aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

8. Veľkonočný pondelok
                                 Dňa 9.04.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
      
                                       Veľkonočný prechod Galmusom.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Slovinky – Čierny Bocian – Nad Sejkovou – Poľovnícka chata Galmus – Líšči vrch - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  15,5  km         Prevýšenie : 360 m       Čas trasy podľa mapy:  5.00 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Kunová, Neubeller, Gengeľ, Krak, Smaržíková, Papcun, Čupaj,
 
                                   Pobiecka, Smreková, Pačanová, Olšavský, Olšavská, Stanek, Vozárová,
 
Nečlenovia KST MŠK : 3 účastník                               
               
                       
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125     Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Predstavovaná trasa začína v starej baníckej obci Slovinky od ústredného smerovníka pri cintoríne  červenou značkou
cez Poráčsku dolinu do obce Poráč. <<<  Obec Slovinky leží vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári.
V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky
ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“. V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom.
Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza
dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch
spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka.
Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a
dobytkárstvom. V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo striebro a meď. V 18. storočí sa Slovinky preslávili
aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku „Hornouhorských ťažiarov.“ Pôvodným
obyvateľstvom Sloviniek boli pravdepodobne Slováci. V priebehu 16. storočia sa sem prisťahovalo veľké
množstvo Rusínskeho obyvateľstva, ktoré so sebou prinieslo aj ľudovú kultúru a zmenu náboženského
charakteru oboch obcí, kedy sa ujal Grécko-katolícky východný obrad. Kostol a fara v Slovinkách existovali
už v 14. storočí. >>> Pustíme sa červenou značkou smerom Poráčska dolina ktorá sa nám predstavuje ústim v tvare V.
Vľavo lyžiarskym svahom začína hrebeň ktorý končí pod Slovinskou skalou, vpravo začína hrebeň Galmusa
Bielou skalou. Po vyjdení ulice na voľné priestranstvo vľavo sa nachádza pravoslávny kostol, po chvíli vpravo sa
nachádza kaplnka odkiaľ začína žltá značka smerom Biela skala, Spišské Vlachy. Prejdeme okolo starej horárni
vpravo a už začínajú tiahle lúky v ústi Poráčskej doliny. Vpravo sa výrazne črtá profil južného svahu hrebeňa Galmus.
Pokračujeme rozbitou asfaltom spevnenou cestou, prejdeme drevený most, po chvíli bude vpravo už nepoužívaná
lesná škôlka, vľavo sa už ukazuje severný svah Slovinskej skaly, druhý drevený most, začína posledná tiahlejšia lúka.
Vpravo sa už ukazujú výrazné  skalné svahy NPR Červené skaly. Dolina sa postupne začína zužovať až pred chatu
Čierny Bocian kde sa trochu rozšíri na voľné priestranstvo. Chata v minulosti patrila ŽB Slovinky, bola otvorená pre
verejnosť a bola miestom častých nenáročných vychádzok obyvateľov Sloviniek a Krompách. Dalo sa tu zašportovať,
opiecť si niečo a k tomu si dať občerstvenie v chate. Dnes je chata v súkromných rukách a je zatvorená. Pokračujeme
od chaty neznačenou dolinkou, ktorá je veľmi strmá. Okolité skalné steny sa postupne približujú až sa stretli a vytvorili
vodopád, okolo ktorého je náročnejší prechod. Dolinka za vodopádom sa postupne zmierňuje ale aj tak je prechod
náročný z dôvodu množstva popadaných stromov. Po chvíli sa dolinka rozdvojuje, vľavo smeruje okolo poľovníckej
chaty až vyústi na hrebeň. Vpravo vychádza priamo na hrebeň Nad Sejkovú. Pri smerovníku Nad Sejkovou začína 
vľavo žltá značka cez Prostú dolinu k druhému jazeru Za horou. Nad Sejkovou vľavo sú rozsiahle polomy ktoré
umožňujú výhľady do Hornádskej kotliny, pohľad na hrebeň Braniska a na tajomné a  nepoznané Levočské vrchy.
Pokračujeme vpravo modrou značkou smerom poľovnícka chata Galmus. Postupne hrebeňom prídeme na dlhú lúku,
v tretine lúky z oboch strán cesty sú dva prepadliny. Vchod do prepadliny vľavo bol zaistený drevenou výstužou a
 bolo možné sa dostať pomocou lana do hlbín diery. Speleológovia zo Sloviniek v minulosti často zostupovali do diery
kde robili prieskum. Keď prestali prieskumy, vchod sa neudržiaval a časom sa zasypal. Prepadlina vpravo bola
zasypaná zeminou. Postupom času nastalo však uvoľnenie a na dne prepadliny sa vytvoril kolmý otvor do hlbín
prepadliny. Cez úzku tiesňavu netypickú pre hrebeň pokračujeme k poľovníckej chate Galmus. Modrú značku križuje
žltá značka, vľavo smeruje cez Za Horou do Spišských Vlách, vpravo cez Bielu skalu do Sloviniek. Vpravo od cesty na
zákrute je prameň vody, jediný prameň na hrebeni Galmusa. Pri poľovníckej chate je prístrešok so stolom
kde si môžete oddýchnuť, občerstviť sa a v prípade zlého počasia je možné sa tu ukryť. Pri chate členovia country
skupina Záhuráci hrajú na počúvanie prítomným turistom a tým ktorý si vyšli vo Veľkonočný pondelok sa prejsť prírodou.
Pri chate opečieme slaninku alebo klobásku. Je zamračené ale nie je veľmi zima, preto sa neponáhľame a zdržíme sa
tu dlhšie. Pokračujeme ďalšou lúkou so senníkom, ktorá je súčasťou veľkej lúky okolo poľovníckej chaty na Galmuse
ďalšou lúkou pod Kobylou. Pokračujeme popod vápencové skalnaté zrázy pod Kobylou ktoré sú vľavo. Za smerovníkom
Pod skalou vľavo sú väčšie polomy ktoré umožňujú výhľad na Hornádsku kotlinu a hrebeň Braniska vpravo. Pokračujeme
vpravo na hrebeň Líščieho vrchu pokrytého zasneženou rozsiahlou lúkou, z ktorej sú výhľady na Plejsy a Bačov vrch.
Cestou vpravo schádzame postupne do doliny, okolo Vitálneho sveta vchádzame do Krompách. << Prvý hodnoverný
písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV     . z roku 1282. V tej dobe boli majetkom
kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou,
trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konflktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými
majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo
v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta
prichádzali bohatý kupcii s rodinami. V roku 1602 bola po dohode so zemepánom poddanská práca nahradená odvodmi.
Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovske mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi
zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcoc. V roku 1831  vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré
súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v
roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa
zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. >>> Prechádzame ulicou vpravo sa nachádza Baroková
kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal
majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. Dnes objekt slúži ako penzión, okolo kaplnky
sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776, kde končíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-                                    
Poráčská dolina NPR Červené skaly.
-
-
 
Poráčská dolina NPR Červené skaly.
-
-
 
Čierný Bocian.
-
-
 
Výstup hore dolinkou nad Čierným Bocianom.
-
-
 
Výstup hore dolinkou nad Čierným Bocianom.
-
-
 
Výstup hore dolinkou nad Čierným Bocianom.
-
-
 
Skalné steny dolinky nad Čierným Bocianom.
-
-
 
Výstup hore dolinkou nad Čierným Bocianom.
-
-
 
Vodopád v dolinke nad Čierným Bocianom.
-
-
 
Výstup hore dolinkou nad Čierným Bocianom.
-
-
 
Dolinka nad Čierným Bocianom.
-
-
 
Výstup hore dolinkou nad Čierným Bocianom.
-
-
 
Dolinka nad Čierným Bocianom.
-
-
 
Výstup hore dolinkou nad Čierným Bocianom.
-
-
 
Opekanie pri poľovníckej chata na Galmuse.
-
-
 
Členovia country skupiny Záhuráci.
-
-
 
Milovníci country hudby ktorý si vyšli prejsť sa vo Veľkonočný pondelok k poľovníckej chate na Galmuse.
-
-
 
Členovia country skupiny Záhuráci.
-
-
 
Milovníci country hudby ktorý si vyšli prejsť sa vo Veľkonočný pondelok k poľovníckej chate na Galmuse.
-
-
Milovníci country hudby ktorý si vyšli prejsť sa vo Veľkonočný pondelok k poľovníckej chate na Galmuse.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-