aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Richnava - Roháčka - Margecany
Touto trasou Vám chcem predstaviť pekný chodník cez Kluknavu, Klinkovec a Roháčku kde sa
lesom tiahne nádherný skalnatý hrebeň a končí v Margecanoch. 
 
Predstavovaná trasa : ŽSR Richnava – Kluknava – Klinkovec – Roháčka – Margecany
 
Dĺžka trasy  :  13.0 km           Výškové prevýšenie : 670 m             Čas podľa mapy : 4.00 hod
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125        Turistický atlas list č.   141
 
Popis trasy :
Trasu začíname od smerovníka na ŽSR Richnava modrou značkou smerom Roháčka. Zo ŽSR Richnava modrou značkou
vpravo po ceste, na hlavnej ceste sa pustíme vľavo cez most ponad Hornád, vpravo cestou okolo kostola hore obcou k 
mostu kde prejdeme na druhú stranu Dolinského potoka. < Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa
spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW,v roku 1336 ako KLUKNOW,
v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je
zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy.
Materiál zo zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave. Dnes do
značnej miery schátralý barokový kaštieľ z rokov 1715-1720 renesančného pôvodu patril medzi majetky
kluknavsko-iliašovskej vetvy rodu Csakyovcov. Je to jednopodlažná budova štvorcového pôdorysu so štyrmi nárožnými
vežami, sedlovou strechou a uzavretým dvorom. Kedysi krásne sídlo šľachty, dnes čas zanechal na jeho vzhľade svoje
stopy. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého je baroková stavba z 2. polovice 18. storočia. Je to stavba takmer štvorcového
pôdorysu s oblou oltárnou konchou. Oltár so sochou sv. Jána Nepomuckého ja vzácna drevorezba. > Pokračujeme vpravo
bočnou uličkou na kraj obce, kde pokračujeme lukmi vľavo do kopca smerom Klinkovec. Z lúk je výhľad na Sľubicu,
okolie Krompách a hrebeň z Plejsoch smerom na Margecany. Na Klinkovec je trochu strmší výstup až na hrebeň, cez
Koľvek až k poľovníckej chate na Čiernej hore je cesta už menej náročná. Pred poľovníckou chatou bola niekedy nádherná
lúka teraz je z nej rozbitá skládka na drevo. Pred chatou vpravo je prameň pitnej vody. Pokračujeme vľavo okolo chaty
na hrebeň Čiernej hory, porastený malinčím, riedkym krovím striedajúcim sa s stromovým porastom. Prichádzame na
najkrajšiu časť tejto trasy. Vrchol Čierna hora / miestny názov Roztrúsené skaly /, na vrchole je drevená plastika Panny
Márii. Vrchol je holý a skalnatý s výhľadom na Prešovskú stranu. Vľavo je vidieť hrebeň Čergova, vpravo je vidieť typickú
siluetu nad Prešovom Stáže a Dlhé Stráž, pred nimi Šarišský hradný kopec. Vpravo je vidieť hrebene Kojšovských vrchov
a Bujanovské vrchy. Pokračujeme modrou značkou lesom ktorým vedie skalnatý hrebeň. Z chodníka je ho vidieť po ľavej
strane, odporúčam odbočiť ku skalám a pozrieť si ho zblízka. Vrchol Rohačky je porastený lesom. Tu začína žltá značka
ktorá končí na ŽSR Margecany. Chodník schádza dolu nenápadným hrebeňom miestami ťažšie schodným, zídeme do
sedla Roháčka kde žltá značka pokračuje vpravo, modrá pokračuje na Ružín ŽSR. Chodník prechádza hrebeňom, vpravo
je kamenná ohrada pre ovce, v minulosti keď tu nebol les tak sa tu chovali ovce. Po chvíli chodník vedie po prudko
klesajúcom svahu kde je náročnejší zostup najme keď je málo snehu a na listí sa veľmi šmýka. Prichádzame do sedla
pred Holým hŕbkom na ktorom je televízny vysielač. Chodník cez Holý hŕbok je veľmi zarastený a ťažšie prechodný preto
v sedle pokračujeme vľavo po ceste cez lesík vyjdeme na lúku. Pred nami ležia Bujanovské vrchy. Vrátime sa na značku,
pokračujeme dole riedkym lesíkom až zídeme do obce, ulicou pokračujeme k železnici, zídeme na hlavnú cestu prejdeme
popod trať, vpravo prídeme na ŽSR Margecany. Možnosť dopravy autobusom a ŽSR. < Obec s veľmi starou históriou.
Historik Varsík v knihe Osídlenie východného Slovenska do XV. storočia píše: Slováci v Margecanoch, ktorí sídlia pri vtoku
Hnilca do Hornádu sú na svojom pôvodnom mieste bez prerušenie kontinuity od čias spred príchodu Nemcov k rieke Hnilec,
teda od čias Svätoplukových v IX. - X. storočí. Prvé písomné zmienky o Margecanoch sú z r.1235. Z nich vyplýva, že
dedinka Margecany vznikla v chotári banského mesta Gelnica a jej pôvodný názov sa viaže k názvu tunajšieho kostola.
V priebehu storočí sa názov obce menil. Napriek značnému poklesu obyvateľov následkom morových epidémií
v r. 1662-1710 boli Margecany na konci 18. storočia už významným územným sídlom. Dokazuje to aj skutočnosť,
že mali svoju pečať. Jej vznik je datovaný rokom 1789. Na pečati je zobrazená sv. Margita s troma margarétami a
nápis "Sigil: Communitatis Margithfalva 1789". Uvedená pečať je uchovaná na listine. >             
-
-
Mapa trasy : 
-
-
Výškový profil trasy :
    
-
-
-
Smerovník ŽSR Richnava.
-
-
Kluknava. < Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“.     
Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou
preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. >
-
-
Krompachy v pozadí hrebeň Galmusa vpravo je Kaľava pohľad z lúk pod Klinkovcom.
-
-
Plejsy pohľad z lúk pod Klinkovcom.
-
-
Poľovnícka chata na Čiernej hory. V minulosti nádherná lúka teraz rozoraná a neupravovaná skládka dreva.
-
-
Vrchol Čiernej hory / 1024 m n. m. / miestny názov  Roztrúsene skaly. Drevená plastika s krížom na vrchole
Čiernej hory.
-
-
Margecany, vodná nádrž Ružín v pozadí Kojšovské vrchy pohľad z Čiernej hory.
-
-
Vrchol Roháčky pohľad od drevenej plastiky na vrchole Čiernej hory. 
-
-
Skalnatý hrebeň tiahnuci sa ponad modrú značku smerom na Rohačku.
-
-
Skalnatý hrebeň tiahnuci sa ponad modrú značku smerom na Rohačku.
-
-
Smerovník na vrcholu Rohačky / 1028 m n. m. / .
-
-
Holý hŕbok / 678 m n. m. / s televíznym vysielačom.
-
-
Suchý vrch / 798 m n. m. / vpravo Šľuchta / 781 m n. m. / pohľad z lúky pod Holý hŕbok.
-
-
< Prvé písomné zmienky o Margecanoch sú z r.1235. Z nich vyplýva, že dedinka Margecany vznikla v chotári
banského mesta Gelnica. >
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria – Čierná hora / Richnava – Rohačka - Margecany /                                         
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-