   >>>    sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-