aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Plejsy - Margecany
Touto trasou Vám chcem predstaviť hrebeň ktorý z Plejsoch cez Žakarovské lúky, Dúbravu popod
Kurtovú skalu, Jaklovce okolo vodnej nádrži Ružín končí pri Margecanoch.
 
Predstavovaná trasa : Priehyba Plejsy – Žakarovské lúky – Dúbrava – Rúbaň – Jaklovce - Margecany
 
Dĺžka trasy  :  12 km           Výškové prevýšenie : - 530 m             Čas podľa mapy : 3.00 hod
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125        Turistický atlas list č.  140, 141
 
Popis trasy :
Trasu začíname od smerovníka v sedle  Priehyba Plejsy – stretávajú sa tu všetky štyri farebné značené chodníky.
Pokračujeme vľavo červenou značkou lesnou cestou cez les prerušovaný lukmi a riedkym porastom. Z cesty sú už prvé
výhľady smerom na Kojšovské vrchy. Po prejdení lesíka vyjdeme na začiatok rozsiahlych Žakarovských lúk ktoré sa
tiahnu až po Dúbravu a vpravo smerom na Žakarovce. Vľavo je vidieť hrebeň Braniska so Sľubicou, vpravo Kojšovské
vrchy s Folkmarskou skalou a Kojšovskou hoľou. Značka pokračuje po ceste, po chvíli odbočí z cesty vľavo bokom
svahu aby znovu pokračovala po ceste širokým lúčnatým hrebeňom porasteným samostatne rastúcimi stromami.
Popod Dúbravu sa lúky na hrebeňu postupne zužujú do dlhých úzkych pásov, za Dúbravou lúky skončia a cesta vojde
do lesa. Po chvíli značka odbočuje z hrebeň vpravo dole prudko dole lesom až vyústi na lúkach pod Kurtovou skalou
ktoré pokračujú nad obec Jaklovce. Vľavo hore je Kurtová skala, kedysi vápencový kopec, teraz na hrebeni je veľká
jama v ktorej ťažia vápenec pre Vápenku v Margecanoch. Značka dolu lúkou schádza popod železničnú trať do obce.
< Prvá písomná zmienka o obci Jaklovce sa datuje do roku 1282, kedy sa nazývala Jekkelfalua. V ďalšom historickom
vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1773 je písomne doložený názov Jaklowcze. Po maďarsky sa obec úradne
nazývala Jekelfalu, po nemecky sa obec úradne nazývala Jekelsdorf. Obec založil gelnický občan Jakul, ktorý dostal
od Ladislava IV. les v gelnickom chotári. Patrila rodine Jekelfalussyovcov. Obyvatelia boli baníkmi, ťažili tu železnú rudu.
> Značka prechádza obcou po ceste okolo kostola, starého opusteného a schátralého kaštieľa, zabočí vľavo po hlavnej
ceste, popod železničnú trať, cez most ponad vodnú nádrž Ružín v mieste kde Hnilec kde ústi do vodnej nádrži. Značka
vpravo kopíruje vodnú nádrž, vľavo je objekt Vápenky Margecany. Značka odbočuje z hlavnej cesty rovno Margecian okolo rímskokatolíckeho Kostola sv. Margity ktorý sa zachoval z pôvodných Margecian ktoré vysťahovali pri výstavbe vodnej
nádrži. Prechádzame mostom ponad vodnú nádrž do obce, hlavnou cestou smerom na ŽSR a autobusovú zastávku.
< Obec s veľmi starou históriou. Historik Varsík v knihe Osídlenie východného Slovenska do XV.storočia píše: Slováci
v Margecanoch, ktorí sídlia pri vtoku Hnilca do Hornádu sú na svojom pôvodnom mieste bez prerušenie kontinuity od
čias spred príchodu Nemcov k rieke Hnilec, teda od čias Svätoplukových v IX. - X. storočí. Prvé písomné zmienky o
Margecanoch sú z r.1235. Z nich vyplýva, že dedinka Margecany vznikla v chotári banského mesta Gelnica a jej
pôvodný názov sa viaže k názvu tunajšieho kostola. V priebehu storočí sa názov obce menil. Napriek značnému
poklesu obyvateľov následkom morových epidémií v r. 1662-1710 boli Margecany na konci 18. storočia už významným
územným sídlom. Dokazuje to aj skutočnosť, že mali svoju pečať. Jej vznik je datovaný rokom 1789. Na pečati je
zobrazená sv. Margita s troma margarétami a nápis "Sigil: Communitatis Margithfalva 1789". Uvedená pečať je uchovaná
na listine.   >   
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Smerovník Priehyba Plejsy.
-
-
Rozsiahle Žakarovské lúky na hrebeni smerom do Margecian.
-
-
Rozsiahle Žakarovské lúky smerom na Plejsy v pozadí Krompačský vrch / 1024 m n. m. /.
-
-
Gelnica časť Maria Huta, Perlová dolina, v pozadí vľavo Folkmarská skala / 914 m n. m. / v strede
Murovaná skala / 898 m n. m. / pohľad zo Žakarovských lúk.
-
-
Jaklovce. < Prvá písomná zmienka o obci Jaklovce sa datuje do roku 1282, kedy sa nazývala Jekkelfalua. >
-
-
Kameňolom Kurtová skala. Kedysi nádherná vápencová skala dnes je tam obrovská jama pohľad sponad Jaklovec.
-
-
Vodná nádrž Ružín. < Hlavná nádrž Ružín I. postavená v roku 1967 má objem 59 miliónov metrov kubických.
Po prehradení rieky pri dnes už zatopenej obci Ružín dosahuje vodná nádrž dĺžku 14 km. Priehrada je úzka
a dlhá. Priehradné jazero je hlboké miestami až 60 m a jeho rozloha je 390 hektárov. >
-
-
< Z pôvodných Margecian sa do dnešných čias zachoval len rímskokatolícky Kostol sv. Margity. >
-
-
     V obci Margecany končí trasa, ale máme tu ďalšiu možnost ako pokračovať ďalej. Dať si v krčme pod Gaštanom
dobré pivo a autobusom alebo vlakom dopraviť sa domov.
     Pokračovať žltou značkou na Roháčku, modrou značkou do Kluknavy k autobusu alebo na ŽSR Richnava.
Pozri Trasy Krompachy / Richnava – Roháčka - Margecany /, Fotogaléria – Čierna hora / Richnava – Rohačka - Margecany /.
 
-
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria -  Krompachy  / Plejsy - Margecany  /                                    
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-