aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

27.Margecany - Plejsy
                                       Dňa 13.10.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                        Prechod Plejsamy.
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  Margecany - Dúbrava - Plejsy - Krompachy  
 
Dĺžka trasy  :  17 km           Výškové prevýšenie : 570 m          Čas trasy podľa mapy : 5.30 hod  
 
Členovia KST MŠK  : Šlacký, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Smaržíková, Papcun, Gengeľ, Duhán
 
                             Pobiecká, Kunová, Olšavský, Olšavská, Mikulová
 
 
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125  Turistický atlas list č. 140, 141
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na ŽSR Margecany červenou značkou smerom Plejsy.<<<  Margecany  obec s veľmi starou históriou.
Historik Varsík v knihe Osídlenie východného Slovenska do XV.storočia píše: Slováci v Margecanoch, ktorí sídlia pri
vtoku Hnilca do Hornádu sú na svojom pôvodnom mieste bez prerušenie kontinuity od čias spred príchodu Nemcov k
rieke Hnilec, teda od čias Svätoplukových v IX. - X. storočí. Prvé písomné zmienky o Margecanoch sú z r.1235. Z nich
vyplýva, že dedinka Margecany vznikla v chotári banského mesta Gelnica a jej pôvodný názov sa viaže k názvu tunajšieho
kostola. V priebehu storočí sa názov obce menil. Napriek značnému poklesu obyvateľov následkom morových epidémií
v r. 1662-1710 boli Margecany na konci 18. storočia už významným územným sídlom. Dokazuje to aj skutočnosť, že mali
svoju pečať. Jej vznik je datovaný rokom 1789. Na pečati je zobrazená sv. Margita s troma margarétami a nápis "Sigil:
Communitatis Margithfalva 1789". Uvedená pečať je uchovaná na listine. Roku 1918 postihla obec epidémia
"Španielskej chrípky". V roku 1960 sa s obcou administratívne spojila osada Rolová huta.  Rok 1963 bol rokom veľkých
zmien. Začalo sa sťahovanie ľudí a výstavba vodného diela Ružín. Pôvodná obec Margecany ležiaca pri korytách riek
Hornád a Hnilec zanikla v r.1970. Z pôvodných Margecian sa do dnešných čias zachoval len rímskokatolícky
Kostol sv. Margity a cementáreň  Vápenka Margecany. >>>  Počasie je celkom príjemne, vysoká oblačnosť. Prechádzame
obcouhlavnou ulicou až na most ponad prítoku Hornád sprava do vodnej Nádrži Ružín. Vľavo sa rozprestiera vodná
nádrž popodželezničnú trať smerom k hrádzi. Za traťou sa nachádza rekreačne stredisko SEZ Krompachy. Vpravo za
mostom stojí  pôvodný rímskokatolícky Kostol sv. Margity  zo zatopenej osady Margecany. Postupujeme hlavnou cestou
okolo vodnej nádrži, vpravo sanachádza vápenka Margecany za ňou sa nachádza starý vápencový lom. Prechádzame
cez most ponad prítok Hnilca, za benzínovoupumpou zabočíme vpravo cestou cez Jaklovce. <<<  Prvá písomná zmienka o 
obci Jaklovce sa datuje do roku 1282, kedy sanazývala Jekkelfalua. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil
nasledovne: z roku 1773 je písomne doložený názovJaklowcze. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Jekelfalu, po
nemecky sa obec úradne nazývala Jekelsdorf. Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Spišskú župu; pred
rokom 1960 pod okres Gelnica, kraj Košice, po roku 1960 podokres Spišská Nová Ves, kraj Východoslovenský. Obec
založil gelnický občan Jakul, ktorý dostal od Ladislava IV. les v gelnickom chotári. Patrila rodine Jekelfalussyovcov.
Obyvatelia boli baníkmi, ťažili tu železnú rudu. V roku 1787 mala 92 domova 708 obyvateľov, v roku 1828 mala 134 domov
a 982 obyvateľov. V 19. storočí pracovali v poľnohospodárstve a v podnikochna okolí.  >>>  Vľavo od križovatka sa
nachádza Jaklovský kaštieľ, nedávno bol ešte v prevádzke, teraz je už nepoužívanýa pustne. Prechádzame obcou,
za autobusovou zastávkou zabočíme vpravo cez most ponad Hnilec, okolo poľnohospodárskehodružstva hore dolinkou.
Za posledným domom zabočíme vľavo hore lúkou smerom do lesa. Z luky začínajú prvé výhľady nakopce smerom nad
Veľkým Folkmarom. Vpravo sa nachádza Kurtová skala. Pôvodne holá vápencová skala, dnes hlbokájama po vyťaženom
vápenci ktorý sa páli vo vápenke Margecany. Stúpame lesom cestou popod Rúbaň na hrebeň. Popríchode na hrebeň
začína pohodová hrebeňová túra. Prechádzame cez Dúbravu až prídeme na rozsiahle horské lúky nadŽakarovcami.
Z lúk je vidieť na Kojšovské vrchy s najvyšším vrcholom Kojšovskou hoľou. Prechádzame lúkou, cez malýlesík až
prichádzame na Plejsy - priehyba. Tu sa križujú všetky štyri pásové značky. Zelená značka do Krompách cez
Malé Plejsy, žltá značka do Žakaroviec, červená pokračuje smerom Slovinky, modrá do Krompách na ŽSR. Pokračujeme
vpravo zelenou značkou k Horskému hotelu Hutník, celoročné otvorený s možnosťou občerstvenia. Spred hotela je
nádherný výhľad na Hornádsku kotlinu, vľavo Biela skala začiatok hrebeňa Galmusu, vpravo Sľubica  a hrebeň Braniska.
Pod nami sa nachádzajú lyžiarske svahy strediska Plejsy. Zelená značka pokračuje vľavo cestou okolo lyžiarskeho svahu,
okolo súkromných chát, chaty Relax s chatovou osadou, chata nie je v prevádzke. Škoda lebo chata leží v peknom
prostredí. Prechádzame Malými Plejsamy ktorými prechádza zimná prístupová cestou na Plejsy, v niektorých miestach
je dosť strmá. Po chvíli značka odbočuje vľavo do lesa, úzkym úvozom zídeme na cestu a zabočíme vľavo. Po vyjdení
z lesa pred nami ležia Krompachy, vpravo je vidieť Sľubicu, zídeme do mesta kde ukončíme trasu. <<< Prvý hodnoverný
písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom
kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou,
trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými
majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo
v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta
prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi.
Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi
zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré
súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v
roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa
zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu.  >>>
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pri plote Vápenky Margecany.
-
-
 
Vychádzame z obce Jaklovce smerom na hrebeň.
-
-
 
Postupujeme hrebeňom smerom na Dúbravu.
-
-
 
Hrebeň na Dúbrave.
-
-
 
Hrebeň na Dúbrave.
-
-
 
Hrebeň smerom na Žakarovské lúky.
-
-
 
Žakarovské lúky.
-
-
 
Žakarovské lúky.
-
-
 
Žakarovské lúky.
-
-
 
Žakarovské lúky v pozadí Plejsy.
-
-
 
Lom svetla na Žakarovských lúkach.
-
-
 
Lom svetla na Žakarovských lúkach.
-
-
 
Lom svetla na Žakarovských lúkach.
-
-
 
Žakarovské lúky.
-
-
 
Žakarovské lúky.
-
-
 
Sedlo Plejsy - priehyba.
-
-
 
Vysoké Tatry pohľad spred horského hotela Hutník.
-
-
 
Pred horským hotelom Hutník.
-
-
 
Horský hotel Hutník.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Plejsy - Margecany /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Plejsy  zelená  značka /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-