aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Slovinky - Poráčska dolina - Poráč
Touto trasou Vám chcem predstaviť obec Slovinky, peknú úzku a hlbokú v závere sa rozširujúcu
Poráčsku dolinu. Z juhu ohraničená masívom Slovinskej skaly, zo severu hrebeňom Galmusa. Časť
južného svah hrebeňa Galmus viditeľného z Poráčskej doliny zaberá NPR Červené skaly s vystupujúcimi vápencovými zrázmi, svahy sú porastené vzácnymi teplomilnými rastlinami.
 
 
Predstavovaná trasa : Slovinky – Poráčska dolina - Poráč
 
Dĺžka trasy  :  10 km           Výškové prevýšenie : 311 m             Čas podľa mapy : 2.15 hod
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125        Turistický atlas list č. 139, 140
 
Popis trasy :
Predstavovaná trasa začína v starej baníckej obci Slovinky od ústredného smerovníka pri cintoríne  červenou značkou
cez Poráčsku dolinu do obce Poráč. < Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári.
V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“.
Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“.
V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až
do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom
„Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a
od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. > Pustíme sa červenou značkou smerom Poráčska dolina ktorá sa nám
predstavuje ústim v tvare V. Vľavo lyžiarskym svahom začína hrebeň ktorý končí pod Slovinskou skalou, vpravo začína hrebeň
Galmusa Bielou skalou. Po vyjdení ulice na voľné priestranstvo vľavo sa nachádza pravoslávny kostol, po chvíli vpravo sa
nachádza kaplnka odkiaľ začína žltá značka smerom Biela skala, Spišské Vlachy. Prejdeme okolo starej horárni vpravo a
už začínajú tiahle lúky v ústi Poráčskej doliny. Vpravo sa výrazne črtá profil južného svahu hrebeňa Galmus. Pokračujeme
rozbitou asfaltom spevnenou cestou, prejdeme drevený most, po chvíli bude vpravo už nepoužívaná lesná škôlka, vľavo sa
už ukazuje severný svah Slovinskej skaly, druhý drevený most, začína posledná tiahlejšia lúka. Vpravo sa už ukazujú
výrazné  skalné svahy NPR Červené skaly. Dolina sa postupne začína zužovať až pred chatu Čierny Bocian kde sa trochu
rozšíri na voľné priestranstvo. Chata v minulosti patrila ŽB Slovinky, bola otvorená pre verejnosť a bola miestom častých
nenáročných vychádzok obyvateľov Sloviniek a Krompách. Dalo sa tu zašportovať, opiecť si niečo a k tomu si dať
občerstvenie v chate. Dnes je chata v súkromných rukách a je zatvorená. Nad chatou sa črtá výrazná dolinka s pekným
vodopádom obklopenom vyššími skalnými vápencovými stenami. Dolinka nie je prístupná. Pokračujeme dolinou ktorá
sa stále zužuje až je miesto pre potok a cestu. Po povodniach cestu nebolo možné nájsť, dolina bola ťažko prechodná
o to krajšia a divokejšia. Škoda že opravili cestu. Striedajú sa strmé skalnaté svahy s plytšími svahmi. Dolina sa opäť
trochu rozšíri v miestach smerovníka kde odbočuje vľavo žltá značka smerom popod Slovinskú skalu, Lacemberská
dolina do Svinskej jamy nad Hnileckou dolinou. Úzky chodník pokračuje vpravo pekným borovicovým lesom popod
vápencové skalnaté svahy až vyústi na otvorený priestor kde začína široký a veľmi nádherný záver Poráčskej doliny.
Pri chodníku vľavo stojí stará drevená zvonica oproti informačná tabuľa združenia Galmus. Vpravo sú vápencové skalnaté
zrázy NPR Červené skaly s nádhernou vyhliadkovou skalou, škoda že nie je prístupná značkovaným chodníkom. Pri
prechádzaní potôčika obzrite sa vpravo. Týči sa tam kolmá vápencová stena a potôčik vyteká z jaskyne ktorá je v útrobách
tejto skaly. V minulosti Slovinský speleológovia odstránili nánosy vo vchode jaskyne a dostali sa do vnútra. Teraz vchod
je neprístupný, zanesený pieskom. Postupne vľavo sa ukážu lyžiarske svahy ktoré patria rekreačnému stredisku Úsmev.
Vpravo bude samotné rekreačne stredisko ktoré patrí firme BBF. Stredisko ktoré v minulosti patrilo ŽB Rudňany prešlo
rozsiahlou opravou a dostavbou nových objektov umožňujúcim aktívny oddych. Ešte tak vonku  bazén.  Ideálne stredisko
na oddych v nádhernej prírode Poráčskej doliny a okolia. Pokračujeme asfaltovou cestou, vľavo starý kotvový vlek,
prechádzame cez chatársku oblasť a už cesta začína dostávať správny stúpajúci profil, pred vstupom do obce sa trochu
zadýchame. Pri vstupe do obce pokračujeme vľavo na hlavnú cestu ktorá nás dovedie do centra obce k smerovníku.
Pokračujeme po ceste ďalej k obecnému úradu, vpravo je upravený prameň pitnej vody, vľavo od obecného úradu je
krčma kde sa môžete občerstviť. < Prvá písomná zmienka o obci Poráč je z roku 1277. V roku 1382 sa objavuje pod
názvom Vereshégy, čo v preklade z maďarčiny znamená Červený vrch. Pomenovanie súviselo s charakteristickým
zafarbením horniny v blízkom okolí. V roku 1471 sa uvádza nemecká verzia názvu Rotenberg. Až v roku 1474 sa
objavuje jej súčasné pomenovanie Palocz, Porach. Najstaršie dejiny Poráča sú spojené s Miloveckým panstvom.
Po Apródovcoch zo Šariša a Počovcoch z Chraste získal obec v 15. storočí spišský kastelán Ladislav Lapispataky.
To však netrvalo dlho, začiatkom 16. storočia Poráč získali Mariássyovci, z Markušoviec. >     
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Smerovník v centre obce.
-
-
< Obec Slovinky vznikli ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke,
kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z
dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako
„Villa Abakuk“. V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich
Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument
svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú
Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka.
Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a
dobytkárstvom. V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo striebro a meď. V 18. storočí sa Slovinky
preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku „Hornouhorských ťažiarov.“
V druhej polovici 19. storočia medeno rudné baníctvo a hutníctvo v Slovinkách upadlo a ťažba sa obmedzila
prevažne len na železnú rudu. >
-
-
Poráčska dolina vľavo Slovinská skala vpravo hrebeň Galmusa.
-
-
Južné svahy hrebeňa Galmus zaberá NPR Červené skaly.
-
-
Poráčska dolina.
-
-
Chata Čierny Bocian, v minulosti prístupná verejnosti, teraz v súkromných rukách a je zatvorená.
-
-
Stav Poráčskej doliny po povodniach. Dolina bola krásna svojou nepriechodnosťou a divokosťou.
-
-
Stav Poráčskej doliny po povodniach. Dolina bola krásna svojou nepriechodnosťou a divokosťou.
-
-
Stav Poráčskej doliny po povodniach. Dolina bola krásna svojou nepriechodnosťou a divokosťou.
-
-
Dolina vo svojom závere sa rozširuje. Aj keď vpravo ju ohraničuje hrebeň Galmusa , vľavo sa rozširuje mierne
stúpajúc na lúky Slovinskej hory a Lazčíka pod Bukovcom.
-
-
Pod skalou zo zatopenej jaskyni vyteká potôčik.
-
-
Rekreačne stredisko Úsmev, dnes opravene a vystavané.
-
-
Poráčska dolina vľavo nádherná vyhliadková skala Červených skál vpravo Slovinská skala.
-
-
Smerovník v obci Poráč.
-
-
Obecný úrad v Poráči. < Prvá písomná zmienka o obci Poráč je z roku 1277. V roku 1382 sa objavuje pod
názvom Vereshégy, čo v preklade z maďarčiny znamená Červený vrch. Pomenovanie súviselo s charakteristickým
zafarbením horniny v blízkom okolí. V roku 1471 sa uvádza nemecká verzia názvu Rotenberg. Až v roku 1474 sa
objavuje jej súčasné pomenovanie Palocz, Porach. Najstaršie dejiny Poráča sú spojené s miloveckým panstvom.
Po Apródovcoch zo Šariša a Počovcoch z Chraste získal obec v 15. storočí spišský kastelán Ladislav Lapispataky.
To však netrvalo dlho, začiatkom 16. storočia Poráč získali Mariássyovci, z Markušoviec. >
-
-
     V starej baníckej obci Poráč končí predstavovaná trasa, ale máme tu rôzne ďalšie možnosti strávenia zvyšku dňa.
Dať si dobré pivo v krčme pri obecnom úrade, ukončiť trasu a autobusom sa dopraviť do Spišskej Novej Vsi.
     Odporúčam miestnym značením červeno - bielymi trojuholníkmi vystúpiť na Vysoký vrch ktorý sa vypína nad Poráčom.
Aj keď je to nevysoký kopček, ale o to je nádhernejší svojím kruhovým výhľadom do širokého okolia a nadchne aj tých
najnáročnejších milovníkov prírody. Pozri Trasy Krompachy / Vysoký vrch /, Fotogaléria - Krompachy / Vysoký vrch /.
     Pokračovať modrou značkou hrebeňom Galmusa do Krompách k autobusu alebo na ŽSR. Pozri Trasy Krompachy
/ Krompachy – Galmus – Poráč /, Fotogaléria - Krompachy / Krompachy – Galmus – Poráč /.
     Pokračovať zelenou značkou cez Vysoký vrch, Kamenný potok do Olcnavy k ŽSR. Pozri Trasy Krompachy
/ Olcnava – Kamenný potok – Poráč /, Fotogaléria - Krompachy / Olcnava – Kamenný potok – Poráč /.
     Pokračovať červenou značkou do obce  Matejovce na ŽSR, žltou značkou ďalej okolo Markušovského skalného
hríba do Markušoviec, prehliadka  Markušovského kaštieľa a hudobného salónika Dardanely. Možnosť dopravy
autobusom a ŽSR. Pozri Trasy Krompachy / Markušovce – Poráč /, Fotogaléria - Krompachy / Markušovce – Poráč /.
     Pre náročnejších pokračovať modrou značkou cez Bukovec do Švedlára na zastávku ŽSR respektíve autobus.
Pozri Trasy Krompachy / časť trasy Krompachy – Bukovec - Poráč  /, Fotogaléria - Krompachy / časť trasy
Krompachy – Bukovec - Poráč  /.
     Pre náročnejších pokračovať modrou značkou smerom Bukovec, pri smerovníku pokračovať zelenou značkou cez
Slovinsku horu do obce Slovinky k autobus. Pozri Trasy Krompachy / Slovinky -  Slovinská hora - Poráč  /,
Fotogaléria - Krompachy / Slovinky – Slovinská hora - Poráč  /.
     Pre najnáročnejších pokračovať modrou značkou na rázcestie Pod Holým vrchom, ďalej zelenou značkou cez
Dúbravu, Bindt, Tepličku na zastávku ŽSR Teplička nad Hornádom. Pozri Trasy Krompachy / Teplička - Poráč  /,
Fotogaléria - Krompachy / Teplička - Poráč  /.
     Pre najnáročnejších pokračovať modrou značkou na rázcestie Pod Holým vrchom, ďalej zelenou značkou cez
Bukovec, Havraniu hlavu, Plejsy, Krompachy na zastávku ŽSR respektíve autobus. Pozri Trasy Krompachy
/ Plejsy - Bukovec - Poráč  /, Fotogaléria - Krompachy / Plejsy - Bukovec - Poráč  /.    
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
                                      Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
                                      Fotogaléria - Krompachy / Poráč /
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-