aktualizované: 29.06.2022 13:22:03

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

1. Krompašský vrch
                                       Dňa 13.01.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                      Výstup na Krompašské vrchy.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Slovinky – Tatárkov kríž – Krompašský vrch – Gáborová chata – Plejsy - Krompachy
 
Dĺžka trasy :   13,5  km         Prevýšenie : 590 m       Čas trasy podľa mapy:  4 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Neubeller, Gengeľ,
 
                                   Papcun, Olšavský, Duhan, Mosin, Šefčiková   
 
Nečlenovia KST MŠK :  4 členovia KST Sľubica Vojkovce     
                  
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125      Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Trasu začíname od smerovníka pri cintoríne. <<<  Obec Slovinky leží vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom
chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky
ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú
Slovinky ako „Villa Abakuk“. V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich
Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci
už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky –
Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. Obyvateľstvo Sloviniek tvorili
väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a dobytkárstvom. V chotári Sloviniek sa v
dávnej minulosti ťažilo striebro a meď. V 18. storočí sa Slovinky preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili
ťažiari zo spolku „Hornouhorských ťažiarov.“ Pôvodným obyvateľstvom Sloviniek boli pravdepodobne Slováci.
V priebehu 16. storočia sa sem prisťahovalo veľké množstvo Rusínskeho obyvateľstva, ktoré so sebou prinieslo aj ľudovú
kultúru a zmenu náboženského charakteru oboch obcí, kedy sa ujal Grécko-katolícky východný obrad. Kostol a fara v
Slovinkách existovali už v 14. storočí.  >>>  Začiatok trasy vedie neznačenými cestami. Od smerovníka pokračujeme
cestou okolo cintorína, poza školu. Za školou je pohľad na kostolnú dolinu. Stále pokračujeme lesnou cestou ktorá vedie
bokom svahu. Po chvíli je vidieť záver Kostolnej doliny s priestranstvom pred bývalou ťažnou vežou. Postupujeme ďalej
cestou. Pod vrcholom hrebeňa je vpravo vidieť upravené svahy doliny po banskej činnosti v minulosti. Z vrchu upravených
svahou je výhľad na Poráčskú dolinu. Vychádzame na hrebeň k Tatárkovému krížu. Cestou ktorou sme práve prechádzali
bola stará banská cesta, ktorá spájala huty v obci Slovinky s baňami v Gelnici. Na hrebeni v sedle sa nachádza liaty železný
banícky kríž, ktorý bol postavený na podnet správcu miestnych lesov Jána Tatarku v roku 1820. V sedle zabočíme cestou
vľavo zelenou značkou smerom Plejsy. Po chvíli značka odbočí vľavo z cesty chodníkom do svahu. Z chodníka je výhľad na
Hnileckú dolinu a Kojšovskú hoľu. Po vyjdení na rovnú cestu odbočíme zo značky vpravo a pokračujeme hore lesom
neznačeným chodníkom až na vrchol Krompašského vrchu. Z vrcholu nie je žiadny výhľad. Pokračujeme východným
smerom dolu svahom po chvíli sa objaví chodník neskôr úzka lesná cesta ktorou prídeme na širokú cestu, zabočíme
vľavo až prídeme k starej už devastovanej Gáborovej chate. Tradičné miesto oddychu, kde si opečieme a po chvíli
pokračujeme vpravo cestou k smerovníku, zabočíme vľavo modrou značkou smerom Plejsy. Vychádzame do sedla pod
Krompašským vrchom, ďalej vpravo cestou prídeme do sedla Plejsy – Priehyba stretávajú sa tu všetky štyri farebné
značené chodníky Odtiaľ pokračujeme žltou značkou k horskému hotelu Hutník. Spred hotela sú nádherne výhľady do
Hornádskej kotliny, na hrebeň Braniska a v prípade dobrého počasia je nádherne vydieť Vysoké Tatry. Zastavíme sa v
 reštaurácii na tradičné čapované pivo. Tradícia lyžovania na Plejsoch siaha do roku 1952. Areál sa rozprestiera na
severných svahoch Krompašského vrchu. Pokračujeme cestou za chvíľu zabočí vpravo na lyžiarsky   svah okolo
najstaršej lyžiarskej chaty na Plejsoch Energetik, cesta pokračuje na Malé Plejsy, zabočí vpravo  okolo čajovne
Rotunda, dole lyžiarskym svahom, popod sedačkovú lanovku okolo hotela Plejsy. Moderný novopostavený hotel, ktorý bol
otvorený v decembri 2003. Hotel má ubytovaciu kapacitu max 186 lôžok. Súčasťou hotela je aj priestranná reštaurácia,
kaviareň, kongresová sála, menšie školiace miestnosti, wellness, bowling, golfový trenažér a multifunkčné ihrisko.
Pred hotelom sú ďalšie možnosti vyžitia. Detské ihrisko a prístrešok s možnosťou opekania a posedenia pri ohni.
Cestou zídeme do Krompách. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny
kráľa Ladislava IV.  z roku 1282    . V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia
pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďov, trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených
konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami. ktoré vždy znamenali
prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný
administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so
zemepánom poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto.
Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. >>>   
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-                        
 
Slovinky - ústredná orientácia.
-
-
 
Záver Kostolnej doliny.
-
-
 
Bielá skala vľavo sa tiahne hrebeň Galmusa.
-
-
 
Pod Krompašským vrchom.
-
-
 
Zimné počasie nad Krompašským vrchom.
-
-
 
Pod Krompašským vrchom.
-
-
 
Ostrý vrch za nímhrebeň tiahnúci sa smerom na Bukovec.
-
-
 
Opekanie pri Gáborovej chate.
-
-
 
Opekanie pri Gáborovej chate.
-
-
 
Pri Gáborovej chate.
-
-
 
Lyžiarske stredisko Plejsy v pozadí Sľubica.
-
-
 
Pred horským hotelom Hutník.
-
-
 
Lyžiarske stredisko Plejsy.
-
-
 
Lyžiarske stredisko Plejsy v pozadí Sľubica.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Plejsy  žltá značka /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<   >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-