aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

28.Štefanský výstup na Sľubicu
                                   Dňa 26.12.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                  Štefánsky výstup na Sľubicu.
 
 
Usporiadateľ :  KST Sľubica Vojkovce
 
Trasa akcie : Vojkovce – sedlo Predky – Sľubica- Slovenský kríž Na skale – sedlo Predky – Vojkovce -
    
                    Kaľava - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  16 km         Prevýšenie : 670 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacký, Duhán, Krak, Bílek, Papcun, Neubeller, Olšavský, Olšavská
 
                                Mikulová, Vozárová, Gengeľ, Kandrik, Kandriková, Miček, Rodzík, Matis, Lenárt, Korfant
                                  
                       
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125      Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vojkovce zelenou značkou smerom sedlo Predky spred kostola. <<< Vojkovce patria k
 najstarším spišským obciam so slovanským osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako
dedina ( VILLA VOYK 1290. ) Neskoršie pomenovanie má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf,
Wojkovce, Vojkócz, Vojkfalva. Spočiatku patrili rodu Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou
hradného panstva Spiš. V 17. storočí ich majitelia Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce
na malej vyvýšenine sa nachádza malý cintorín. Pôvodne to bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si
obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu.  Kostol svätého Bartolomeja sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol
v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto dielo bol ocenený prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a 
Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča. V kategórii architektonickej tvorby získal cenu práve architekt
Rybarčák za zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky kostol svätého Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za výnimočné
architektonické hodnoty. >>>  Je pekné slnečné počasie aj keď trochu mrazivo.  Pri kostole zabočíme vľavo po širokej
ceste smerom do doliny. Za rampou značka odbočí z cesty vpravo a pokračuje okolo potôčika hore dolinou. / Chodník
ktorým vedie značka v prípade zlého počasia je dosť nebezpečný /. Zvykli sme si už chodiť stále rovno ďalej po ceste.
Po chvíli budeme križovať značku ktorá prichádza sprava a pokračujem úzkou dolinkou ďalej. Pokračujeme ďalej lesnou
cestou, až vyjdeme na skládku dreva kde už pokračujeme žltou značkou ktorá prichádza sprava z Richnavy smerom
na Sľubicu. / Zo skládky je obmedzený výhľad do Hornádskej kotliny a hrebeň Galmusa. Postupujeme cestou až
prichádzame na zelenú značku, zabočíme vpravo a vychádzame na lúku v sedle Predky. Na začiatku lúky vpravo na
drevenej tabuli je napísaná prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju. Na lúke zabočíme vľavo do lesa
cestou, po chvíli značka odbočí vľavo do svahu. Pred nami je strmší výstup úzkym chodníkom ktorý vedie rovno hore.
Po zdolaní strminy prechádzame dlhou a úzkou lúkou pred vrcholom Sľubice. Lúka je  zasnežená ale okolité stromy
sú čisté. Postupne vychádzame z lesa na vrchol  Sľubice. Je nádherné slnečné počasie, aj keď v Hornádskej kotlina
je riedka hmla, nad ňou je nádherný výhľad na okolité vrchy.  Vľavo začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus
nad Krompachmi, ktorý sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú
obrysy Vraních vrchov, za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo na
siluetu hrebeňa Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier.
Pred nimi tajomné a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami
sa rozprestiera Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej Európe
Dreveník, najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula. Pokračujeme vpravo cestou dolu
lesom,po vyjdení z lesa je pred nami železný Slovenský kríž Na skale  za ním je vidieť vľavo Smrekovicu, vpravo Patriu. Po
vyjdení z dolinky na hrebeň a otočení je vidieť Širockú brázdu, s obcou Víťaz a Ovčie nad nimi vpravo je vrchol Roháčky.
V pozadí typická silueta okolia Prešova. Vľavo je Lysá Stráž, Stráž, vpravo je Kapušiansky hradný kopec, pred nimi vľavo
silueta Šarišského hradného kopca. Na hrebeni zabočíme vpravo a neznačeným chodníkom prechádzame okolo
Slovenského kríža, schádzame dole svahom,  cestou vpravo bočným východným svahom Sľubice. Z cesty sú miestami
výhľady do Širockej brázdy. Cestou prídeme na zelenú značku ktorá prichádza sprava z vrcholu Sľubice. Pokračujeme
rovno do sedla Predky, rovnakou trasou sa vrátime do Vojkoviec kde na obecnom úrade je cieľ trasy. Občerstvíme sa,
oddýchneme a pokračujeme zelenou značkou smerom Krompachy. Počasie je stále nádherné slnečné s dobrou  viditeľnosť.
Prechádzame obcou, po chvíli cestou vystupujeme miernym svahom cez starú a už nepoužívanú plantáž kde sa pestovali
ríbezle. Vyjdeme na najvyšší bod cesty Na Hŕbkoch. Odtiaľ je výhľad na Dreveník, Sľubicu ponad Kaľavu je vidieť Plejsy.
Vchádzame do Kaľavy. <<<  Kaľava existovala už v 13. stor., v pís. prameňoch sa objavuje začiatkom 14. stor. Prvýkrát
v listine Spišskej kapituly z 2. 5. 1300 ako majetok rodiny zo Žehry (Kaloua). Od pol. 15. stor. bola súčasťou richnavského
hradného panstva. Obyvatelia boli roľníci a poľnohosp. robotníci. Časť pracovala v blízkych Krompachoch, ktoré sú aj dnes
pre niektorých pracoviskom. Po r. 1989 ožilo drobné súkromné podnikanie. Pôvodný rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža
bol postavený v r. 1933. Na jeho mieste postavili v r. 2001 nový. >>>  V obci značka odbočuje vpravo do Kolinoviec, ale
pokračujeme rovno ďalej cestou okolo kostola, pomedzi domy, za cintorínom zabočíme vpravo cestou hore lúkou na vrchol.
Na vrchole pokračujeme vľavo cestou cez lúku, vchádzame do lesa a úzkou lesnou cestou schádzame k železničnej trati.
Prechádzame trať, okolo vodnej elektrárni zabočíme vľavo cez most na hlavnú cestu až vojdeme do mesta.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Vojkovce obecný úrad, štart výstupu na Sľubicu.
-
-
 
Vojkovce obecný úrad, štart výstupu na Sľubicu.
-
-
 
Vojkovce obecný úrad, štart výstupu na Sľubicu.
-
-
 
Sľubica - vrchol v pozadí hrebene Vysokých Tatier.
-
-
 
Levočské vrchy pohľad z vrcholu Sľubice.
-
-
Hrebeň Vysokých Tatier pohľad z vrcholu Sľubice.
-
-
 
Sľubica - vrchol v pozadí hrebene Vysokých Tatier.
-
-
 
Sľubica - vrchol v pozadí hrebene Vysokých Tatier.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /                                  
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-