aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Vysoký vrch
Touto trasou Vám chcem predstaviť Vysoký vrch, nenápadný, nevysoký  trávou porastený vŕšok nad
Poráčom s nádherným kruhovým výhľadom. Pod Vysokým vrchom sú rozsiahle lúky  za ktorými vrchol
dosť splýva, z obce ani ho poriadne nevidieť. Nechajte sa prehovoriť a vystúpte na Vysoký vrch, zrazu
sa ocitnete v inom svete, naskytne sa Vám pohľad ktorý nadchne aj tých najväčších milovníkov prírody.  
   
 
Predstavovaná trasa : Poráč – Vysoký vrch - Poráč
 
Dĺžka trasy  :  1,5 km           Výškové prevýšenie : 113 m             Čas podľa mapy : 0.30 hod
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125  Turistický atlas list č. 139
 
Popis trasy:
Predstavovaná trasa začína pri budove obecného úradu miestnym značením červeno – biele trojuholníky. Medzi budovou
obecného úradu a budovou pohostinstva pokračujeme smerom hore asfaltovou uličkou, až prídeme na lúky na okraji obce.
Značka smeruje rovno hore lúkou k smerovníku Pri kríži. Z okraja obce začínajú prvé výhľady do okolia. Pri smerovníku
Pri kríži značka pokračuje vpravo smerom k smerovníku Pod Vysokým vrchom, kde odbočuje vľavo na vrchol Vysokého
vrchu. Do obce sa vrátime tou istou trasou. Popis výhľadu :Ak sa otočíte k východu pod sebou vidíte pekný lúčny hrebeň
Galmusa ktorý sa tiahne smerom na Zbojský stôl.  Sprava na obzore sa nachádza náhorná plošina Slovinskej skaly s
 nádhernými vrcholovými lúkami, vpravo pod ňou sú lúky sedla Suchinec. Od Slovinskej hory až pod Bukovec sa tiahnu 
rozsiahle horské lúky. V minulosti sa lúky udržiavali kosením, pasením dobytka, čistením od kríkov, dnes sú zanedbané,
postupne zarastajú kríkmi. Nad lukmi pokračuje najvyšší vrch v okolí Bukovec,  ďalej Holý vrch od ktorého sa tiahne až po
Závadku nádherný lúčny hrebeň z ktorého je rozhľad na obe strany. Za ním obrysy Vraních vrchov, v pozadí Vraních vrchov
sa vypína masív Kráľovej holi. V prípade dobrých poveternostných podmienok môžete vidieť hrebeň Nízkych Tatier až po
Veľkú Vápenicu.  Ďalej preskočíte  pohľadom  na Západné Tatry ktoré sa črtajú nízko na obzore. Hrebeň Vysokých Tatier
sa začína výrazným vrcholom Kriváňa, pokračujúc zubatým ostrým Tatranských vrcholov, končiac štíhlym Lomnickým štítom.
Vpravo sa týči hrebeň  menších o to malebnejších Belianskych Tatier.  Tiahly nízky horizont ukrýva tajomné a nepoznané
Levočské vrchy, pokračuje  hrebeňom  Braniska cez najvyšší vrchol Smrekovicu, pokračujúc Rudnikom, Rajtopikami končiac
pohľadom na Sľubici.   Ak sa otočíte na západ, máte pred sebou krásny výhľad na Hornádsku kotlinu s v strede ležiacou
Spišskou Novou Vsou.  Vpravo dominanta Spiša - Spišský hrad, Dreveník.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Budova obecného úradu v obci Poráč. < Prvá písomná zmienka o obci Poráč je z roku 1277. V roku 1382 sa
objavuje pod názvom Vereshégy, čo v preklade z maďarčiny znamená Červený vrch. Pomenovanie súviselo s
charakteristickým zafarbením horniny v blízkom okolí. V roku 1471 sa uvádza nemecká verzia názvu Rotenberg.
Až v roku 1474 sa objavuje jej súčasné pomenovanie Palocz, Porach. Najstaršie dejiny Poráča sú spojené s
miloveckým panstvom. Po Apródovcoch zo Šariša a Počovcoch z Chraste získal obec v 15. storočí spišský
kastelán Ladislav Lapispataky. To však netrvalo dlho, začiatkom 16. storočia Poráč získali Mariássyovci,
z Markušoviec. Od 15. storočia je už obec značne rozvinutá. Z hľadiska hospodárskeho rozvoja sa okrem
poľnohospodárskej výroby obyvatelia zaoberali dobývaním rúd priamo vo svojom chotári. Popri medi sa tu ťažili
vzácne kovy zlato a meď. O banskej činnosti svedčia pozostatky výroby ortuti z 15. storočia. Spočiatku sa
ruda-špad zbierala aj povrchovo. S nástupom priemyselnej revolúcie stúpol dopyt po železnej rude, čoho
následkom je vznik poráčsko-rudnianských ťažobných spoločností, ktorých podielnikmi boli Mariássyovci
a bohatí mešťania. >
-
-
Ulička medzi budovou obecného úradu a budovou pohostinstva, ktorou sledujúc značku prídeme na okraj obce,
na začiatok rozsiahlych lúk okolo obce
-
-
Okraj obce odkiaľ začínajú prvé výhľady do okolia obce. Vľavo Slovinská hora / 909 m n. m,. /, horské lúky
porastené kríkmi ktoré sa tiahnu od Slovinskej hory až po Lazy pod Bukovcom pohľad sponad Poráča.
-
-
Rozsiahla lúka nad obcou, v pozadí vyčnieva vrchol Vysokého vrchu / 874 m n. m. / pohľad z okraja obce.
-
-
Centrum Poráča v pozadí Bukovec / 1126 m n. m. /, vľavo svah lyžiarskeho strediska Brôdok pohľad z okraja obce.
-
-
Smerovník Pri Kríži, zelená značka odbočuje vľavo do Olcnavy, miestne značenie pokračuje vpravo pod Vysoký vrch.
-
-
Chodník vedie lúkou smerom na vrchol  Vysokého vrchu / 874 m n. m. / pohľad od smerovníka Pri Kríži
-
-
Smerovník pod Vysokým vrchom, miestne značenie odbočuje na vrchol Vysokého vrchu.
-
-
Vrchol Vysokého vrchu / 874 m n. m. /, na pni je nerezová smerová tabuľa, na ktorej šípky ukazujú smer rôznych miest.
-
-
Informačná tabuľa okolia Vysokého vrchu.
-
-
Lúčny hrebeň pokračujúci smerom na Zbojský stôl, v pozadí náhorná plošina Slovinskej skaly / 1013 m n. m. /
pohľad z Vysokého vrchu.
-
-
Lúky okolo Poráč, v pozadí lúky porastené kríkmi tiahnuce od Slovinskej hory až po Lazy pod Bukovcom
pohľad z Vysokého vrchu.   
-
-
Poráč v pozadí vľavo Bukovec / 1126 m n. m. /, vpravo Holý vrch / 1015 m n. m. / pohľad z Vysokého vrchu.  
-
-
Hrebeň smerom na Závadku v pozadí horizont Vraních vrchov pohľad z Vysokého vrchu.  
-
-
Hrebeň Braniska. Sprava sedlo Predky / 931 m n. m. /, Sľubica / 1129 m n. m. /, Rajtopiky / 1039 m n. m. /,
Rudník / 1029 m n. m. /, Smrekovica / 1199 m n. m. / pohľad z Vysokého vrchu.  
-
-
Kmeň s prístreškom na ktorom je umiestnená skrinka s vrcholovou knihou.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Poráč  /
                                      Fotogaléria - Krompachy / Vysoký vrch /
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-