aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

2. Galmus - Zahura
                                  Dňa 27.01.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                   Opekanie Za horou.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie : Krompachy – Líšči vrch – chata Galmus – Sejková - Suchá – Za horou – Kolinovce – Krompachy
 
Dĺžka trasy :  18 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy:  6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacka, Muller, Čupaj, Čupajová, Neubeller, Gengeľ, Duhan,       
 
                       
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY - Krompachy   č. 125      Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od mapy Galmus ktorá je vľavo od Mestskom úrade zelenou značkou smerom na Bielu skalu. Počasie
je celkom pekné s riedkym oparom, je dosť snehu a primerane chladno.  <<<  Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií
Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu.
Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných
osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo
povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko
šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci
s rodina. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy
považované za slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období
stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery.
Po ich potlačení bolo popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus
s ďalšími podnikateľmi založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv
a nárokov voči mestu. Na prelome 19. a 20. storočia dosahuje mesto a železiareň najväčší rozmach. Železiareň
zamestnávala viac ako polovicu obyvateľov / 3500 zo 6500 / a jej produkcia dosahovala 85 tisíc ton železa a viac
ako 100 tisíc ton ocele ročne, čím sa stala najväčšou železiarňou v Uhorsku. V roku 1889 vznikla v Krompachoch
prvá vodná elektráreň na Slovensku s výkonom 22 kW. >>>  Prechádzame modrou značkou cez most okolo
VÚB vľavo, pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. Vľavo
sa nachádza Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou
Gundelfingerovcou. Po nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. Dnes objekt
slúži ako penzión. Pokračujeme ďalej ulicou vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes Za Vitálnym svetom odbočí vpravo
lesnou cestou ponad paneláky, pri troch betónových krížoch prudko odbočí vľavo na úzky chodník, bočným svahom
lesa až vyústi na lesnú cestu, pokračujeme vpravo na hrebeň Líščieho vrchu pokrytého rozsiahlou lúkou, z ktorého sú
prvé výhľady na Plejsy. Pred smerovníkom Pod skalou, vpravo je prvý výhľad na Hornádsku kotlinu a hrebeň Braniska.
Pokračujeme popod vápencové skalnaté zrázy pod Kobylou, o chvíľu prechádzame veľkou lúkou pod Kobylou, ktorá je
vpravo. Pokračujeme ďalšou lúkou so senníkom, ktorá je súčasťou veľkej lúky okolo poľovníckej chaty na Galmuse. Pri
poľovníckej chate je prístrešok so stolom kde si môžete oddýchnuť, občerstviť sa a v prípade zlého počasia je možné
sa tu ukryť. Opar sa stratil a je nádherný slnečný deň. Vľavo od cesty na zákrute je prameň vody, jediný prameň na
hrebeni Galmusa. Cez úzku tiesňavu netypickú pre hrebeň pokračujeme dlhou lúkou, v tretine lúky z oboch strán cesty
sú dva prepadliny. Vchod do prepadliny vpravo bol zaistený drevenou výstužou a bolo možné sa dostať pomocou lana
do hlbín diery. Speleológovia zo Sloviniek v minulosti často zostupovali do diery kde robili prieskum. Keď prestali
prieskumy, vchod sa neudržiaval a časom sa zasypal. Prepadlina vľavo bola zasypaná zeminou. Postupom času nastalo
však uvoľnenie a na dne prepadliny sa vytvoril kolmý otvor do hlbín prepadliny. Značka pokračuje hrebeňom, pred časťou
Nad Sejkovou vpravo sú rozsiahle polomy ktoré umožňujú výhľady do Hornádskej kotliny, pohľad na hrebeň Braniska
a na tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Pri smerovníku Nad Sejkovou odbočujeme vpravo žltou značkou smerom
do Prostej doliny k druhému jazeru Za horou. Postupujeme dlhou rovnou lesnou cestou po žltej značke až prídeme na
skládku kde značka prudko zabočí vľavo. Odbočíme zo značky a pokračujeme rovno cez skládku ďalej užšou lesnou
cestou dolu lesom. Cesta zo začiatku sleduje bočný svah po čase vyústi na hrebeň ktorý potom sleduje ďalej. Prejdeme
križovatku lesných ciest, vpravo schádza cesta do Jánskej doliny, vľavo cesta do Prostej doliny. Pokračujeme hrebeňom
ďalej, po prejdení malého hŕbku na hrebeni za chvíľu odbočíme vľavo lesnou cestou dolu svahom, cesta prechádza
hlbokými závozmi až vyústi na rozsiahlu lúku Za horou časť Suchá. Odbočíme vpravo cez lúku okolo betónového skeletu,
pozostatok začatia výstavby rekreačného objektu v 80 rokoch minulého storočia. Vyjdeme na asfaltovú cestu ktorou
prídeme k bufetu Sabinka pri prvom jazere Za horou. Tu už tradične opečieme pod prístreškom, posedíme a po chvíli
pokračujeme cestou smerom do Spišských Vlách. Pri smerovníku začína miestne značenie žlto – bielymi trojuholníkmi.
Po príchode na skládku dreva odbočíme vpravo lesnou cestou značenou miestnym značením. Po chvíli vyjdene z lesa
na lúku odtiaľ je pekný pohľad na časť Spišských Vlach v pozadí vľavo hrebeň Vysokých Tatier, v strede sa čnie
najväčšia travertínová kopa v strednej Európe – Dreveník,  vpravo najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad v pozadí
tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Postupujeme okolo lesa, pri podjazde popod železničnú trať je vidieť vrchol Sľubice.
Po prejdení podjazdu sa vrátime naspäť k trati kde ďalej pokračujeme ďalej okolo Hornádu / ktorý v týchto miestach
oddeľuje hrebeň Braniska od hrebeňa Galmus / až prídeme do Kolinoviec. < Prvá písomná zmienka o obci pochádza
z r. 1312 ako Villa Colinii, neskôr premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva. V r. 1409 obec vtedy panujúci kráľ Žgmund,
daroval fare Spišské Vlachy ako základinu slúženia každodennej svätej omše ku cti sv. Jána Krstiteľa za kráľových
rodičov. Vľavo na svahu postavený okolo roku 1830 klasicistický kostol  sv. Jána Krstiteľa z Asisi. Išlo o stavbu sieňového
typu s troma poľami pruskej klenby. Oltár v klasicistickom štýle s obrazom sv. Františka z Asissi. Vpravo v strede novo
postavený kostol. > Opustime miestne značenie a dáme sa vľavo ulicou okolo Hornádu. V krčme pri moste zalejeme
opekanie dobrým pivom. Na hlavnej ceste odbočíme vpravo zelenou značkou cestou smerom do Krompách. Pri starej
benzínovej pumpy vľavo za Hornádom pod svahom stojí budova prvej vodnej elektrárne na Slovensku postavenej v roku
1889. Na križovatke zabočíme vpravo do centra mesta kde ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-                  
Smerom na Líšči vrch.
-
-
 
Líščí vrcch.
-
-
 
Plejsy pohľad z pod Kobyli.
-
-
 
Bačov vrch pohľad z pod Kobyli.
-
-
 
Prístrešok pri poľovníckej chata Galmus.
-
-
 
Veľká lúka na Galmuse.
-
-
 
Veľká lúka na Galmuse.
-
-
 
Štvornohý turista an Prechádzke.
-
-
 
Na hrebeni nad Suchou.
-
-
 
Tradičné opekanie Za horou - Sabinka.
-
-
 
Tradičné opekanie Za horou - Sabinka.
-
-
Za horou pri Sabinke.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Za horou  /
                                  Fotogaléria - Krompachy / Krompachy – Za horou – Olcnava  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-
-