aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Sľubica - Sedlo Branisko
Touto trasou Vám chcem predstaviť pokračovanie jedeného  z najkrajších chodníkov v okolí Krompách,
chodník zo Sľubice cez najkrajšiu časť hrebeňa Branisko – skalnatý vápencový hrebeň Rajtopík s
 prírodným výtvorom  - Skalné okno, cez Rudník do sedla Branisko.
 
Predstavovaná trasa : Sľubica – Rajtopiky . Rudník – Sedlo Branisko
 
Dĺžka trasy  :  6.5 km           Výškové prevýšenie : 190 m             Čas podľa mapy : 2.00 hod
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125        Turistický atlas list č. 100, 140
 
Popis trasy :
Predstavovaná trasa začína na vrchole Sľubice a je jednou z možnosti pokračovania trasy z Krompách na Sľubicu.
Pokračujeme vpravo cestou dolu lesom, po vyjdení z lesa je pred nami železný Slovenský kríž Na skale za ním vľavo
Smrekovica, vpravo Patria. Po vyjdení z dolinky na hrebeň a otočení sa vidíme pred sebou Širockú brázdu, s obcou
Víťaz a Ovčie nad nimi vpravo je vrchol Roháčky. V pozadí typická silueta okolia Prešova. Vľavo je Lysá Stráž, Stráž,
vpravo je Kapušiansky hradný kopec, pred nimi vľavo silueta Šarišského hradného kopca. Pokračujeme značkou cez
lúku až prichádzame na lesný polom. Odtiaľ sa nám naskytá výhľad podobný ako zo Sľubice. Pred nami je hornádska
kotlina so všetkými jej dominantami a pozadím. Lepší je však pohľad na Dúbravu. Značka vedie krajom polomu, zabočí
doprava cez les prichádza k Suchému hrbu, kde odbočí vpravo dole strmším zostupom na cestu, pokračuje vľavo cestou
ktorá východným a severným svahom obchádza Suchý hrb až schádza do sedla Humenec. Krátkym trochu strmším
výstupom zo sedla vystúpime na hrebeň Rajtopiky. Krátky ale o to krajší hrebeň tvorený vápencovým podložím vystupujúcim
na povrch. Je tvorený rôznymi kolmými stenami, menšími a väčšími vežičkami a rôznami prírodnými útvarmi. Hrebeň ukrýva
veľmi pekný prírodný útvar – nádherné skalné okno. Pri skalnom okne pod chodníkom smerom na Rudník sa nachádza
krátka jaskynka. Postupne prechádzame chodníkom ktorý vedie západným svahom hrebeňa. Na niektorých miestach
odbočujú chodníčky na skalnaté stena odkiaľ je výhľad do Hornádskej kotliny. Najkrajší chodník je na jar, keď južné svahy
sú porastené vzácnymi teplomilnými rastlinami. Schádzame do sedla a krátky strmým výstupom vystupujeme na Rudník.
Vrchol Rudníka z južnej a východnej strany nie je porastený lesom umožňuje pohľad do doliny ktorou vedie cesta zo
Širokého do sedla Braniska. Prechádzame skalnatým vrcholom Rudníka, chodník vchádza do lesa a vedie hrebeňom
po chvíli bočným svahom až prídeme k vysielaču pod Rudníkom. Pokračujeme po ceste, chodník odbočí vľavo lesom
vedie až na lúku nad sedlom, po krátkom zostupe prídeme na hlavnú cestu v sedle Branisko / Chvalabohu /.  Podľa
ľudového podania názov sedlo dostalo podľa výroku furmanov, ktorý keď došli do sedla si vydýchli
„ Chvalabohu sme hore “.      
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Smerovník na vrchole Sľubice.
-
-
Hornádska kotlina, vpravo dole obec Dúbrava, v strede vľavo Dreveník, v strede vpravo Spišský hrad, v pozadí
zubatý hrebeň Vysokých Tatier pohľad zo Sľubice..
-
-
Slovenský Kríž Na skale v pozadí Patria pohľad spod Sľubice.
-
-
Vpravo Patria v pozadí Smrekovica pohľad z Na skale.
-
-
Hornádska kotlina, vpravo dole obec Dúbrava, v strede Spišský hrad za ním tajomné a nepoznané Levočské vrchy,
v pozadí zubatý hrebeň Vysokých Tatier pohľad sponad Suchého hrbu.
-
-
Sedlo Humence.
-
-
Smerovník v sedle Humence.
-
-
Rajtopiky – nádherný skalnatý hrebeň vápencového pôvodu v hrebeni Braniska.
-
-
Rajtopiky – nádherný skalnatý hrebeň vápencového pôvodu v hrebeni Braniska. Skalné steny v niektorých
miestach dosahujú dosť veľkú výšku.
-
-
Najkrajšia časť hrebeňa Rajtopík – Skalné okno – najvýraznejší prírodný útvar Rajtopík.
-
-
Ak odbočíte zo značky a po vychodených chodníčkoch sa presuniete na západné svahy
Rajtopík ponúknu sa Vám veľmi pekné pohľady na Spišský hrad, Dreveník, Vysoké Tatry.
-
-
Rudník pohľad zo sedla pod Rudníkom smerom od Rajtopík.
-
-
Vysielač pod Rudníkom.
-
-
Lúka s chatkou nad sedlom Branisko.
-
-
Sedlo Branisko / Chvalabohu / . Kamenný monument v sedle. Legenda hovorí že sedlo dostalo pomenovanie podľa
furmanov, ktorý keď sa dostali s povozmi do sedla si oddýchli a povedali si „ Chvalabohu sme hore“.
-
-
    V sedle končí predstavovaná trasa, nevýhodou tejto trasy je žiadne dopravné spojenie. Najbližšie k autobusu je
Harakovská zákruta autobus z Dúbravy, alebo do Širokého.
-
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /
                                     Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica - Sedlo Branisko /
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-