aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

19. Ďumbier - Chopok - Jasná
                               Dňa 5.08.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                          Prechod hrebeňom Nízkych Tatier.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Chata Generála M. R. Štefánika – Krupové sedlo – Ďumbier – Krupové sedlo –
 
                      Chopok – Luková – Vrbické pleso
 
Dĺžka trasy :  14  km         Prevýšenie :  600  m       Čas trasy podľa mapy:  4.30  hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Papcun, Hamráková, Smaržíková, Olšavský, Olšavská, Ďorko,
 
                                  Ďorková,Kunová, Mosin, Šefčíková, Gengeľ         
 
Nečlenovia KST MŠK :  3 členovia KST Sľubica Vojkovce
              
 
Turistická mapa NÍZKE TATRY – Chopok č.122            Turistický atlas list č.  131          
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname červenou značkou od chaty Generála M. R. Štefánika. <<<  Chata generála Milana Rastislava Štefánika
( hovorovo aj Chata pod Ďumbierom, Štefánikova chata, alebo Štefánička, počas socializmu prechodne Chata hrdinov SNP )
( 1 740 m n. m. ) je vysokohorská chata s celoročnou prevádzkou, nachádzajúca sa v sedle pod vrchom Ďumbier na hlavnom
hrebeni Nízkych Tatier. Vybudovaná v rokoch 1924-1928 je najdlhšie prevádzkovanou vysokohorskou chatou v Nízkych Tatrách.
Slúži ako cieľ vysokohorských túr, východisko pre výstupy na najvyššie vrchy pohoria ( Ďumbier, Chopok, Dereše ), poskytuje
útočisko – stravu a nocľah pri prechode hrebeňa Nízkych Tatier. Obľúbená je aj medzi skialpinistami, pre ktorých sú v okolí
ideálne podmienky. V blízkosti chaty sa nachádza Jaskyňa mŕtvych netopierov – jediná vysokohorská jaskyňa na Slovensku,
sprístupnená verejnosti. Chata ponúka ubytovanie v šiestich osemposteľových izbách, jedáleň s varenou stravou, v letnej
sezóne aj bufet na terase. Priamo na vrchole Ďumbiera stála od roku 1902 malá kamenná útulňa, ktorú vybudovala organizácia
Uhorského karpatského spolku Zvolenskej župy. Po zániku útulne rozhodlo ústredie Klubu československých turistov ( KČST )
v Prahe na podnet miestneho odboru KČST Ďumbier v Podbrezovej, založeného v roku 1922, o výstavbe novej turistickej chaty
v Ďumbierskom sedle. Základný kameň bol položený 20.7.1924. Stavbu začala realizovať moravská stavebná spoločnosť
Josefa Jiráska z Uherského Brodu, avšak ešte v roku 1924 tu svoje pôsobenie ukončila, pravdepodobne aj pre náročné
vysokohorské podmienky. V stavbe potom pokračovala firma staviteľa Jozefa Šašinku z Popradu, ktorá už mala skúsenosti so
stavbami v prostredí Vysokých Tatier. Stavba trvala štyri roky. Chata bola slávnostne otvorená 9.9.1928. Prvým chatárom sa stal
Róbert Petrla, ktorý bol palierom na stavbe chaty (stavbyvedúcim). Personál chaty spolu s ním tvorili aj jeho manželka Ružena
Petrlová a ďalší spolupracovníci zo stavby a Róbert Petrla potom na chate pôsobil až do roku 1943. V roku 1938 prevzal majetok
KČST novo zriadený Klub slovenských turistov a lyžiarov ( KSTL ), ktorý sa stal novým vlastníkom chaty. 30.10.1944 bola chata
poškodená, keď jedáleň zasiahol nemecký delostrelecký granát. Po bojoch v SNP bola potom chata opustená až do roku 1945.
Po vojne bola chata opravená a v 50. rokoch dostala, na počesť povstaleckých bojovníkov, ideologicky prijateľný názov Chata
hrdinov SNP, ktorý niesla až do začiatku 90. rokov. 21.7.1990 bola na priečelí chaty odhalená busta M. R. Štefánika a chata sa
oficiálne vrátila k pôvodnému názvu. >>>  áno je pekné slnečné počasie iba hrebeň z Ďumbiera na chopok je v hmle.
Je dosť čerstvo a fúka nepríjemný vietor, celú noc poriadne fúkalo bolo ho počuť aj chate. Pred nami na južnom svahu
Chopku leží hotel Kosodrevina v pozadí sa vypína hrebeň v časti Chabenec – Ďurková. Na juh sa tiahne hrebeň
Veľkého  Gápľa. Postupne vchádzame do hmly, v Krúpovom sedle zabočíme vpravo červenou značkou smerom na vrchol
Ďumbiera. <<<  Najvyšší vrchol Nízkych Tatier ( 2043 m, odnož Štiavnica 2025 m n. m. ) v hlavnom hrebeni medzi
Krúpovou hoľou ( 1927 m n. m.  ) a Králičkou ( 1785 m n. m ). Na severe sa javí ako mohutný vysokohorský masív,
spadajúci vyše 500 m vysokými severnými stenami, piliermi a žľabmi do ľadovcových kotlov v záveroch Bystrej a
Ludárovej doliny. Miernejšie južné svahy pokrývajú polia žulových balvanov. V severných kotloch sa vyskytujú kamzíky
vrchovské tatranské a svište vrchovské. Vo svahoch sa v minulosti intenzívne dolovali železné rudy, zlato a antimonit.
Pozostatky tejto činnosti dosiaľ badať temer vo všetkých dolinách na úpätí Ďumbiera. Z vrcholu Ďumbiera je veľmi
rozsiahly kruhový rozhľad na prakticky všetky pohoria stredného a severného Slovenska. Počas 2. svetovej vojny
prebehli v sedle medzi Ďumbierom a Králičkou ústupové boje medzi partizánmi a Nemcami. Na pamiatku týchto bojov
a ťažkého prechodu Nízkych Tatier partizánmi v zime roku 1944 postavili pri neďalekej Chate M. R. Štefánika pomník padlým
partizánom. >>>   Na vrchole je hustá hmla a pofukuje vietor. Aspoň je viditeľnosť na spoločnú fotografiu na vrchole
Ďumbiera a schádzame do Krúpového sedla kde pokračujeme červenou značkou smerom Chopok. Stále je dosť hustá
hmla. Schádzame do Demänovského sedla kde hmla už začína ustupovať a začína presvitať slnko. V sedle je už pekné
slnečné počasie a začínajú nádherné výhľady na južnú a severnú stranu Nízkych Tatier. Vystupujeme Nízko Tatranskou
magistrálou južnou stranou popod Konské smerom južný svah Chopka ktorý je stále v hmle. Popod Konské postupujeme
Tatranskou diaľnicou, chodník vyložený kamením po ktorom sa veľmi dobre chodilo. V sedlách sú výhľady na sever, inak
stále je výhľad smerom na juh. Obchádzame južným svahom Chopok, a zrazu sa pred nami ukáže Kamenná chata a
 pred ňou tróni a hrdo sa vypína kadibudka – suchá latrína. Okolo chaty vystúpime na hrebeň. Vľavo sa nachádza stará
už nepoužívaná vratná stanica lanovky od hotela Kosodrevina na hrebeň, južná strana Chopku. Pustíme sa vpravo na
vrchol Chopku. <<<  Chopok je druhý najvyšším vrcholom Nízkych Tatier ( 2024 m n. m. ) a nachádza sa medzi Derešmi
a vrchom Konské. Na severe má strmé bralné steny členené žľabmi a piliermi, ktoré na severovýchode spadajú do kotla
Lukovej doliny s morénovými usadeninami a jazierkom, na juhu má balvanove polia.  Pod vrcholom sa nachádza
Kamenná chata pod Chopkom , televízna a meteorologická stanica. Z vrcholu je veľmi rozsiahly výhľad do okolia.
Blízko vrcholu sa nachádza chata pod Chopkom, konečná stanica lanovky i meteorologická stanica. Chopok patrí medzi
najveternejšie miesta na Slovensku. Svahy Chopka sú vyhľadávaným miestom zimnej i letnej turistiky: stredisko Jasná
leží na severnej Liptovskej a stredisko Kosodrevina na južnej Horehronskej strane.  >>>  Vystúpime na Chopok, vrchol
je v hmle, vidieť je len Kamennú chatu,  severné svahy Chopku a taktiež je vidieť vratnú stanicu lanovky na Lukovej.
Zídeme z vrcholu a v Kamennej chate si dáme občerstvenie. Pri chate nie je hmla, je vidieť hrebeň cez Dereše.
Pokračujeme modrou značkou smerom Luková. Vrchol Chopku je teraz bez hmly. Prechádzame okolo televíznej a
 meteorologickej stanici a začíname zostupovať severným svahom Chopku. Vpravo je vidieť Dereše v pozadí sa ukazuje
hlavný hrebeň smerom na Poľanu a Chabenec. Pred nami sa v plnej kráse ukazuje Demänovská dolina. Vľavo sa
tiahne severný bočný hrebeň z Poľany cez Bôr, Havrany na Sinu. Vpravo sa tiahne severný bočný hrebeň z Krupovej
holi cez Prašivú, Tanečnicu, Krakovú hoľu na Poludnicu. Rovno pred nami je vidieť Liptovskú Maru v pozadí
Chočské vrchy. Vpravo je vidieť hlavný hrebeň cez Konské na vrchol Ďumbieru. Prichádzame k vrcholovej stanici
sedačky na Lukovej. Práve prebieha zľavnená akcia na sedačkovú lanovku, niektorý ju využijú a zvezú sa do Jasnej.
Na Lukovej už svieti slnko a je pekný čas to využívajú letci na padáku. Križujeme lyžiarsky svah, po chvíli prejdeme lesom
a vrátime sa naspäť na lyžiarskym svah a ním zostúpime do strediska Jasná. <<<  Jasná je turisticko-športové centrum
zimnej i letnej rekreácie. Nachádza sa v geomorfologickom celku Nízke Tatry, v chránenom území NAPANT-u, v závere
Demänovskej doliny. Jasná je najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku. Je situované po oboch stranách
Chopku ( 2 024 m n. m. ) Nachádza sa tu 7 lanoviek a mnoho vlekov. Celková dĺžka zjazdoviek je približne 30 km.
O stavbe lanovky na Chopok sa začalo uvažovať po skončení 2. svetovej vojny. Naplánovaná bola dvojúseková
trasa KolieskoLukováChopok ( dĺžka 1 145 a 1 090 m ). Išlo o dvojsedačkovú lanovku s odpojiteľným závesom
vyrábanú Transportou Chrudim v licencii VonRoll. Zvláštnosťou bolo, že cestujúci sedeli bokom k smeru jazdy. Prvý
úsek bol uvedený do prevádzky v roku 1949, výstavba 2. úseku ( na Chopok ) prebiehala v rokoch 1952 – 1954,
do prevádzky uvedená 29. augusta 1954. Vďaka rozvoju zimných športov na južných svahoch Nízkych Tatier sa zrodila
unikátna myšlienka preklenúť hrebeň pomocou lanovky doplnením úsekov SrdiečkoKosodrevina a
Kosodrevina–Chopok. 1. úsek bol dokončený spoločne s 2. úsekom severnej vetvy v roku 1954, 2. úsek bol uvedený do
prevádzky 29. augusta 1957. Všetky štyri úseky sú dnes zastarané a boli buď rekonštruované ( KolieskoLuková v
roku 1974 ), nahradené novými zariadeniami ( Srdiečko–Kosodrevina v roku 1994, KolieskoLuková v roku 1998 ),
alebo zrušené bez náhrady ( oba vrcholové úseky ). Prechod hrebeňa bol lyžiarom až do roku 2007 znemožnený,
odvtedy ho umožňujú lyžiarske vleky. Okrem lanovky KolieskoLuková–Chopok–Kosodrevina–Srdiečko bolo v stredisku
( na severnej strane ) postavených niekoľko ďalších lanoviek. V roku 1979 ( v plnej prevádzke od roku 1983 ) bola
postavená lanovka OtupnéBrhliská, jediná kabínková lanovka v stredisku. Kabínky boli štvormiestne, pre svoj tvar
nazývané „vajíčko“. Táto lanovka bola v roku 2009 nahradená novou lanovkou s osemmiestnymi kabínkami. Trasa
bola predĺžená z 1 588 na 1 960 m až ku hotelu Grand ( do priestoru pred obecným úradom ). Nová lanovka má
prepravnú kapacitu 2 400 os/h, čo je dvojnásobok kapacity predchádzajúcej lanovky. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie
bezpečnosti, prepravnej kapacity a pohodlia lyžiarov – údolná stanica lanovky je blízko jedného z hlavných parkovísk. >>>
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Chata Generála M. R. Štefánika pod Ďumbierom.
-
-
Hrebeň Veľkého Gápľa pohľad spred chaty.
-
-
Hlavný hrebeň Nízkych Tatier - chodník popod Konské.
-
-
-
-
-
Hlavný hrebeň Nízkych Tatier - chodník popod Konské.
-
-
Demänovské sedlo.
-
-
Nízkotatranská magistrála.
-
-
Pod Konským v pozadí vrchol Ďumbiera.
-
-
Vrchol Chopku.
-
-
Kamenná chata pohľad z vrcholu Chopku.
-
-
Interiér Kamennej chaty.
-
-
Pred Kamennou chatou.
-
-
Vrchol Chopku.
-
-
Kraková hoľa pohľad z Lukovej.
-
-
Lyžiarske svahy Jasnej.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria trás – Nízke Tatry / Ďumbier - Chopok  /
                                  Fotogaléria trás – Nízke Tatry / Jasná - Luková  /
-
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-