aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

3. Kojšovská hoľa
                             Dňa 10.02.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                      Zimný výstup na Kojšovskú hoľu.
 
 
Usporiadateľ :  KST Horal Kojšov
 
Trasa akcie : Kojšov – Poľovnícky potok – Kojšovská hoľa - Kojšov
 
Dĺžka trasy :  15,5 km         Prevýšenie : 740 m       Čas trasy podľa mapy:  5.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Kunová, Muller, Šlacký, Duhán, Bílek, Neubeller, Gengeľ,
 
                                   Papcun, Krak, Miček, Olšavský
           
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice  č.136     Turistický atlas list. 181  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Kojšov spred obecného úradu. << Obec Kojšov vznikla pravdepodobne koncom 13.storočia na území
Jekelfalussyovcov. Podľa dostupných historických prameňov sa po prvýkrát spomína v roku 1368 a potom až o sto rokov
neskôr, keď pripadla panstvu Spišského hradu. Spolu s ním sa dostala pod zemepanskú právomoc Zápoľských, neskôr
Turzovcov. Názov obce je odvodený najpravdepodobnejšie od osobného mena lokátora obce Koyša, ktoré vzniklo zo
skrátenej domáckej podoby slovanského zloženého osobného mena Kojislav. Zo stredovekých zápisov názvu obce Kojšov
možno uviesť tri názvy a to Koys z roku 1368, jeho pomaďarčenú podobu Koysfalva (Kojšovská dedina) z roku 1375 a
konečne aj dnešnú podobu Kojschov z roku 1565, zachytenú nemeckou grafikou. Dôležité je poznamenať, že obec
bola dosídľovaná v 15. a 16. storočí v rámci valašskej kolonizácie. >>>  Žltou značkou prechádzame obcou hore ulicou,
za poslednými domami odbočíme vpravo do neznačenej doliny. Postupujeme okolo Poľovníckeho potoka po lesnej
ceste. Po čase odbočíme z dolinky vľavo po lesnej ceste ktorá sleduje vrstevnice. Odtiaľ je pekný výhľad na skalný
výtvor Turniska. Zatiaľ nie je žiadny sneh. Pokračujeme miestami strmým výstupom striedajúcim sa s rovnejšími časťami
cesty ktorou sa dostaneme na severovýchodné lúčnaté svahy vrcholu Kojšovskej holi. Až pod vrcholom začína pribúdať
sneh. Vystupujeme rovno hore vrcholovou lúkou porastenou jednotlivo rastúcimi ihličnanmi. Tesne pod vrcholom nie je
žiadny porast začínajú. Tu už je veľká hrúbka snehu vystupuje sa ťažšie. Je nádherné slnečné počasie a z vrcholu
Kojšovskej holi je nádherný kruhový výhľad a je vidieť veľmi ďaleko. <<< Kojšovská holi ( nem.     Koischdorfer Höhe, maď.
Kojsói-tétő) je najvyšší vrch rovnomenného geomorfologického podcelku vo Volovských vrchoch a meria / 1 245,7 m n. m. /.
Neodmysliteľnou súčasťou Kojšovskej hole sa od roku 1988 stalo Meteorologické radiolokačné observatórium postavené
v tesnom susedstve kóty označujúcej vrchol Kojšovskej hole.  >>> Z vrcholu pokračujeme žltou značkou do sedla pod
Kojšovskou hoľou. Zo sedla červenou značkou vľavo cez lyžiarske svahy k čajovni Katka, kde sa občerstvíme a
oddýchneme si. Ďalej  červenou značkou cez lyžiarsky svah k vrcholovej stanici sedačky zo Zlatej Idky kde opustíme
značku a pustíme sa vľavo dolu lyžiarskym svahom, po chvíli pokračujeme vpravo sledujúc potok ktorý tečie dolinkou.
Spočiatku postupujeme chodníkom, potom cestou dolu dolinou až do obce. Cieľ trasy je v kultúrnom dome. Dáme si
výborné kysnuté rožky, v miestnej krčme dobré pivo. 
-
-
Mapa :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-                                    
 
Kojšov - obecný úrad prezentácia účastníkov výstupu.
-
-
 
Výzdoba v spoločenskej miestnosti obecného úradu.
-
-
 
Výzdoba v spoločenskej miestnosti obecného úradu.
-
-
 
Kojšov otvorenie výstupu na Kojšovskú hoľu.
-
-
 
Kojšov otvorenie výstupu na Kojšovskú hoľu.
-
-
 
Kojšov otvorenie výstupu na Kojšovskú hoľu.
-
-
 
Štvornohý účastník výstupu na Kojšovskú hoľu.
-
-
 
Turniska.
-
-
 
Turniska.
-
-
 
Pod Kojšovskou hoľou.
-
-
 
V pozadí Kojšovská hoľa.
-
-
 
Pod Kojšovskou hoľou.
-
-
 
Pod Kojšovskou hoľou.
-
-
 
Pod Kojšovskou hoľou.
-
-
 
Pod Kojšovskou hoľou.
-
-
 
Pod Kojšovskou hoľou.
-
-
 
Vrchol Kojšovskej holi.
-
-
 
Vrcholová schránka na Kojšovskej holi.
-
-
 
Kojšovská hoľa - vrchol.
-
-
 
Štvornohý účastník výstupu na Kojšovskú hoľu.
-
-
 
Kojšovská hoľa - vrchol.
-
-
 
Kráľová hoľa pohľad z vrcholu Kojšovskej holi.
-
-
 
Kojšovská hoľa pohľad zo sedla pod Kojšovskou hoľou.
-
-
 
Čajovňa Katka.
-
-
 
Čajovňa Katka.
-
-
 
Chutná odmena za absolvovanie výstupu. Neskutočné domáce koláče.
-
-
 
Štvornohý účastník výstupu na Kojšovskú hoľu v cieli.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Kojšovské vrchy /  Kojšovská hoľa /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-