aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

10. Turniská - Bankov
                                    Dňa 28.04.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                 Prechod Kojšovskými vrchmi.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :   Kojšov – Turniska – Sedlo pod Suchým vrchom – Idčianské sedlo – Chata Lajoška –
 
                        Jahodná - Bankov
 
Dĺžka trasy :   26,5  km         Prevýšenie :   750  m       Čas trasy podľa mapy:  7  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká , Muller, Mullerová, Olšavský, Olšavská, Hamráková
 
Nečlenovia KST MŠK : 1 účastník                               
                       
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136        Turistický atlas list. 181, 182, 183  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Kojšov spred obecného úradu. << Obec Kojšov vznikla pravdepodobne koncom 13.storočia na
území Jekelfalussyovcov. Podľa dostupných historických prameňov sa po prvýkrát spomína v roku 1368 a potom až o
sto rokov neskôr, keď pripadla panstvu Spišského hradu. Spolu s ním sa dostala pod zemepanskú právomoc Zápoľských,
neskôr Turzovcov. Názov obce je odvodený najpravdepodobnejšie od osobného mena lokátora obce Koyša, ktoré vzniklo
zo skrátenej domáckej podoby slovanského zloženého osobného mena Kojislav. Zo stredovekých zápisov názvu obce
Kojšov možno uviesť tri názvy a to Koys z roku 1368, jeho pomaďarčenú podobu Koysfalva (Kojšovská dedina) z roku 1375
a konečne aj dnešnú podobu Kojschov z roku 1565, zachytenú nemeckou grafikou. Dôležité je poznamenať, že obec
bola dosídľovaná v 15. a 16. storočí v rámci valašskej kolonizácie. >>>  Je pekné slnečné počasie. Žltou značkou
prechádzame obcou hore ulicou okolo Kojšovského potoka. Po čase značka prechádza vľavo cez potok a vedie chodníkom
bočným svahom hrebeňa Murovanej skaly. Prichádzame k dolinke kde odbočuje vľavo zelená značka smerom na Turniska.
Postupujeme hore dolinkou ktorá je krátka ale dosť strmá až prichádzame k nádherným skalným útvarom Turniská.
< Prírodnou zvláštnosťou v celo pásme masívu Murovanej skaly sú bralá, skalné útvary, steny, skalné ostrohy. Bizardné
krasové útvary sú lokálne a okrajové. Morfologický a krajinársky je najhodnotnejší súbor skalných veží – Turní alebo / Turniská /
v juhozápadnej časti územia, ktoré pohľadovo dominujú nad okolitým lesným porastom. Súbor veží a brál je viac menej
usporiadaný do kruhu. Pozoruhodným útvarom je veľká skalná brána a ďalšie prejavy povrchového zvetrávania vápencov.
Ide o perforáciu skalnej hmoty, ktorej dno sa nachádza približne na úrovni terénu. Následkom mechanického zvetrávania
a odnosu hornín je deštrukcia skalného masívu a vznik skalných veží rôzneho tvaru. Podstatná časť skalných útvarov je
tvorená svetlým wettersteinským vápencom. V okrajových častiach vystupuje i tmavý gutensteinský dolomit a vápenec.
Zlepencové veže s veľkým skalným oknom ukryté v lese poskytujú položené i previsnuté lezenie v strope klenby, v ľahkých
i extrémnych cestách. Turniská svoju históriu začali písať už dávno no do popredia sa táto oblasť dostala až organizovaním
skalolezeckých pretekov v 80. rokoch. Teraz oblasť obsahuje okolo 70 ciest a veľa dobrých bouldrov. Výhodou je možnosť
lezenia i za daždivých dní. > Prechádzame okolo nádhernej skalnej veži, vstupujeme do veľkej skalnej brány, prechádzame
ňou obdivujúc výšku klenby. Za bránou obchádzame  vysokú skalnú stenu, zabočíme vľavo do svahu. Po chvíli bude krátka
odbočka vľavo do mini sedielka odklial je výhľad pred skalnú bránu. Postupujeme chodníkom hore lesom až prídeme na 
zelenú značku ktorá prichádza zľava zo sedla Zemičky. Pokračujeme vpravo zelenou značkou smerom do Sedla pod
Suchým vrchom. Postupujeme bočným svahom, miestami vystupujú zo svahu rôzne skalné útvary. Zo sedla  pod
Krížnym vrchom už postupujeme hrebeňom cez Krížny vrch do Sedla pod Suchým vrchom. Zo sedla pokračujeme žltou
značkou lesom popod Okrúhlu, po čase veľkým polomom. V Idčianskom sedle odbočíme vľavo červenou značkou smerom
Predné Holisko. V Idčianskom sedle z dôvodu polomov je výhľad na južnú časť Volovských vrchov. Zvládneme trochu
strmší výstup na Tisícovku, prejdeme mladým pekným lesom a klesáme lesnými cestami k chate Lajoška. Z lesa vyjdeme
pred chtu ktorá leží v svahu na okraji peknej lúky. <<< V roku 1914 bola táto chata vybudovaná s pomocou Turistického kruhu
košického okolia a Košicko-abovsko-turnianskou skupinou uhorského karpatského spolku. Prízemný zrub s dvoma izbami,
kuchyňou a otvorenou verandou bol postavený podľa plánov a pod vedením inžiniera Andreja Schaffera. Stavba
stála 1500 korún - materiálne ju podporilo mesto. Počas prvej svetovej vojny chatu viackrát poškodili a vykradli tak, že ju
nebolo možné používať. V roku 1925 boli odstránené zvyšky chaty a na jej mieste bol postavený nový zrub s
kapacitou 24 miest. Ešte v roku 1926 sa stavba rozšírila o trojizbový poschodový trakt, čím vzrástla kapacita na 60 miest.
189. augusta 1929 pomenovali chatu po Ľudovítovi Konrádym, ktorý sa zaslúžil za jej obnovu. Odtiaľ je odvodený aj jej
dnešný názov (Ľudovít v maďarčine = Lajos). V roku 1934 bola chata rozšírená na kapacitu 100 miest. 2. novebra 1938
pripadla chata podľa Viedenskej arbitráže Horthyovskému Maďarsku. Hranica sa tiahla bezprostredne popri chate.
Počas druhej svetovej vojny bola striedavo okupovaná patrizánmi a fašistickými vojskami, no v decembri 1944 ju
maďarskí vojaci vyhodili do vzduchu. V roku 1948 sa začala stavba terajšej chaty. Bola dokončená o tri roky neskôr. >>>
V chate s celoročnou prevádzkou si dáme v útulnej jedálni občerstvenie a čapované pivo. V prípade zlého počasie
je zakúrené v krbe, kde sa môžete ohriať a vyschnúť. Od chaty schádzame dolu lúkou okolo kaplnky kde sa uskutočňujú
sväté omše, lesnou cestou, ktorá strieda mierne úseky s prudkými zostupmi. Hustý vysoký les sa strieda s mladým
nízkym lesom. Značka vedie lesom z tohto dôvodu je veľmi málo výhľadov. Prichádzame k vratnej stanici vleku. Pred
nami je strmý lyžiarsky svah na Jahodnej. Pod svahom sa nachádza kaviareň, koliba, relaxcentrum. Stredisko je ideálne
na rekreáciu pre rodiny s deťmi, pre jednotlivcov i celé skupiny. <<< Lyžiarske stredisko Jahodná leží asi 15 km
severozápadne od centra mesta Košice. Rozprestiera sa vo Volovských vrchoch, v lesnom prostredí s pekným
výhľadom na okolie. Návštevníci majú možnosť zalyžovať si na troch zjazdovkách a využiť 7 vlekov. Základňa zjazdoviek
je vo výške 580 m n. m. a ich vrchol dosahuje 719 m n. m., celkové prevýšenie je teda 139 m. Stredisko ponúka aj
možnosť večerného lyžovania. Zjazdovky sú umelo zasnežované. Stredisko ponúka aj 2 okruhy pre bežecké lyžovanie
v dĺžkach 5 a 12 km. Lyžiarska škola i škôlka, škola snowboardu, skiservis, požičovňa aj predajňa lyžiarskeho výstroja,
úschovňa lyží, ľadová plocha (večer osvetlená), relax centrum (bazén, sauna, vírivky, masáže, herňa). Stravovanie
zabezpečujú reštaurácie a bufet. V stredisku je i lekárska služba. K dispozícii je ubytovanie priamo v areáli. >>
Značka obchádza lyžiarsky svah vľavo lesnou cestou. Prechádzame okolo reštaurácie, cez parkovisko na chodník lesom
ktorý kopíruje asfaltovú cestu. Po chvíli značka zabočí vpravo cez Kuriškovú. Chodník vedie riedkym listnatým lesom,
miernym zostupom prichádzame popod Kamenný hrb k smerovníku Kamenný hrb. Chodník naďalej vedie mierne
klesajúcim lesom vhodným na cykloturistiku. Po chvíli zídeme na Bankov kde je cieľ trasy. <<< Bankov je už
skoro tri storočia veľmi dôležitým rekreačným strediskom vzdialeným asi 3 km od mesta Košice. Je súčasťou mesta
Košice  a patrí do mestskej časti zvanej Sever. Vďaka prameňu železosírnatej vody tu v roku 1703 založili kúpele.
Obľúbenosť tohto miesta Košičanmi bola ale taká veľká, že sa z Bankova vyvinulo v 19. storočí turistické a športové
stredisko. Bankov má svoj význam vďaka svojej polohe. Je štartovacím miestom pre výlety do okolitej prírody ako pre
turistov, tak aj pre cykloturistov a priaznivcov behu na lyžiach. >>Z Bankova sa dopravíme spojom do Košíc, prejdeme
sa mestom, na ulici si dáme občerstvenie. <<< Mesto Košice vzniklo zo slovanských osád medzi Krásnou nad Hornádom,
kde bolo v roku 1143 vysvietené benediktínske opátstvo. Prvá písomná zmienka o Košiciach pochádza z roku 1230 a je
zaznamenaná v lubinskej listine. V roku 1249 kráľ Belo IV. udelil mestu mestské práva a v roku 1342 titul slobodného
kráľovského mesta. Aj nasledujúci panovníci odmeňovali Košice za ich podporu novými privilégiami. Ľudovít I. z Anjou
povýšil mesto Košice v roku 1347 na druhé miesto v hierarchií uhorských kráľovských miest za sídelným Budínom.
V roku 1369 dostali Košice ako prvé mesto v Európe vlastný mestský erb. Jeho základ tvorili štyri červené a štyri biele
pruhy z kráľovského erbu a tri anjouovské ľalie. Kosice V prvej polovici 14. storočia nastal prudký rozkvet mesta. Začala
sa výstavba dómu sv. Alžbety, ktorý bol po požiari (r. 1357) obnovovaný v rokoch 1378-1508. Košice boli centrom remesiel,
ale aj jednou z metropol europského obchodu. Okolo roku 1480 počet obyvateľov sa pohyboval okolo 10 000 a na
vtedajšie časy to bolo jedno z najväčších stredoeurópskych miest. Dňa 13. apríla 1556 zachvátilo mesto obrovský požiar,
ktorý zničil kostoly, kláštory, radnicu, mestské brány, obranné zariadenia ako aj celé ulice. Vďaka pomoci miest Prešova,
Levoče a Bardejova bolo mesto znovu opravené. V 16. a 17. storočí boli Košice poznačené protihabsburskými povstaniami
ako i protitureckými vojnami, ktoré mali za následok ochromenie obchodu a mesto tak zaznamenalo veľký hospodársky
úpadok. 18. storočie bolo pre mesto Košice optimistickejšie, postupne sa tu postavilo množstvo palácov a meštianských
domov v barokovom, neskôr klasicistickom i secesnom slohu. Pribudlo tu niekoľko kostolov, kláštorov, divadlo, synagóga
a stavebne sa rozšírilo aj za hradbami mesta. >>>
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Turniská.
-
-
 
Informačná tabuľa náučného chodníka - časť Turniska.
-
-
 
Veľká skalná brána v Turniskách.
-
-
Nádherné kolmé skalné steny v Turniskách.
-
-
 
Jedena z viacerých skalných veží v Turniskách. 
-
-
 
Vnútri veľkej skalnej brány v Turniskách.
-
-
 
Výstup na chodník hrebeňom Murovanej skaly.
-
-
 
Jedena z viacerých skalných veží v Turniskách. 
-
-
 
Na Suchom vrchu v hrebeni Murovanej skaly.
-
-
 
Zlatoidské lúky, aj tak sa dá zdolávať turistický chodník.
-
-
 
Chata na Prednej holici - Lajoška.
-
-
 
Nádherný štvotnohý turista pri chate Lajoška. Maďarská vyžla.
-
-
 
Lyžiarske svahy na Jahodnej.
-
-
 
Chaty v lyžiarskom stredidku Jahodná.
-
-
 
Košice - divadlo, svadba na historických vozidlách.
-
-
 
Košice - divadlo, svadba na historických vozidlách.
-
-
Košice - divadlo, svadba na historických vozidlách.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Kojšovské vrchy /  Turniská  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-