aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Olcnava - Zbojský stôl
Touto trasou Vám chcem predstaviť nový chodník vyznačený na Galmus. Obec Olcnavu, začiatok doliny
Raj, lúky nad Olcnavou, pekný hrebeň lesom s malým prekvapením – vápencovo skalné mestečko,
peknú lúku s krížom na Kňazovke a vyhliadkou na Hornádsku kotlinu, ukončenie trasy pri smerovníku
na Zbojskom stole.
 
Predstavovaná trasa : Olcnava – dolina Raj – Kňazovka – Zbojský stôl
 
Dĺžka trasy  :  4,8 km           Výškové prevýšenie :  350 m             Čas podľa mapy : 2.00 hod
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125        Turistický atlas list č. 139
 
Popis trasy :
Predstavovaná trasa začína od smerovníka na ŽSR vľavo zelenou značkou smerom Za horou. < Najstaršia písomná
zmienka o našej obci sa podľa Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku i I.Chalupeckého zachovala z r. 1312. Regestár
listín a listov uvádza ako rok najstaršej písomnej zbierky 1317 a to v listine kráľa Karola Róberta z Anoju,
vydanej 12. novembra 1317. V tejto listine vystupuje naša obec pod názvom:"ALCZWNO, QUE VILLA ALBI DITRICI
APPELATUR..." teda "Olcnava, ktorá sa nazýva obcou Bieleho Ditricha..." Označenie "biely" pred menom ho malo
odlíšiť od osôb s rovnakým osobným menom, ide teda o zárodok priezviska. Skutočné priezviská v tých časoch totiž
ešte neexistovali. Pokiaľ ide o spomenutého Ditrich, ide zrejme o meno zakladateľa obce, tzv. lokátora. Založenie obce
iste súvisí s panstvom Richnavského hradu, pre ktorý Olcnava aokolité obce vytvárali hospodárske zázemie. Po zániku
richnavského hradu sa Olcnava dostala do domény Spišského hradu. Z vlastníkov obce možno spomenúť najmä T
urzovcov v 16. a Čákiovcov od konca 17. storočia. > Pri smerovníku v centre obce Olcnava zabočíme vpravo žltou značkou
smerom na Zbojský stôl. Značka vedie hore dolinou Raj, za poslednými domami zabočí vpravo na lúku okolo starej horárni
vpravo do lesa a svahom sa značka vracia smerom nad Olcnavu na rozsiahle lúky ktoré ponúkajú výhľady na Spišský hrad,
Dreveník, hrebeň Braniska a tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Značka zabočí vľavo do lesa a pokračuje lesom
miestami hlbokými úvozmi a miestami peknými typickými hrebeňmi. Stúpajúc hore lesom nás čaká milé oživenie výstupu
v podobe malého skalného mestečka tvoreného vápencovými skalami, po chvíli krátkym strmým výstupom sa dostaneme
na lúčnatý vrchol Kňazovky pekné oddychové miesto na trase. Kríž na vrchole postavili veriaci z Olcnavy. Ak sa dáme
vpravo prídeme na severný svah Kňazovky odkiaľ je výhľad do Hornádskej kotliny, Spišský hrad, Dreveník, hrebeň Braniska
a tajomné a nepoznané Levočské vrchy. Pokračujeme po žltej značke južným smerom / po chvíli môžete odbočiť vľavo kde
je voľný svah a je pohľad na hrebeň Galmusa a Branisko / cez malé sedielko až prídeme na hrebeň Galmusa na Zbojskom
stole k smerovníku na Zbojskom stole.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
< Viaceré publikácie uvádzajú, že kostol v obci bol postavený podľa najstaršej písomnej zmienky o obci v
r. 1312, či 1317 a z najstaršej zachovanej písomnej zmienky o kostole z r. 1392 podľa registra pápežských
kolektorov. >
-
-
Smerovník v centre obce Olcnava. < Najstaršia písomná zmienka o obci sa podľa Vlastivedného slovníka obcí
na Slovensku i I.Chalupeckého zachovala z r. 1312. Regestár listín a listov uvádza ako rok najstaršej písomnej
zbierky 1317 a to v listine kráľa Karola Róberta z Anoju, vydanej 12. novembra 1317. V tejto listine vystupuje
 obec pod názvom:"ALCZWNO, QUE VILLA ALBI DITRICI APPELATUR..." teda "Olcnava, ktorá sa nazýva
obcou Bieleho Ditricha..." Označenie "biely" pred menom ho malo odlíšiť od osôb s rovnakým osobným menom,
ide teda o zárodok priezviska. Skutočné priezviská v tých časoch totiž ešte neexistovali. Pokiaľ ide o
spomenutého Ditrich, ide zrejme o meno zakladateľa obce, tzv. lokátora. Založenie obce iste súvisí s panstvom
Richnavského hradu, pre ktorý Olcnava aokolité obce vytvárali hospodárske zázemie. Po zániku richnavského
hradu sa Olcnava dostala do domény Spišského hradu. Z vlastníkov obce možno spomenúť najmä Turzovcov
v 16. a Čákiovcov od konca 17. storočia. >
-
-
Koniec obce v časti Raj.
-
-
Chata za ktorou chodník odbočuje prudko vpravo a vracia sa späť nad Olcnavu.
-
-
Hrebeň Braniska zľava Smrekovica / 1199m m n. m. /, Rudník / 1024 m n. m. /, Rajtopiky / 1036 m n. m. /,
Sľubica 1129 m n. m. /, sedlo Predky / 931 m n. m. / pohľad z lúky nad Olcnavou.
-
-
Olcnava v pozadí Spišský hrad, Dreveník a za nimi tajomné a nepoznané Levočské vrchy pohľad z lúky nad Olcnavou.
-
-
Chodník miestami vedie typickým úzkym hrebeňom.
-
-
Malé prekvapenie na hrebeni v podobe malého vápencového skalného mestečka.
-
-
Malé prekvapenie na hrebeni v podobe malého vápencového skalného mestečka.
-
-
Malé prekvapenie na hrebeni v podobe malého vápencového skalného mestečka.
-
-
Vrchol Kňazovky / 840 m n. m. /, kríž na Kňazovke postavili veriaci z Olcnavy.
-
-
Smerovník na Kňazovke.
-
-
Hornádska kotlina, Spišský hrad, Dreveník v pozadí tajomné a nepoznané Levočské vrchy pohľad zo
severného svahu Kňazovky.
-
-
Vrchol Kňazovky / 840 m n. m. / pohľad od hrebeňa Galmus.
-
-
Spišské Vlachy, Hrebeň Braniska zľava Smrekovica / 1199m m n. m. /, Rudník / 1024 m n. m. /,
Rajtopiky / 1036 m n. m. /, Sľubica 1129 m n. m. /, sedlo Predky / 931 m n. m. / pohľad z východného
voľného svahu Kňazovky.
-
-
Smerovník na Zbojskom stole.
-
-
     Od smerovníka môžeme pokračovať vľavo modrou značkou hrebeňom Galmusa do Krompách k autobusu alebo na ŽSR.
Pozri Trasy Krompachy / Krompachy – Galmus – Poráč /, Fotogaléria -  Krompachy / Krompachy – Galmus – Poráč /.
     Pokračovať vpravo modrou značkou hrebeňom Galmusa na Poráč k autobusu. Pozri Trasy Krompachy
/ Krompachy – Galmus – Poráč /, Fotogaléria -  Krompachy / Krompachy – Galmus – Poráč /.
      V starej baníckej obci Poráč dať si dobré pivo v krčme pri obecnom úrade, ukončiť trasu a autobusom sa dopraviť do
Spišskej Novej Vsi alebo máte ďalšie možnosti využitia zvyšku dňa.
     Odporúčam miestnym značením červeno - bielymi trojuholníkmi vystúpiť na Vysoký vrch ktorý sa vypína nad Poráčom.
Aj keď je to nevysoký kopček, ale o to je nádhernejší svojím kruhovým výhľadom do širokého okolia a nadchne aj tých
najnáročnejších milovníkov prírody. Pozri Trasy Krompachy / Vysoký vrch /, Fotogaléria - Krompachy / Vysoký vrch /.
     Z Poráča pokračovať červenou značkou cez veľmi peknú Poráčsku dolinu do Sloviniek k autobusu smerom do Krompách.
Pozri Trasy Krompachy / Poráčska dolina /, Fotogaléria - Krompachy / Poráčska dolina /.
     Z Poráča pokračovať červenou značkou do obce  Matejovce k ŽSR, alebo žltou značkou  okolo Markušovského
skalného hríba do Markušoviec, prehliadka  Markušovského kaštieľa a hudobného salónika Dardanely. Možnosť dopravy
autobusom a ŽSR. Pozri Trasy Krompachy / Markušovce – Poráč /, Fotogaléria -  Krompachy / Markušovce – Poráč /.
     Z Poráča pre náročnejších pokračovať modrou značkou cez Bukovec do Švedlára na zastávku ŽSR respektíve autobus.
Pozri Trasy Krompachy / časť trasy Krompachy – Bukovec - Poráč  /, Fotogaléria -  Krompachy / časť trasy Krompachy –
Bukovec - Poráč  /.
     Z Poráča pre náročnejších pokračovať modrou značkou smerom Bukovec, pri smerovníku pokračovať zelenou značkou
cez Slovinsku horu do obce Slovinky k autobus. Pozri Trasy Krompachy / Slovinky -  Slovinská hora - Poráč  /,
Fotogaléria - Krompachy / Slovinky – Slovinská hora - Poráč  /.
     Z Poráča pre najnáročnejších pokračovať modrou značkou na rázcestie Pod Holým vrchom, ďalej zelenou značkou cez
Dúbravu, Bindt, Tepličku na zastávku ŽSR Teplička nad Hornádom. Pozri Trasy Krompachy / Teplička - Poráč  /, Fotogaléria - Krompachy / Teplička - Poráč  /.
     Z Poráča pre najnáročnejších pokračovať modrou značkou na rázcestie Pod Holým vrchom, ďalej zelenou značkou cez
Bukovec, Havraniu hlavu, Plejsy, Krompachy na zastávku ŽSR respektíve autobus. Pozri Trasy Krompachy / Plejsy - Bukovec
Poráč  /, Fotogaléria - Krompachy / Plejsy - Bukovec - Poráč  /.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Olcnava – Zbojský stôl /
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-