aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

14. Belianske Tatry - Monková dolina
                                  Dňa 28.06.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                 Prechod Belianskými Tatrami.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Ždiar – Monková dolina – Široké sedlo – Kopské sedlo – Veľké Biele pleso – Chata Plesnivec – Tatranská Kotlina
 
Dĺžka trasy :  18,5 km         Prevýšenie : 1020 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová
 
 
Turistická mapa VYSOKÉ TATRY č.113         Turistický atlas list č.  61, 62
 
            
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Ždiar zelenou značkou z autobusovej zastávky. <<<  Legenda o obci hovorí, že v lesoch v širokej
Doline potoka Biela pod Belianskymi Tatrami pálili ľudia z okolitých dedín drevené uhlie. Jeden z uhliarov si postavil malú
chalúpku a jediné okno na drevenici bolo obrátené na tú stranu, z ktorej do izby v noci svietilo svetlo „Zorničky“. Ľuďom,
ktorým učarovalo tatranské prostredie si postavili dreveničky vedľa uhliara a svoju osadu pomenovali „Zor“ – Ždiar. Prvá
písomná zmienka o obci Ždiar je z roku 1590. Vznik obce sa predpokladá na začiatok druhej polovice 16. storočia.
Zakladateľom bol František Lužinský, kastelán zemepánov Horvátovcov, ktorí boli najväčšími feudálmi na severnom Spiši.
V listinách z roku 1628 a 1629, v súvislosti s panstvom Pavla Rákociho, už Ždiar nazývali obcou - possessiones.
Obyvatelia sa zaoberali drevorubačstvom, uhliarstvom a pastierstvom. So zakladaním lazových osád je spojené nové
rozdelenie pozemkov, kde chotár bol rozdelený na rovnaké diely na tzv. zárubky podľa počtu osadníkov a osadník si
mohol postaviť dom iba na svojom laze. Podľa ústnej tradície sa prví osadníci usadili v Bachledovej doline a nové osady
vznikli na Antošovskom vrchu, v Pavlovskej doline, Blaščackej doline, Bartušovskej doline a na Slodičovskom vrchu. >>> 
Je pekné slnečné počasie s vysokou slabou oblačnosťou je pomerne teplo. Z hlavnej cesty odbočíme vpravo asfaltovou
cestou smerom hotel Magura. Postupujeme okolo potoka Biela. Oblačnosť je vysoká a z cesty je vidieť hrebeň Belianských
tatier len Havran je ukrytý v mraku. Potok Biela ukazuje prečo ho tak nazvali. Tečie ním dosť vody, veľké množstvo
skalných prahov na dne potoka zapríčiňuje okysličovanie vody ktorá sa sfarbuje do biela. Vychádzame z lesa na rozsiahlu
lúku pred hotelom Magura, ktorý je umiestnený v na nádhernej lúke pod lyžiarskym svahom s výhľadom na hrebeň
Belianských Tatier. Prechádzame mostom cez Bielu a prichádzame na neskutočne romantické miesto k horárni Ždiar.
Nádherná drevená zrubová horáreň umiestnená uprostred lúky s pozadím vrcholov Ždiarská vidla a Havran. Bohužiaľ vrcholy
sú ukryté v hmle. Prichádzame k ústiu Monkovej doliny ktorou vedie náučný chodník a je tu zriadená malá naučná
geologická plocha. <<<  Chodník Monkovou dolinou je jednosmerný náučný chodník. Chodník sa začína pri sútoku riečky
Bielej a Rígľového potoka nad zotavovňou Magura, prechádza Monkovou, Široké sedlo, Vyšné Kopské sedlo a končí v
Kopskom sedle. Je značkovaný zelenou farbou, jeho dĺžka je 6 km, prevýšenie 930 m a prechod podľa mapy trvá 3,5 hodiny.
Na chodníku je umiestnených 6 informačných panelov. >>>  Postupujeme dolinou okolo kamenitého a strmého koryta
Rígľového potoka. Po chvíli chodník stúpa od dna a vedie svahom doliny. Na dne doliny sa nachádzajú zvyšky starého
snehu. Prichádzame k najzaujímavejšej časti doliny, kaňonovitému úseku doliny s 140 m vysokým skalným prahom,
kaskádami vodopádov a skalnou bránou. Vľavo z lesa trčí nádherná skala Veľký Grúň. Prekonávame najnáročnejší úsek
okolo skalného prahu. V týchto miestach sa nachádza bohatý svet vysokohorských rastlín s umiestnenou informačnou
tabuľou. Vychádzame z najužšieho miesta doliny, les začína ustupovať kosodrevine ale len úzky pás a začínajú lúčne
svahy doliny až po Široké sedlo. Hmla začína ustupovať a zostáva pod nami. Vpravo je pekný pohľad na Veľký Grúň.
Postupujeme dnom doliny. V strede doliny sa nachádza ešte sneh, okolo sa nachádza sivý pás vegetácie ktorá ešte
sa neprebudila a okolo už bujnie zeleň jarnej vegetácie. Nádhernou zeleňou prichádzame do Širokého sedla. Vpravo sa
nachádza Ždiarská vidla. Aj keď Ždiarská vidla  nie je sprístupnená značkou, na vrchol vedie široký vychodený chodník.
Postupujeme popod Hlúpy ktorý sa nachádza vpravo, cez Vyšné Kopské sedlo do Kopského sedla. Pod nami leží
dolina Veľkého Bieleho plesa, vpravo sa nachádza Jahňací štít, ďalej vľavo severné steny Kežmarského štítu a Veľkej
á Svišťovky. Vľavo sa nachádza doline Predných Meďodoloch. Hrebeň Belianských Tatier je v hmle. V Kopskom sedle
pokračujeme vľavo modrou značkou k Veľkému Bielemu plesu, od plesa zelenou značkou vľavo smerom Tatranská Kotlina.
Postupujeme zelenou značkou, prichádzame k ústiu doliny Predné Meďodly, z ústia je vidieť hrebeň Belianských Tatier
so Zadnými Jatkami a Veľkým Košiarom. Prechádzame Rakúskou poľanou vľavo nad nami je vidieť Bujačí vrch.
Schádzame prudkým  zostupom lesom, vľavo sa týčia Skalné vráta. Prichádzame k chate Plesnivec kde si trochu
oddýchneme, občerstvíme sa a strávime príjemné chvíle na slnku. Odchádzame od chaty zelenou značkou, spod
chaty je pekný pohľad na Skalné vráta, pod nimi sa nachádza učupená v nádhernej scenérii svahu chata Plesnivec.
Vľavo je pohľad na štíty okolo Zeleného plesa.Postupujeme okolo Šumivého prameňa kde polomy sú pokryté množstvom
rôznorodej vegetácie. Pred nami v doline leží obec Lendak. <<< Obec vznikla začiatkom 13. storočie       . Je písomne
doložená z roku 1288 pod názvom Landok. Obec patrila do donačného územia magistra Gallusa - Kokoša, teda bola
súčasťou dunajeckého panstva Berzeviczyovcov. Roku 1313 ju vymenili Berzeviczyovci krížovníkom Božieho hrobu za
majetok v  Chmeľove. Ešte v tom roku v Lendaku založili   kláštor   a Kostol sv. Mikuláša. Miechoviti, ktorí mali na Lendak
nesporne poľský vplyv, však boli pre obec prospešní svojím vzdelaním i pokrokovými poľnohospodárskymi a inými
technológiami. Lendacké panstvo existovalo do roku 1593, kedy rehoľa predala kláštor i kláštorný majetok rodine
Horváthovcov - Palocsayovcov a Lendak sa stal sídlom Palocsayovcov. Traduje sa, že v Lendaku sa usídlili aj írski
stavitelia hradov, ktorých po Tatárskom vpáde pozývali uhorskí panovníci v záujme vybudovania lepšieho opevnenia
krajiny. >>>  Prichádzame do Tatranskej Kotliny.  <<< Najnižšie položená tatranská osada situovaná vo východnej
časti Belianských Tatier na úpätí Kobylieho a masívu Bujačieho vrchu. Hlavným impulzom pre založenie Tatranskej
Kotliny bolo objavenie a sprístupnenie Belianskej Jaskyne v roku 1881. Osadu založilo mesto Spišská Belá, ktoré
vlastnilo v uvedenom území väčšinu pozemkov. V roku 1882 bola realizovaná prvá stavba (prístrešok pre strážcu jaskyne)
a v roku 1883 nasledovala výstavba reštaurácie a dvoch malých ubytovní. Už v roku 1891 bola Tatranská Kotlina zaradená
medzi prírodné liečebné kúpele. Klíma v Tatranskej Kotline aj napriek nízkej nadmorskej výške 760 m n.m., má
vysokohorský charakter a na rozdiel od ostatných tatranských osád sa tu hmly takmer nevyskytujú. Osada má štatút
klimatických kúpeľov a prostredie je vhodné pre liečbu astmy, alergie a iných respiračných ochorení. Zariadenie
poskytuje zdravotnú starostlivosť ako špecializovaná nemocnica – odborný liečebný ústav a ako prírodné klimatické
kúpele. Hlavnou činnosťou sanatória je komplexná ústavná starostlivosť o dospelých chorých s diagnózou priedušková
astma, chronická obštrukčná choroba pľúc a iné nešpecifické (netuberkulózne) ochorenia dýchacieho ústrojenstva,
prevažne chronické. >>>            
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Ždiar v pozadí Belianské Tatry, vrcholy Ždiarska vidla, Havran.
-
-
Hotel Magura.
-
-
Horáreň Ždiar v pozadí Široké sedlo.
-
-
Veľký Grúň v dolnej časti Monkovej doliny.
-
-
Vysoký skalný prah v strede Monkovej doliny.
-
-
Flóra v strednej časti Monkovej doliny .
-
-
Nádherná skalná rozsadlina so skalným prahom v strednej časti Monkovej doliny.
-
-
Veľký Grúň pohľad sponad skalného prahu.
-
-
Monková dolina, obec Ždiar v pozadí horizont Spišskej Magury.
-
-
Nádherná rozmanita flóra nad skalným prahom kde sa dolina začína rozširovať.
-
-
Na tomto úseku doliny môžme veľmi dobre pozorovať striedanie ročných období. Stojíme na snehu, ďalej 4 - 5 m
úsek kde sa sneh roztopil, všetko je ešte hnedé. Za týmto pásom začína všetko zelenieť, kvitnúť. Neskutočný pohľad. 
-
-
Široké sedlo v pozadí Ždiarská vidla.
-
-
Široké sedlo,  Ždiarská vidla v pozadí Havran.
-
-
Domorodý obyvateľ Monkovej doliny počas obeda. Dobrú chuť.
-
-
Obedňajšia siesta domorodých obyvateľov Monkovej doliny.
-
-
Ždiarská vidla, Havran v pozadí Muráň pohľad z Kopského sedla.
-
-
Veľký Košiar pohľad z Kopského sedla.
-
-
Predné Meďodoly pohľad z Kopského sedla.
-
-
Kopské sedlo v pozadí Hlúpy.
-
-
Veľký Košiar pohľad z ústia Predných Meďodolov.
-
-
Veľký Košiar pohľad z Rakúskej poľany.
-
-
Skalné vráta pohľad z chodníka nad chatou Plesnivec.
-
-
Skalné vráta pohľad od chaty Plesnivec.
-
-
Chata Plesnivec.
-
-
Chata Plesnivec.
-
-
Ždiar v pozadí Široké sedlo, Ždiarská vidla, Havran pohľad z obce Ždiar.
-
-
Pôvodné drevené zrubové domy v obci Ždiar. 
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Obce / Ždiar  /
                                  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Monková dolina  /
                                  Fotogaléria – Vysoké Tatry / Biele pleso – chata Plesnivec  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-