aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

22. Z.Tatry-Bobrovec‚Juráňova d.
                                    Dňa 15.09.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                          Západné Tatry - Látaná dolina - Bobrovec - Juráňová dolina.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie  :  Zverovka - Lúčna - Bobrovec - Juráňová dolina - Oravice 
 
Dĺžka trasy  :   19 km           Výškové prevýšenie :  959 m         Čas trasy podľa mapy : 6.300 hod   
 
Členovia KST MŠK  : Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Hamrák, Hamráková, Mosin,
 
                                 Šefčíková, Kunová, Papcun
 
 
Turistická mapa  ZÁPADNÉ TATRY – Roháče č. 112   Turistický atlas list č. 28, 58,
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname zo Zverovky žltou značkou cez Látanú dolinu. <<<  Menšia 3,5 km dlhá dolina v ktorej sa niekedy
ťažila železná ruda. Dolina začína na Zverovke juhovýchodným smerom a je ukončená hrebeňom Dlhý úplaz
medzi Vrcholmi Rákoň a Lúčna. Záver doliny vymodeloval štvrtohorný ľadovec do bohato členeného kotla. Z tohto
dôvodu bol záver Látanej doliny na Prednú a Zadnú Látanu. Zo severnej strany ju ohraničuje hrebeň z Lúčnej na
Osobitu. Z juhu hrebeň vybiehajúci z Rákoňa cez sedlo Zábrať, Zábrať, Predná Zábrať na Šindlovec. V doline sa
nachádzajú pralesovité smrekové porasty s prechodom do kosodreviny. Na planine na začiatku doliny bola
postavená v roku 1926 turistická útulňa, ktorá ale zakrátko vyhorela. Je studenšia a menej slnečná ako Roháčska
dolina. >>>   Počasie nie je najlepšie, je nízka oblačnosť a pmerne chladno. V ústi doliny na ľavej strane je partizánsky
cintorín v ktorom sú pochovaný partizáni ktorý padli v Roháčoch, po chvíli vpravo stojí stará horáreň. Cesta je dlho asfaltová
a kopíruje ľavý breh potoka. Z doliny nie sú žiadne výhľady na hrebeň Roháčov. Prichádzame na do strednej časti doliny
kde sa nachádza väčšia trávnatá plocha z ktorej sa ponúka prvý výhľad na hrebeň z Lúčnej na Rakoň. Prichádzame na
Rázcestie Látaná dolina kde odbočíme vpravo z doliny smerom Zadná Látaná. Značka konečne zišla z asfaltovej
cesty a vedie lesom. Prichádzame na lesný polom z ktorého je vidieť na hrebeň z Prednej Zábrati do sedla Zábrať.
Pri smerovníku na Zadnej Látanej pokračujeme vľavo zelenou značkou smerom Lúčna. Vychádzame do Lúčneho sedla
kde už začína biť hustá hmla a začína mierne mrholiť. Po náročnom výstupe na vrchol Lúčnej začína dážď hustnúť a začína
fúkať vietor. Z vrcholu Lúčnej pokračujeme modrou značkou Bobrovec.  Bobrovecké sedlo prechádzame sa silného dažďa
a vetra. Počas výstupu na Bobrovec dážď a vietor sa utíšili ale stále bola hustá hmla. Z Bobrovca pokračujeme zelenou
značkou cez sedlo Príslop na Umrlu. Hrebeň Bobrovca prechádzame za hustej hmly a preto stále nie sú žiadne výhľady.
 Pri zostupe zo sedla Príslop sa počasie začína zlepšovať. Hustá hmla začína ustupovať a začína biť vidieť okolité lesy s
 vyčnievajúcimi skalnými útvarmi a stenami. Po príchode na Umrlu zabočíme vpravo červenou značkou do Juráňovej doliny.
V sedle Umrla je prístrešok kde sa dá ukryť v prípade zlého počasia. Podľa ľudového podania sedlo dostalo názov
podľa tragédie ktorá sa tu odohrala. V drevenej kolibe tu vraj pri požiaru zomrelo 12 ľud. Schádzame do Juráňovej
doliny ktorá spočiatku prechádza zo širšej doliny do úzkej tiesňavy.  <<<  Juráňová dolina, 4km dlhá zalesnená dolina
nachádzajúca sa v Oravickej kotline. Ústie doliny tvorí 1km dlhá vápencová Tiesňava. Dolina je prístupná chodníkom
a lávkami. Z hľadiska botaniky je  dolina zaujímavá pestrou kvetenou a tzv. výškovým zvratom výskytu vysohorských rastlín.
Rastliny ktoré sa v pohoriach vyskytujú spravidla  v subalpínskom a alpínskom stupni sa v Juráňovej doline vyskytujú vo
výškach okolo 900m. V doline sa nachádza jedno z najnižšie položených prirodzených výskytov kosodreviny. Tento jav
podmieňuje studená klíma Tiesňavy v ktorej sa dlho udrží sneh  a v lete je krátky slnečný svit. Úzky kaňon Tiesňavy je
vytvorený  medzi Ježovým vrchom a Čaplovkou, povyše Tiesňavy  a rozkladajú dve  dlhé poľany, poľana Šivarná
nachádzajúca so vo výške  okolo 935-960m  a poľana Juráňová nachádzajúca sa vo výške okolo 965-1070m. Na konci
sa dolina delí na dve časti hlavná  juho-východná časť ide pod Bobrovec 1665m a vedľajšia časť severo-východná ide
pod Veľkú Furkastu. Bobrovec je zároveň aj najvyšší vrchol doliny. Názov doliny pochádya pravdepodobne od
priezviska JURAN vyskytujúceho sa v 17. storočí v obci Liesek, ktorej patrili pastviny v Juraňovej doline. V druhej
polovici 18. storočia sa v Juráňovej  pod Furkašskou ťažila železná ruda. ktorá sa dopravovala cez  sedlo Umrlá .
V rokoch 1885-86 oravské panstvo postavilo cez Tiesňavu v Juráňovej doline 930m dlhý drevený most na uľahčenie
vývozu dreva z horných partií doliny. Po moste sa vozilo drevo až do roku 1935 kedy ho zničila mimoriadne silná
povodeň.  Ešte v tom istom roku bol vybudovaný turistický chodník miestami vytesaný v skale. V roku 1974
sa dolina stala  prírodnou rezerváciou. >>>  V hornej časti tiesňavy je niekoľko nádherných zákutí ktoré vytvoril
Juráňový potok.Skoro kolmé steny tiesňavy sú porastené trávou a machom, miestami zo stien vyrastajú ihličnaté
stromy. Prechádzame ponad nádherné hlboké kamenné koryto potoka. Chodník okolo potoka je zabezpečený
reťazou. Trochu širšie miesta sa striedajú z užšími až prichádzame do najkrajšej a najužšej časti tiesňav. V týchto
miestach sa  vozilo drevo po moste dlhom 930 m ktorý viedol ponad potok na drevných trámoch, až do roku 1935
kedy ho zničila mimoriadne silná povodeň. Z dôvodu priechodnosti doliny musel biť  chodník vytesaný do bočnej
skaly. Schádzame dole Juráňovou dolinou  novo opravenými drevenými rebríkmi a lávkami. Vychádzame z Tiesňav do ústia
Juráňovej doliny kde sú postavené informačné tabule. Cez rozsiahlu lúku a dreveným mostíkom prichádzame do
Tichej doliny na rázcestie Pod Šatanovou a po asfaltovej ceste zabočíme vľavo červenou značkou do Oravíc.  
Postupujeme cestou Tichou dolinou až prídeme na rozsiahlu lúku kde vpravo stojí salaš Oravice. Salaš stojí na kraji
lesa pod mohutnými ihličnanmi, pekne upravené okolie, nádherné miesto.Schádzame dole Tichou dolinou až
prichádzame na termálne kúpalisko Oravice. <<<  Najväčším lákadlom Oravíc je geotermálna voda s teplotou 57°C,
vyvierajúca z 1606 m hlbokého vrtu. Oravice sú prepojené cez Mihulčiu a Blatnú dolinu s pohorím Roháčov a cez
Tichú a Chocholovskú dolinu sa viažu na Poľské územie. Ležia v nadmorskej výške 780 až 930 metrov, pričom
okolité vŕšky dosahujú 1200 až 1600 metrov. Medzi nimi sa vyníma Osobitá a Bobrovec s možnosťou výhľadu
na poľské Tatry a severnú časť Vysokých Tatier. Oravice sú jedinou lokalitou na Orave s prírodnou geotermálnou
vodou. Na kúpeľné využitie sa riedi vodou z druhého geotermálneho vrtu, ako aj vodou z prírodných prameňov.
V súčasnosti sa teplota vody v dvoch bazénoch pohybuje v rozmedzí 36°C - 41°C. Vyhovuje to domácim návštevníkom
i zahraničným turistom, lebo môžu celoročne do neskorých hodín využívať sírano–vápenato-horečnatú vodu s vysokým
obsahom železa. Voda v Oraviciach patrí medzi významné termálne vody na Slovensku s liečivými účinkami najmä
na choroby pohybového ústrojenstva, močových ciest a obličiek.  >>>  Vpravo za Juráňovým potokom je veľké stavenisko,
kde je vo výstavbe nové termálne kúpalisko aj s bazénmi vo vnútri. Prichádzame k starému termálnemu kúpalisku
keď že sa počasie zlepšilo a miestami svieti aj slnko niektorý sa rozhodli navštíviť kúpalisko, ostatný sa autami dopravia
do Zuberca.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Pamätník Slovenských partizánov ktorý padli v oblasti Roháčov - Látana dolina, Zverovka.
-
-
Prameň v Zadnej Látanej.
-
-
Smerovník v Lúčnom sedle.
-
-
Na vrchole Lúčnej.
-
-
Zostup z Lúčnej do Bobroveckého sedla.
-
-
Smerovník v Bobroveckom sedle.
-
-
Na hrebeni Bobrovca.
-
-
Na hrebeni Bobrovca.
-
-
Na vrchole Bobrovca.
-
-
 
Smerovník v sedle Umrla.
-
-
Smerovníky v ústi Bobroveckej doliny.
-
-
Informačna tabuľa Juráňovej doliny.
-
-
Informačna tabuľa Juráňovej doliny.
-
-
 
Vrchol Tiesňavy Juráňovej doliny.
-
-
 
Vrchol Tiesňavy Juráňovej doliny.
-
-
Vrchol Tiesňavy Juráňovej doliny.
-
-
 
Najužšie miesto Tiesňavy.
-
-
Najužšie miesto Tiesňavy.
-
-
 
V ústi Juráňovej doliny.
-
-
 
Smerovník Pod Umrlou v Bobroveckej doliny.
-
-
 
Vstupná brána do Bobroveckej doliny.
-
-
 
Termálne kúpalisko Oravice.
-
-
 
Kvetinová výzdoba termálneho kúpaliska Oravice.
-
-
 
Na moste nad Juráňovým potokom pred staveniskom nového termálneho kúpaliska.
-
-
 
Penzión Anna - Zuberec.
-
-
 
Penzión Anna - Zuberec.
-
-
 
Penzión Anna - Zuberec.
-
-
 
Penzión Anna - Zuberec.
-
-
Penzión Anna - Zuberec.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Západné Tatry / Juráňova dolina /
                                   Fotogaléria – Západné Tatry / Látaná dolina – Rakoň /
                                   Fotogaléria – Obce / Zuberec /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-