aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

17. ZOO Kavečany
                             Dňa 28.07.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                           Prechod Čiernou horou a návšteva ZOO Kavečany.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Kostoľany nad Hornádom – ZOO Kavečany – Hrešna – Alpinka, Presun detskou železničkou.
 
                     Čermeľ – Námestie - ŽSR Košice
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie :   340 m       Čas trasy podľa mapy:  5  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Papcun, Papcunová, Hamráková
 
                       
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136    Turistický atlas list. 183  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na ŽSR Kostoľany nad Hornádom modrou značkou smerom Kráľova studňa. <<<  Dejiny obce Kostoľany
nad Hornádom sú bohaté a siahajú až do obdobia praveku, konkrétne do mladšej doby kamennej – neolitu, z  ktorého sa
na kostolnom návrší našli v roku 1951 kamenné fragmenty ( nástroje ) ľudu bukovohorskej kultúry, ktorý obýval toto územie
pred 5 000 rokmi. Počiatok obce Kostoľany nad Hornádom súvisí so vznikom tzv. desiatkového kostola a farnosti, ktorá sa
v pápežských desiatkoch z rokov 1332 – 1337 spomína ako Alzokole, resp. Alzokolc. Okolo kostola musel zákonite
vzniknúť aj farský dvorec so sídlom farára a s nevyhnutnou čeľaďou, čo bolo zárodkom neskoršej obce.  Medzi ľudom
bola však pomenovaná ako Kostoľany, už z roku 1555 máme správu o ľudovom názve obce výstižne ako Kosceľanka.
Prvú písomnú správu, v ktorej sa Kostoľany spomínajú ako rozvinutá dedina – villa, pochádza až z roku 1423. Ide o listinu
kráľa Žigmunda Luxemburského, ktorou daroval panstvo Sokoľ spolu so všetkými dedinami Palóczyovcom. V tom čase
prebehol aj portálny súpis, z ktorého sa dozvedáme, že v roku 1427 boli Kostoľany okrem richtárovej usadlosti zdanené
od 9 port, čo znamená, že v uvedenom období mohli mať Kostoľany okolo 60 obyvateľov. Už v roku 1429 ju kráľ Žigmund,
spolu aj s ostatnými dedinami a hradom Sokoľ daroval slobodnému kráľovskému mestu Košice a tento stav pretrval až
do konca feudalizmu, teda do polovice 19. storočia. Obyvateľstvo sa živilo prevažne poľnohospodárstvom, prácou v lesoch,
pálením vápna, furmankami predajom produktov na trhu. Do histórie obce negatívne zasiahli protihabsburgské povstania
v rokoch 1604 – 1711. Navyše začiatkom 18. storočia zastihol krajinu mor. Ku koncu storočia sa znova osídlila a relatívne
pokojné 18. storočie znamenalo pre Kostoľany obdobie prosperity. V 18. storočí sa tu spomína aj pivovar. Význam obce
vzrástol po rakúsko-maďarskom štátoprávnom vyrovnaní v roku 1867 a v dobe, keď sa cez obec začala budovať
Košicko - Bohumínska železnica. >>>  Postupujeme modrou značkou až na hlavnú cestu kde pri kostole na križovatke
odbočíme zo značky a pokračujeme vľavo hlavnou cestou. Za obcou asi po 1 km odbočuje vpravo asfaltová cesta do lesa,
pokračujeme cestou. Po ďalšom 1 km vychádzame vyjdeme z lesa na rozsiahle lúky a polia pod Kavečanmi. Na
križovatke pod Kopaninou odbočíme cestou vpravo a pokračujeme cez hrebeň smerom Kavečany - Hrešná       
športovo - rekreačne a lyžiarske stredisko. Na parkovisku odbočíme vpravo smerom ZOO, kúpime si lístky a absolvujeme
prehliadku ZOO.       <<<  Zoologická záhrada sa nachádza v mestskej časti Košice - Kavečany a rozprestiera sa na
ploche 288 ha. S výstavbou zoo sa začalo v roku 1979 a pre verejnosť bola otvorená v roku 1986 na ploche 7 ha s 23 druhmi
najmä karpatskej fauny. V súčasnosti tu žije takmer 142 druhov zvierat, o. i. sa tu nachádza najväčšia voliéra na
Slovensku (naučili tu lietať už niekoľko orlov, ktoré vyrástli v zajatí) a  najväčší areál medveďa hnedého v strednej Európe
(v roku 2002 sa podaril jedinečný chovateľský úspech, keď sa tu narodili medvedie pätorčatá, ktoré boli zapísané do
Guinnessovej knihy rekordov). Ako jediná zoo na Slovensku má vybudovaný botanický náučný chodník. Chovateľsky
jednými z najúspešnejších druhov sú huculské kone, ktoré boli v roku 1996 zaradené do genofondu Slovenska. Huculské
kone sú využívané nielen ako exponáty, ale tiež v hipodrome. >>>  Nebudem popisovať prehliadku to by bolo na veľmi dlho.
Po vyjdení zo ZOO pokračujeme parkoviskom, na konci zabočíme vpravo a lyžiarskym svahom vystúpime k chate Hrešná.
<<<  Kavečany - Hrešná športovo - rekreačne a lyžiarske stredisko, bobová dráha, Letná bobová dráha má dĺžku 800 m,
kde možete dosiahnuť rýchlosť až 60 km/h. Lyžiarsky areál pre zjazdové a bežecké lyžovanie ponúka návštevníkom
5 zjazdoviek v celkovej dĺžke 3 km s technickým zasnežovaním. Samozrejmosťou je tu požičovňa lyžiarského výstroja
a lyžiarska škola. V zime sú využívané aj upravené bežecké lyžiarske trasy (4 bežecké trate su farebne označené a sú
v dĺžkach 2km, 3km, 4km a 5km). Na vrchole lyžiarského strediska Kavečany - Hrešná vo výške 597 m n.m. sa nachádza
turistická a horská chata ( Chata Hrešná ), ktorá ponúka stravovacie služby. Nachádza sa tu aj motokrosová trať pre
tréningové a pretekárske využitie i freeride trať Bike park Kavečany. Táto turistická lokalita ponúka turistické a
cykloturistické trasy vedúce po hlavnom hrebeni k prírodnej rezervácii Vysoký vrch alebo smerom do Čermeľskej doliny     .
Zaujímavosťou je označená vyhliadka vo vzdialenosti 0,75km od chaty na Hrešnej po trase na Vysoký vrch odkiaľ je pri
dobrej viditeľnosti možnosť vidieť Vysoké Tatry. >>> Od chaty je vpravo výhľad na Kavečany. Pokračujeme červenou
značkou vľavo, po chvíli odbočíme vpravo zelenou značkou smerom Alpínka. Zostupujeme lesom odkiaľ nie sú žiadne
výhľady. Zídeme do doliny v časti Alpínka. <<<  Alpínka je rekreačné a výletné stredisko v Čermeľskom údoli nachadzajúce
sa asi 6 km od mesta Košice. Návštevníkom je tu k dispozícií reštaurácia Alpinka, bufety, ihrisko pre deti, športové ihrisko,
 opičia dráha TARZANIA ALPINKA a golfové ihrisko. Z pamiatok sa tu nachádza zrubová vila postavená v švajčiarskom
slohu a Čermeľský vodovod z roku 1911, ktorý slúži až do dnes. V lete tu premáva z Čermeľa detská železnica, ktorá bola
postavaná v roku 1955 z celkovou dĺžkou 5,5 km. Z Bankova      vedie na Alpínku výborná asfaltová cesta a promenáda
slúžiaca pre pešiu turistiku, cykloturistiku a kolieskové korčuľovanie na ktorej je vybudovaný Lesnícky náučný chodník 
( Stará bankovská cesta ) so siedmimi stanovišťami. Z jednou ďalších zaujímavých atrakcií je Wild West Show, v ktorej je
pre verejnosť pripravená verná atmosféra Divokého západu. V areáli ako aj v jeho okolí sú vytvorené ohniská na opekanie.
Pre cyklistov je tu vybudovaná 25 km dlhá značená cykloturistická trasa vedúca na Findorákovú a Košickú Belu.
Oproti výstupnej stanici Detskej železnice, je k dispozícii 1,5 km dlhý „Náučný chodník zvedavých myšiek“ s lesníckou
tématikou pre deti predškolského veku a 1. stupňa základných škôl. Pre peších turistov Alpínkov prechádza modrá
turistická značka vedúca z Čermeľa až do sedla Repy ( pri Vysokom vrchu 851 m n. m. ) a pomerne strmá zelená značka
vedúca z Kamenného hrbu na chatu Hrešná pri Kavečanoch. Alpínka je dobrým východiskovým bodom aj k Andrejovej skale,
ktorá sa nachádza v doline potoka Hliny.  >>>  Je pekné slnečné počasie a preto na Alpinke je veľa ľudí ktorý si vyšli do
prírody s deťmi ktoré tu majú veľké možnosti vyblázniť sa. Je tu veľa detských atrakcii. Posedíme si, oddýchneme dáme
si tradične čapované pivo a pokračujeme k detskej železničke. <<<  Košická detská historická železnica bola vybudovaná
v Košiciach v rokoch 1955 – 1956 ako Pionierska železnica. Miestnu dráha financovalo Ministerstvo dopravy a šlo o prvú
rekreačnú železnicu vo vtedajšom Československu. Takéto železničky neskôr vznikli aj v Prešove, Plzni, či iných mestách
Československa. Zachoval sa však iba tá v Košiciach. Do roku 2002 sa na prevádzkovanie trate podieľali rovnomerne
Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť, a.s. a mesto Košice. Od roku 2003 celé prevádzkové náklady
znášalo mesto Košice.  Sezónna prevádzka trvala v uplynulých rokoch zvyčajne od 1. mája, zhruba do polovice septembra.
 V roku 2011 prevzalo všetky dráhové vozidlá KDHŽ občianske združenie Detská železnica Košice a v roku 2012 sa stalo
prevádzkovateľom dopravy  na železničke. Plánom OZ DŽK je celoročná prevádzka. Začiatok 90- tych rokov neveštil
železničke nič dobré a hrozilo zastavenie prevádzky. Pionieri sa prestali podieľať na chode železnice, vytratili sa dobrovoľníci.
Doslova znovuzrodením DŽ bola rekonštrukcia a obnova parnej lokomotívy U 36.003 - “Katka” na podnet primátora
Rudolfa Schustera. Detská železnica je v skutočnosti  historickou muzeálnou železnicou. Nielen čo do jej povahy a
jedinečnosti, ale aj čo do veku dochovaných dráhových vozidiel a dopravných zariadení. Mnohé boli síce časom zničené,
no mnohé sa dajú obnoviť, alebo nanovo vybudovať ako verná kópia. Iba máloktorá muzeálna železnica v susedných
krajinách sa vyrovná práve tej v Košiciach. Podobná ako tá košická je iba na Ukrajine a v Rusku. Je veľká škoda,
že jej hodnota nebola docenená skôr, najmä pôvodný vozový park – dva vzácne a starobylé parné rušne. Po príchode
motorových lokomotív v roku 1961, boli do roku 1965 vyradené a zlikvidované. Našťastie zostala zachovaná jedna z
pôvodných lokomotív železnice zo Smolníckej Huty, ktorá bola po vyradení z prevádzky vystavená ako pomník v
lokomotívnom depe Spišská Nová Ves. Preto ju bolo možné po oprave v dielňach ČSD v Českých Veleniciach v
roku 1991 opäť uviesť do prevádzky. Veľkú škodu spôsobil požiar, ktorý založili vandali v roku 1992. Jeden z
najcennejších vozňov pri ňom vyhorel. Poškodené a úplne zničené boli aj staničné budovy. Trať má v súčasnosti
dĺžku 3,9 km s unikátnym rozchod 1000 mm. V stanici Čermeľ sa nachádzajú dosiaľ používané historické výhybky a
koľajnice pochádzajúce zo Štiavnickej železnice. Dráhové vozidlá, okrem motorového rušňa, sú zapísané v ako
hnuteľná národná kultúrna pamiatka v Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slov. republiky (UZPF SR ).  >>> 
Kúpime si lístky a železničkou sa zvezieme do Čermeľa, kde pokračujeme ulicou do centra Starého mesta.
<<< Mesto Košice vzniklo zo slovanských osád medzi Krásnou nad Hornádom, kde bolo v roku 1143 vysvietené
benediktínske opátstvo. Prvá písomná zmienka o Košiciach pochádza z roku 1230 a je zaznamenaná v lubinskej
listine. V roku 1249 kráľ Belo IV. udelil mestu mestské práva a v roku 1342 titul slobodného kráľovského mesta.
Aj nasledujúci panovníci odmeňovali Košice za ich podporu novými privilégiami. Ľudovít I. z Anjou povýšil mesto
Košice v roku 1347 na druhé miesto v hierarchií uhorských kráľovských miest za sídelným Budínom. V roku 1369 dostali
Košice ako prvé mesto v Európe vlastný mestský erb. Jeho základ tvorili štyri červené a štyri biele pruhy z kráľovského
erbu a tri anjouovské ľalie. Kosice V prvej polovici 14. storočia nastal prudký rozkvet mesta. Začala sa výstavba dómu
sv. Alžbety, ktorý bol po požiari (r. 1357) obnovovaný v rokoch 1378-1508. Košice boli centrom remesiel, ale aj jednou
z metropol europského obchodu. Okolo roku 1480 počet obyvateľov sa pohyboval okolo 10 000 a na vtedajšie časy
to bolo jedno z najväčších stredoeurópskych miest. Dňa 13. apríla 1556 zachvátilo mesto obrovský požiar, ktorý zničil
kostoly, kláštory, radnicu, mestské brány, obranné zariadenia ako aj celé ulice. Vďaka pomoci miest Prešova, Levoče a
Bardejova bolo mesto znovu opravené. V 16. a 17. storočí boli Košice poznačené protihabsburskými povstaniami ako
i protitureckými vojnami, ktoré mali za následok ochromenie obchodu a mesto tak zaznamenalo veľký hospodársky
úpadok. 18. storočie bolo pre mesto Košice optimistickejšie, postupne sa tu postavilo množstvo palácov a meštianských
domov v barokovom, neskôr klasicistickom i secesnom slohu. Pribudlo tu niekoľko kostolov, kláštorov, divadlo, synagóga
a stavebne sa rozšírilo aj za hradbami mesta. >>>  Na námestí si posedíme, pozrieme si historické auta ktoré boli
súčasťou svadobného sprievodu a po chvíli pokračujeme na ŽSR Košice.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
 
Krásavec ktorý víta návštevníkov vo vstupnej bráne.
-
-
 
Klietka s opicami pri vstupnej bráne.
-
-
 
Klietka s opicami pri vstupnej bráne.
-
-
 
Najväčšia voliéra na Slovensku. Orol skalný.
-
-
 
Bazén s tuleňmi. Pri kŕmeni je vždy postarané o zábavu.
-
-
 
Tulene pri kŕmeni.
-
-
 
Voľný výbeh pre primáty.
-
-
 
Výbeh pre hrochy a vtáky.
-
-
 
Výbeh pre ťavy.
-
-
 
Výbeh pre pakone.
-
-
 
Výbeh pre antilopy.
-
-
 
Výbeh pre zebry.
-
-
 
Výbeh pre antilopy.
-
-
 
Reštaurácia v areály ZOO.
-
-
 
Zubor.
-
-
 
Najväčšia obora pre medveďa hnedého. 
-
-
 
Výbeh pre kozy.
-
-
 
Kútik pre deti s možnosťou jazdy na poníkovy.
-
-
 
Lyžiarský areál - Kavečany.
-
-
 
Lyžiarsky areál v pozadí Kavečany.
-
-
 
Detské ihrisko v stredisku Alpinka.
-
-
 
Detské ihrisko v stredisku Alpinka.
-
-
 
Pred reštaurácoiu Alpinka.
-
-
 
Detská železnička z Alpinky do Črmeľa.
-
-
 
V historickom vozni detskej železničky.
-
-
 
Historický parný rušeň ktorý ťahá vozne detskej železničky.
-
-
 
Historický rušeň Katka.
-
-
 
V historickom vozni detskej železničky.
-
-
Pri historickom parnom rušni.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Rôzne / ZOO Kavečany /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-