aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

4. Slovenský raj - Piecky
                                   Dňa 10.02.2007 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                      Zimný Prechod Slovenským rajom - Piecky.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie :  Hrabušice Mýto – Podlesok – Hrabušická Píla – Piecky – Záver Suchej Belej - Vtáči hrb
 
                       – Podlesok - Hrabušice
 
Dĺžka trasy :  18.5 km         Prevýšenie : 440 m       Čas trasy podľa mapy:  7.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacky, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Gengeľ, Papcun
 
                                   Olšavský, Duhán, Šlacký, Bílek, Olšavský                 
 
 
Turistická mapa  SLOVENSKÝ RAJ  č.124       Turistický atlas list č.  137
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na autobusovej zastávke Hrabušice – Mýto červenou značkou smerom Podlesok. Prechádzame mostom
ponad Hornád, po chvíli prechádzame lúkami pred  Podleskom ktoré sa tiahnu až k Betlanovcom. V pozadí sa ukazujú
končiare hrebeňa Vysokých Tatier. V kotline je opar. Prichádzame na ATC Podlesok. Pokračujeme  zelenou značkou od
informačných tabúľ smerom Hrabušice časť Píla. < Celoročné stredisko cestovného ruchu – miestna časť obce Hrabušice.
Je východiskom na túry do centrálnej a severozápadnej časti Slovenského raja, do Prielomu Hornádu, do roklín
Suchá Bela, Kyseľ, Piecky a Veľký Sokol. > Pred recepciu urobíme tradičné spoločné fotografovanie. Značka vedie
okolo ATC na Podlesku, rozsiahle táborisko ktoré už nutne potrebuje investovať do opravy a modernizácie. Ráno je už
dosť pod nulou, je veľmi čerstvo a preto si trochu pohneme aby sme sa zohriali. Pokračujeme pozdĺž potoka Veľkej Bielej
  vody, prichádzame do najkrajšej časti riečiska a to Tiesňavy, kde potok eróznou činnosťou vytvoril veľmi peknú úzku
a hlbokú skalnú rozsadlinu, prechádzame vodorovnými rebríkmi ponad potok. Riečisko sa postupne rozširuje, lúčny porast
sa strieda s lesným porastom. Vľavo za potokom sa nachádza bývali detský tábor, teraz objekty sú veľmi pekne opravené
ako ranč, škoda že to nie je prístupné verejnosti. Asfaltovou cestou prichádzame do Hrabušice časť Píla. Osada prešla
veľkou zmenou, opravené staré drevené domy, novo postavené, nové informačné tabule pri vstupe do osady poskytujú
dostatok informácii o okolí. Opar ustúpil a je pekné slnečné počasie. Vstup do rokliny Piecky je priamo v osade kde
odbočíme pri smerovníku vľavo žltou značkou. < Dolná časť rokliny od jej začiatku až po rozvetvenie pri Veľkom vodopáde
sa nazýva Biela dolina, pri prechádzaní spodnou časťou pochopíte prečo sa tak nazýva. Široké riečisko pokryté
vápencovým kamení a pieskom priam žiari bielou farbou. Zo začiatku sa  pohybujeme v miernejšom reliéfe, tak ako vo
väčšine tiesňav Slovenského raja. Až neskôr, v strednej časti, sa začínajú objavovať krajinné prvky, typické pre tiesňavy
a rokliny. Obdobný reliéfny model sa uplatňuje aj v ostatných tiesňavách územia. Je to dané geologickým vekom, v ktorom
sa tieto hydrogeologické sústavy práve nachádzajú. Začínajú Veľkým vodopádom s najvyšším rebríkom v Slovenskom raji,
ďalej atraktívne časti so zúženými korytami, prudkým sklonom potokov, kaskádami a vodopádmi v slede postupu:
Veľký vodopád, Kaskádový vodopád, Terasový vodopád.  Prvý prechod tiesňavou sa pripisuje A. Mervayovi so spoločníkmi
v roku 1911. Tiesňava Piecky je národnou prírodnou rezerváciou s rozlohou 245 ha. Roklina a jej bezprostredné okolie
bolo vyhlásené národnou prírodnou rezerváciou r. 1964. >   Vrchná časť rokliny je miernejšia s plochejším dnom. Pod
prístreškom v závere Suchej Belej si posedíme oddýchneme  a pokračujeme žltou značkou Pod Vtáčim hrbom. Spod
Vtáčieho hrbu zabočíme vľavo červenou značkou. Značka vedie lesnou cestou. Po chvíli odbočíme vľavo z cesty na svah,
je tam pekná vyhliadka na Hornádsku kotlinu a Vysoké Tatry. Vrátime sa späť a pokračujeme cestou dolu lesom, cestou
nie sú žiadne vyhliadky do okolia. Po čase prichádza sprava žltá značka z Kláštoriska. Značka opúšťa cestu a zabočí
vpravo dole lesom. Je potrebné zvýšiť opatrnosť. Vychádzame na Podlesok. Pri sude si urobíme spoločnú fotografiu a 
pokračujeme modrou značkou smerom do Hrdla Hornádu. Okolo nového ranču sa zvyšuje vybavenosť na aktívny oddych
a zábavu. Spred Ranča je veľmi pekný výhľad do okolia. Značka vedie okolo Veľkej Bielej vody do hrdla Hornádu.
Prejdeme cez železnú lávku, zabočíme vľavo zelenou značkou okolo lyžiarskeho svahu a poľnou cestou pokračujeme
okolo Hornádu smerom na Mýto. Po ceste červenou značkou vchádzame do Hrabušíc. < Prvá písomná zmienka o obci
Hrabušice sa datuje do roku 1279, kedy sa nazývala Compositi. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil
nasledovne: z roku 1284 je písomne doložený názov Capusdorf, z roku 1307 Kabuzdorf, z roku 1440 Kaposztafalva,
z roku 1773 Hrabusicze, z roku 1786 Hrabussice, z roku 1920 Hrabošice, z roku 1927 Hrabušice. Po maďarsky sa
obec úradne nazývala Káposztafalu. Kostol je zasvätený sv. Vavrincovi, diakonovi. Pôvodne románsky z polovice 13. stor.,
v polovici 14. stor. rozšírený severnou sakristiou, začiatkom 15. stor. postavené nové presbytérium a severná kaplnka,
okolo roku 1500 rozšírili sakristiu a roku 1782 zaklenuli loď pruskými klenbami a pristavali južnú predsieň a severnú
komoru. Po požiari roku 1916 vežu prestavali s použitím pôvodných románskych častí. Bočný oltár sv. Anny s
pseudogotickou oltárnou architektúrou, do ktorej je vložená gotická skriňa s plastickou skupinou Mettercie z
roku 1515 až 1520. V nadstavci je gotická socha sv. Barbory z prvej polovice 16. stor. kazateľnica je rokoková z
čias okolo roku 1760, na parapete rečnišťa sú sochy 4 anjelov. Krstiteľnica je renesančná z pieskovca, jej tepaný
vrchnák je z roku 1656 od M. Zimmermana. Organ rokokový z čias okolo roku 1770. Monštrancia rokoková
od J. Szillassyho. Medené cibórium je z 15. stor. Prechádzame obcou. >  Prichádzame k večne zatvorenému
informačnému centru, kde je zastávka autobusu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-                                   
ATC Podlesok.
-
-
Potok Veľká Biela voda - Tesnina.
-
-
Potok Veľká Biela voda - Tesnina.
-
-
Potok Veľká Biela voda - Tesnina.
-
-
Roklina Piecky ústie.
-
-
Roklina Piecky spodná časť.
-
-
Roklina Piecky spodná miernejšia časť.
-
-
Roklina Piecky spodná miernejšia časť.
-
-
13 m vysoký Veľký vodopád s najdlhším rebríkom v Slovenskom raji.
-
-
Vchádzame do najužšej časti rokliny Piecky.
-
-
Záver najužšej časti rokiny Pieky.
-
-
V strednej časti rokliny Piecky.
-
-
Pri Kaskádovom vodopáde.
-
-
Záver rokliny Piecky.
-
-
Cesta k záveru Suchej Belej.
-
-
Pohľad na Vysoké Tatry zo svahu vedľa červenej značky smerom na Podlesok.
-
-
Podlesok.
-
-
Hrabušice.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Slovenský raj / Veľká Biela voda /
                                   Fotogaléria – Slovenský raj / Piecky /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-