aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Kamenný potok - Vysoký vrch - Poráč
Touto trasou Vám chcem predstaviť dolinku Kamenného potoka jednu z mála značkovaných doliniek
hrebeňa Galmus, jediný vodopád Sikľavá skala v hrebeni Galmusa ktorý je prístupný značkovanou
trasou, rozsiahle lúky Zlatníka a samozrejme Vysoký vrch ktorý sa vyznačuje nádherným kruhovým
výhľadom ktorý poteší aj najväčších milovníkov prírody.
 
Predstavovaná trasa : Olcnava – dolinka Kamenný potok – Vysoký vrch - Poráč
 
Dĺžka trasy  :  7.5 km           Výškové prevýšenie : 480 m             Čas podľa mapy : 3.00 hod
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125        Turistický atlas list č. 139
 
Popis trasy :
Predstavovaná trasa začína pri smerovníku na ŽSR Olcnava. < Najstaršia písomná zmienka o našej obci sa podľa
Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku i I.Chalupeckého zachovala z r. 1312. Regestár listín a listov uvádza ako
rok najstaršej písomnej zbierky 1317 a to v listine kráľa Karola Róberta z Anoju, vydanej 12. novembra 1317. V tejto
listine vystupuje naša obec pod názvom:"ALCZWNO, QUE VILLA ALBI DITRICI APPELATUR..." teda "Olcnava, ktorá
sa nazýva obcou Bieleho Ditricha..." Označenie "biely" pred menom ho malo odlíšiť od osôb s rovnakým osobným
menom, ide teda o zárodok priezviska. Skutočné priezviská v tých časoch totiž ešte neexistovali. Pokiaľ ide o
spomenutého Ditrich, ide zrejme o meno zakladateľa obce, tzv. lokátora. Založenie obce iste súvisí s panstvom
Richnavského hradu, pre ktorý Olcnava aokolité obce vytvárali hospodárske zázemie. Po zániku richnavského hradu
sa Olcnava dostala do domény Spišského hradu. Z vlastníkov obce možno spomenúť najmä Turzovcov v 16. a Čákiovcov
od konca 17. storočia. >Spred stanici zabočíme vpravo okolo trati smerom ku kameňolomu. Prejdeme lávkov ponad ústie
najkrajšej doliny hrebeňa Galmus – Bielovodskej doliny ktorá vo vrchnej časti má typické prvky rokliny Slovenského raja.
Dolina nie je značkovaná.  Vpravo za Hornádom sa striedajú rozsiahle lúky s lesom smerom nad Vítkovce. Prejdeme
okolo budovy kameňolomu,  pokračujeme vľavo po ceste, kde o chvíľu vpravo pod cestou sa nám naskytne pohľad na
priestory kameňolomu, spôsob dobývanie kameňa – odstrelom skalnej steny, drvenie a triedenie kameňa, rozsiahlosť
priestoru ktorý dáva len možnosť tušiť o množstve vyťaženého kameňa. Značka zo širokej a prašnej cesty zabočí vľavo
k potôčiku, ktrorý bude sledovať celou dolinou. Postupujeme dnom doliny po ceste ktorá sa strieda s korytom potoka
a je zanesená kamením vymytým  vodou Kamenného potoka. Po čase prídeme na širšie miesto kde sa dolina rozdvojuje,
značka zabočí vľavo,  kamenistým dnom s náznakmi prahov prídeme pod jediný značkou prístupný vodopád v hrebeni
Galmus – Sikľavá skala. Pod vodopádom je informačná tabuľa. Vľavo obídeme vodopád a pokračujeme dolinou ktorá je
miestami ťažko prechodná z dôvodu polomov. Záver doliny sa rozširuje a je pokrytý trávnatým porastom. Pri poľovníckej
chate Dievka vyjdeme ha hrebeň, zabočíme vpravo lesnou cestou cez Skalisko na ktorom začínajú rozsiahle lúky v tejto
časti hrebeňa Galmus. Cez Zlatník prejdeme pod severné svahy Vysokého vrchu, značka obchádza vrch vpravo až
prichádzame na západný svah pokrytý lúkmi ktoré sa tiahnu cez Jaseň a Lazčík nad Matejovce a Rudňany. Z lúk začínajú
prvé výhľady do okolia Poráča, Hornádskej kotliny, Vysoké Tatry a  Vranie vrchy. Pri smerovníku Pod krížom odbočíme
miestným značením červeno – biele trojuholníky vľavo na Vysoký vrch. Krátky výstup na nie príliš vysoký vrch ale o to sú
z neho krajšie výhľady. Vysoký vrch je holý kopec s nádherným kruhovým výhľadom. Začneme východným smerom kde
sa tiahne hrebeň Galmusa pokračujúc vpravo masív Slovinskej skaly, sedlo Suchinec, rozsiahle lúky Slovinskej hory a Lazov
pod Bukovcom, Bukovec, hrebeň smerom na Závadku, nízky horizont Vraních vrchov, v pozadí masív Kráľovej holi s
pokračujúcim hrebeňom Nízkych Tatier ktorý prechádza na horizont vzdialených Západných Tatier, zubatý horizont
Vysokých Taier, malebný hrebeň Belianských Tatier, tajomné a nepoznané Levočské vrchy, Smrekovica s hrebeňom
Braniska. Ten kto má rád pekné výhľady mal by vystúpiť na Vysoký vrch určite neoľutuje. Vrátime sa miestným značením
ku krížu a pokračujeme zelenou značkou do starej baníckej  obce Poráč. < Prvá písomná zmienka o obci Poráč je
z roku 1277. V roku 1382 sa objavuje pod názvom Vereshégy, čo v preklade z maďarčiny znamená Červený vrch.
Pomenovanie súviselo s charakteristickým zafarbením horniny v blízkom okolí. > 
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Olcnava pohľad od ŽSR smerom ku kostolu. < Najstaršia písomná zmienka o našej obci sa podľa Vlastivedného
slovníka obcí na Slovensku i I.Chalupeckého zachovala z r. 1312. Regestár listín a listov uvádza ako rok najstaršej
písomnej zbierky 1317 a to v listine kráľa Karola Róberta z Anoju, vydanej 12. novembra 1317. V tejto listine
vystupuje obec pod názvom:"ALCZWNO, QUE VILLA ALBI DITRICI APPELATUR..." teda "Olcnava, ktorá sa
nazýva obcou Bieleho Ditricha..." Označenie "biely" pred menom ho malo odlíšiť od osôb s rovnakým osobným
menom, ide teda o zárodok priezviska. Skutočné priezviská v tých časoch totiž ešte neexistovali. Pokiaľ ide o
spomenutého Ditrich, ide zrejme o meno zakladateľa obce, tzv. lokátora. Založenie obce iste súvisí s panstvom
Richnavského hradu, pre ktorý Olcnava a okolité obce vytvárali hospodárske zázemie. Po zániku Richnavského
hradu sa Olcnava dostala do domény Spišského hradu. Z vlastníkov obce možno spomenúť najmä
Turzovcov v 16. a Čákiovcov od konca 17. storočia. >
-
-
Časť Olcnavy za Hornádom v pozadí sú lúky smerom na Vitkovce.
-
-
Časť kameňolomu pod ťažobnou skalnou stenou v  pozadí sú lúky smerom na Vitkovce.
-
-
Ústie doliny Kamenný potok, vľavo lesnou cestou okolo potôčika odbočuje značka.
-
-
Juhovýchodný svah ústia Kamenného potoka.
-
-
Skalnaté dno Kamenného potoka s náznakom skalných prahov.
-
-
Vodopád Sikľava skala v doline Kamenný potok, vysoký 10m, jediný vodopád prístupný
značkovaným chodníkom v hrebeni Galmus.
-
-
Informačná tabuľa združenia Galmus pod vodopádom Sikľava skala.
-
-
Smerovník pod vodopádom Sikľava skala.
-
-
Vodopád  Sikľava skala vysoký 10 m.
-
-
Poľovnícka chata Dievka pod Humencami.
-
-
Smerovník pri poľovníckej chate Dievka.
-
-
Rozsiahle lúky na Skalisku.
-
-
Lúky na Zlatníku smerom na Skalisko.
-
-
Lúky Lazčíka v pozadí Vranie vrchy pohľad spod Vysokého vrchu.
-
-
Vrchol Vysokého vrchu pohľad zo západného svahu.
-
-
Smerovník Pri kríži ktorý sa nachádza pod Vysokým vrchom.
-
-
Výstup na vrchol Vysokého vrchu smerom od kríža.
-
-
Vrchol Vysokého vrchu s informačnou tabuľou združenia Galmus.
-
-
Informačná tabuľa združenia Galmus na Vysokom vrchu.
-
-
Začiatok hrebeňa Galmus smerom k Bielej skale v pozadí Slovinská skala.
-
-
Poráč v pozadí vľavo Bukovec pohľad z vrcholu Vysokého vrchu.
-
-
Poráč v pozadí Bukovec pohľad z pod vrcholu Vysokého vrchu.
-
-
Lúky Jaseňa v pozadí Vranie vrchy.
-
-
Ulica vedľa obecného úradu ktorou značka vystupuje na Vysoký vrch.
-
-
Obecný úrad obce Poráč. < Prvá písomná zmienka o obci Poráč je z roku 1277. V roku 1382 sa objavuje pod
názvom Vereshégy, čo v preklade z maďarčiny znamená Červený vrch. Pomenovanie súviselo s charakteristickým
zafarbením horniny v blízkom okolí. > 
-
-
V starej baníckej obci Poráč končí predstavovaná trasa, ale máme tu rôzne ďalšie možnosti strávenia zvyšku dňa.
Dať si dobré pivo v krčme pri obecnom úrade, ukončiť trasu a autobusom sa dopraviť do Spišskej Novej Vsi.
     Pokračovať modrou značkou hrebeňom Galmusa do Krompách k autobusu alebo na ŽSR. Pozri Trasy Krompachy
/ Krompachy – Galmus – Poráč /, Fotogaléria - Krompachy / Krompachy – Galmus – Poráč /.
     Pokračovať červenou značkou cez veľmi peknú Poráčsku dolinu do Sloviniek k autobusu smerom do Krompách.
Pozri Trasy Krompachy / Poráčska dolina /, Fotogaléria - Krompachy / Poráčska dolina /.
     Pokračovať červenou značkou do obce Matejovce na ŽSR, ďalej žltou značkou okolo Markušovského skalného hríba
do Markušoviec, prehliadka  Markušovského kaštieľa a hudobného salónika Dardanely. Možnosť dopravy autobusom a ŽSR.
Pozri Trasy Krompachy / Markušovce – Poráč /, Fotogaléria - Krompachy / Markušovce – Poráč /.
     Pre náročnejších pokračovať modrou značkou cez Bukovec do Švedlára na zastávku ŽSR respektíve autobus. Pozri Trasy Krompachy / časť trasy Krompachy – Bukovec - Poráč  /, Fotogaléria - Krompachy / časť trasy Krompachy – Bukovec -
Poráč  /. 
     Pre náročnejších pokračovať modrou značkou smerom Bukovec, pri smerovníku pokračovať zelenou značkou cez Slovinsku horu do obce Slovinky k autobus. Pozri Trasy Krompachy / Slovinky -  Slovinská hora - Poráč  /, Fotogaléria - Krompachy / Slovinky – Slovinská hora - Poráč  /.
     Pre najnáročnejších pokračovať modrou značkou na rázcestie Pod Holým vrchom, ďalej zelenou značkou cez
Dúbravu, Bindt, Tepličku na zastávku ŽSR Teplička nad Hornádom. Pozri Trasy Krompachy / Teplička - Poráč  /, Fotogaléria - Krompachy / Teplička - Poráč  /.
     Pre najnáročnejších pokračovať modrou značkou na rázcestie Pod Holým vrchom, ďalej zelenou značkou cez Bukovec,
Havraniu hlavu, Plejsy, Krompachy na zastávku ŽSR respektíve autobus. Pozri Trasy Krompachy / Plejsy - Bukovec - Poráč  /,
Fotogaléria - Krompachy / Plejsy - Bukovec - Poráč  /.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Olcnava – Kamenný potok – Poráč  /
                                      Fotogaléria - Krompachy / Vysoký vrch  /
                                      Fotogaléria - Krompachy / Poráč  /
-
-
Informácie pod fotografiami a v texte označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-