aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Plejsy - Bukovec - Poráč
Touto trasou Vám chcem predstaviť časť hrebeňa ktorý sa tiahne od Vodnej nádrži Ružín pri
Margecanoch cez Plejsy, Bukovec až po Vranie vrchy. Predstavovaná časť hrebeňa spočiatku
vedie lesom, výhľadov je málo len niekoľko na Slovinky. Z Orlieho vrchu však hrebeň po polomoch
už ponúka nádherné výhľady do okolia, najviac výhľadov je z lúčnatého vrcholu Bukovca a potom
spod Holého vrchu smerom do Hornádskej kotliny. 
 
 
Predstavovaná trasa : Sedlo Priehyba  Plejsy – Tatárkov kríž – Helcmanovský kríž – Havrania hlava
 
                                      – Svinská jama – Orlí vrch – Korban – Sedlo - Pod Bukovcom – Bukovec
 
                                      – Pod Holým vrchom - Poráč
 
Dĺžka trasy  :  22.5 km           Výškové prevýšenie :  790 m             Čas podľa mapy : 5.30 hod
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125        Turistický atlas list č.  139, 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od smerovníka v sedle  Priehyba Plejsy zelenou značkou smerom Bukovec. Značka vedie širokou
lesnou cestou ktorá pokračuje cez Turzov do Gelnice. V sedle pod Krompašským vrchom značka odbočuje vpravo
cez lúku z ktorej je výhľad na Bielu skalu, pokračuje vľavo užšou lesnou cestou južným svahom popod Krompašský
vrch, zídeme na lesnú cestu ktorá prichádza od Gáborovej chaty, zabočíme vpravo ku Tatarkovému krížu / miestny
názov Gelnický kríž, sedlo ktorým sa chodilo zo Sloviniek do Gelnice /. Od kríža odbočuje vľavo žltá značka do Gelnice.
Značka až po Havraniu hlavu kopíruje južný svah hrebeňa. Prechádzame popod vedenie vysokého napätia kde je možnosť
nabrať si vodu, najbližšie je možnosť až v prameni pod Štadujkou. Cesta vedie hustým a vysokým lesom, postupne les je
redší pri Kotovmu krížu / miestny názov Helcmanovský kríž / sa nachádzajú aj lúčnaté porasty. Prechádzame skládkou
dreva, z ktorej cesta schádza do Sloviniek. Vchádzame do lesa ktorý začína stúpať na vrchol Havranej hlavy. Na vrchole
je vidieť posledné náznaky lúk. V minulosti vrchol na starých mapách bol označený ako Holica / miestny názov Čuba,
podľa holého vrcholu s kruhovým výhľadom a ktorý bol rajom pre zberačov čučoriedok /. Pekným lesíkom porasteným
trávou schádzame postupne do sedla Svinská jama  / miestny názov Svinčová jama /. Zo sedla odbočuje žltá značka
smerom Lacemberská dolina, Suchinec, Poráčska dolina. Vystupujeme hore lesom porasteným trávou, až prídeme na
hrebeň kde už pokračuje hustý les. Pred Orlím vrchom začínajú polomy ktoré odkryli hrebeň. Staré polomy sú už
porastené trávou a krovím. Nové polomy ešte nie sú zacelené. Začínajú už prvé výhľady vľavo na Hnileckú dolinu, vpravo
Slovinskú skalu a Lacemberskú dolinu. Postupne prechádzame hrebeňom do sedla pod Štadujkou. Vpravo v lese je
vyznačený prameň vody. Vychádzame na hrebeň pred Korbanom, odkiaľ je už výhľad na Poráč, hrebeň Galmusa a Hnileckú
dolinu, vrchol obídeme vpravo lesom až zídeme do sedla Pod Bukovcom. Zľava prichádza modrá značka zo Švedlára
a pokračuje cez Bukovec, Poráč a Galmus do Krompách. Po krátkom ale strmšom výstupe vychádzame na začiatok
rozsiahlych lúk hrebeňa Bukovca. Lúky sa tiahnu vľavo južným svahom Bukovce, vpravo sa tiahne hustý les do Lacenberskej
doliny a ďalej až na Slovinsku horu. Pokračujeme po lúke okolo lesa až prichádzame k smerovníku na  Bukovci. Vrchol
Bukovca je oproti smerovníku na juh. Z vrcholu je vidieť do Hnileckej doliny, hrebeň Volovských vrchov zo Zlatým stolom
a Volovcom. Na vrchole Bukovca je stožiar na ktorom boli namontované meracie prístroje ktoré merali smer a silu vetrov.
Značka smeruje severo - západným smerom  rozsiahlymi lukmi popod Holý vrch k smerovníku Pod Holým vrchom. Tu
odbočuje modra značka vpravo po ceste nenápadným hrebeňom, postupne cesta zabočí vpravo popod Svinský hrb až
prídeme k smerovníku Poráč rázcestie na asfaltovej  ceste. Východným smerom je záver peknej Poráčskej doliny.
Západným smerom sú rozsiahle lúky smerom na Jaseň, Lazčík, nad Rudňany a pohľad do Hornádskej kotliny. Prekročíme
cestu a okolo starej ťažobnej veže ktorá je vľavo až prídeme na asfaltovú cestu ktorou dôjdeme k smerovníku v centre obce.
  < Prvá písomná zmienka o obci Poráč je z roku 1277. V roku 1382 sa objavuje pod názvom Vereshégy, čo v preklade
z maďarčiny znamená Červený vrch. Pomenovanie súviselo s charakteristickým zafarbením horniny v blízkom okolí.
V roku 1471 sa uvádza nemecká verzia názvu Rotenberg. Až v roku 1474 sa objavuje jej súčasné pomenovanie Palocz,
Porach. Najstaršie dejiny Poráča sú spojené s miloveckým panstvom. Po Apródovcoch zo Šariša a Počovcoch z Chraste
získal obec v 15. storočí spišský kastelán Ladislav Lapispataky. To však netrvalo dlho, začiatkom 16. storočia Poráč
získali Mariássyovci, z Markušoviec. >               
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Smerovník sedlo Priehyba – Plejsy.
-
-
Biela skala pohľad z lúky v sedle pod Krompašským vrchom.
-
-
V pozadí Ostrý vrch pohľad z chodníka zostupujúceho z Krompašského vrchu smerom k Tatárkovému krížu.
-
-
Smerovník pri Tatarkovom kríži.
-
-
Dole sú Slovinky časť Poráčska dolina v pozadí hrebeň Galmusa vpravo Biele skala.
-
-
Helcmanovský kríž.    
-
-
Slovinska skala pohľad spod Havranej hlavy.
-
-
Východný výstupový svah na vrchol Havranej hlavy.
-
-
Smerovník na vrchole Havranej hlavy.
-
-
Slovinská skala pohľad spod Havranej hlavy smerom ku Svinskej jame.
-
-
Smerovník v sedle Svinská jama.
-
-
Hrebeň na Orlom vrchu smerom na Korban.
-
-
Obec Poráč v pozadí Levočské vrchy pohľad z Orlieho vrchu.
-
-
Korban vrchol pohľad z hrebeňa smerom od Orlieho vrchu.
-
-
Sedlo pod Bukovcom pohľad spod Korbanu.
-
-
Začiatok lúčnatého hrebeňa Bukovca smerom od sedla Pod Bukovcom.
-
-
Vrchol Bukovca.
-
-
Smerovník na vrchole Bukovca.
-
-
Hrebeň Bukovca smerom do sedla Pod Bukovcom.
-
-
Lúky pod Bukovcom smerom pod Holý vrch.
-
-
Lúky Lazčíka pod Bukovcom vpravo Slovinská skala vľavo hrebeň Braniska.
-
-
Obec Poráč v pozadí hrebeň Braniska pohľad spod Holého vrchu.
-
-
Lúky smerom na Jaseň, Lazčík a nad Rudňany pohľad od smerovníka Poráč rázcestie.
-
-
Záver Poráčskej doliny, vľavo vyhliadková skala NPR Červené skaly, vpravo masív Slovinskej skaly pohľad od
smerovníka Poráč rázcestie.
-
-
Smerovník v centre obce Poráč.
-
-
Obecný úrad obce Poráč. < Prvá písomná zmienka o obci Poráč je z roku 1277. V roku 1382 sa objavuje pod
názvom Vereshégy, čo v preklade z maďarčiny znamená Červený vrch. Pomenovanie súviselo s charakteristickým
zafarbením horniny v blízkom okolí. V roku 1471 sa uvádza nemecká verzia názvu Rotenberg. Až v roku 1474
sa objavuje jej súčasné pomenovanie Palocz, Porach. Najstaršie dejiny Poráča sú spojené s miloveckým panstvom.
Po Apródovcoch zo Šariša a Počovcoch z Chraste získal obec v 15. storočí spišský kastelán Ladislav Lapispataky.
To však netrvalo dlho, začiatkom 16. storočia Poráč získali Mariássyovci, z Markušoviec. >
-
-
     V starej baníckej obci Poráč končí predstavovaná trasa, ale máme tu rôzne ďalšie možnosti strávenia zvyšku dňa.
Dať si dobré pivo v krčme pri obecnom úrade, ukončiť trasu a autobusom sa dopraviť do Spišskej Novej Vsi.
     Odporúčam miestnym značením červeno - bielymi trojuholníkmi vystúpiť na Vysoký vrch ktorý sa vypína nad Poráčom.
Aj keď je to nevysoký kopček, ale o to je nádhernejší svojím kruhovým výhľadom do širokého okolia a nadchne aj tých
najnáročnejších milovníkov prírody. Pozri Trasy Krompachy / Vysoký vrch /, Fotogaléria Krompachy / Vysoký vrch /.
     Pokračovať modrou značkou hrebeňom Galmusa do Krompách k autobusu alebo na ŽSR. Pozri Trasy Krompachy
/ Krompachy – Galmus – Poráč /, Fotogaléria - Krompachy / Krompachy – Galmus – Poráč /.
     Pokračovať červenou značkou cez veľmi peknú Poráčsku dolinu do Sloviniek k autobusu smerom do Krompách.
Pozri Trasy Krompachy / Poráčska dolina /, Fotogaléria Krompachy / Poráčska dolina /.
     Pokračovať červenou značkou do obce Matejovce, žltou značkou okolo Markušovského skalného hríba do
Markušoviec, prehliadka  Markušovského kaštieľa a Dardanely. Možnosť dopravy autobusom a ŽSR. 
Pozri Trasy Krompachy / Markušovce – Poráč /, Fotogaléria Krompachy / Markušovce – Poráč /.
    Pokračovať zelenou značkou cez dolinu Kamenný potok okolo vodopádu Sikľava skala na zastávku ŽSR Olcnava.
Pozri Trasy Krompachy / Olcnava – Kamenný potok - Poráč /, Fotogaléria Krompachy / Olcnava – Kamenný potok - Poráč /.
     Pre najnáročnejších pokračovať modrou značkou smerom Bukovec, pri smerovníku Poráč rázcestie pokračovať
zelenou značkou cez Slovinsku horu do obce Slovinky k autobus. Pozri Trasy Krompachy / Slovinky -  Slovinská hora
- Poráč  /, Fotogaléria - Krompachy / Slovinky – Slovinská hora - Poráč  /.
     Pre najnáročnejších pokračovať modrou značkou na rázcestie Pod Holým vrchom, ďalej zelenou značkou cez Dúbravu,
Bindt, Tepličku na zastávku ŽSR Teplička nad Hornádom. Pozri Trasy Krompachy / Teplička - Poráč  /,
Fotogaléria Krompachy / Teplička - Poráč  /.
-
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Krompachy / Plejsy – Bukovec - Poráč /
                                                 Fotogaléria - Krompachy / Poráč  /
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-