aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Krompachy - Sľubica
Touto trasou Vám chcem predstaviť jeden z najkrajších chodníkov v okolí Krompách, chodník na Sľubicu,
ktorý vedie cez viacero obci a poskytuje postupne pekné výhľady ale samozrejme najkrajší výhľad je
z vrcholu Sľuce.  Nádherný skoro kruhový výhľad.  
 
Predstavovaná trasa : Krompachy – Kolinovce – Kaľava – Vojkovce – Predky – Sľubica
 
Dĺžka trasy  :  11 km           Výškové prevýšenie : 820 m             Čas podľa mapy : 3.30 hod
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125        Turistický atlas list č. 140
 
Popis trasy :
Predstavovaná trasa začína v Krompachoch na autobusovej zastávke zelenou značkou rovno hlavnou cestou smerom
do Kolinoviec. Oproti starej benzínovej pumpy vpravo za Hornádom pod svahom stojí budova prvej vodnej elektrárne na
Slovensku postavenej v roku 1889. Prejdene popod železničný podjazd do obce Kolinovce. < Prvá písomná zmienka
o obci pochádza z r. 1312 ako Villa Colinii, neskôr premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva. V r. 1409 obec vtedy
panujúci kráľ Žgmund, daroval fare Spišské Vlachy ako základinu slúženia každodennej svätej omše ku cti sv. Jána
Krstiteľa za kráľových rodičov. > Prejdeme most cez Hornád, vľavo je postavený nový kostol, prídeme na autobusovú
zastávku kde odbočíme vpravo do úzkej dolinky. < Vľavo na svahu stojí  klasicistický kostol  sv. Jána Krstiteľa z Asisi
postavený okolo roku 1830. Išlo o stavbu sieňového typu s troma poľami pruskej klenby. Oltár v klasicistickom štýle
s obrazom sv. Františka z Asissi. > Úzkou dolinkou cez pekný borovicový lesík vystúpime na lúky ktoré ležia okolo
Kaľavy a tiahnu sa až k Vojkovciam. Lukou vystúpime do Kaľavy, hlavnou cestou smerom ku kostolu, kde značka
zabočí vľavo. < Kaľava existovala už v 13. stor., v pís. prameňoch sa objavuje začiatkom 14. stor. Prvýkrát v listine
Spišskej kapituly z 2. 5. 1300 ako majetok rodiny zo Žehry (Kaloua). Od pol. 15. stor. bola súčasťou richnavského
hradného panstva. Obyvatelia boli roľníci a poľnohospodársky robotníci.  > Poľnou spevnenou cestou smerujeme na
nenápadný kopček Na hŕbkoch odkiaľ je nádherný kruhový výhľad. Z juhu začínajúc lyžiarskym stredisko Plejsy,
pokračujeme vpravo Bielou skalou s pokračujúcim hrebeňom Galmus, v strede Dreveník so Spišským hradom, v pozadí
zubatý hrebeň Vysokých Tatier, tajomné a nepoznané Levočské vrchy a nakoniec vrchol Sľubice. Prechádzame starým
nepoužívaným ríbezľovým sadom do Vojkoviec.   <  Vojkovce patria k najstarším spišským obciam so slovanským
osadením. Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina ( VILLA VOYK 1290. ) Neskoršie pomenovanie
má viac podôb napríklad Wykfoula, Woyk, Wojkenadorf, Wojkovce, Vojkócz, Vojkfalva. Spočiatku patrili rodu
Žehranských (Szigray) zo Źehry, od 16. storočia boli súčasťou hradného panstva Spiš. V 17. storočí ich majitelia
Spišského hradu Čákiovci zálohovali rodine Holló. V strede obce na malej vyvýšenine sa nachádza malý cintorín. Pôvodne
to bola okrajová časť obce. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu.  Kostol svätého
Bartolomeja sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992. O dva roky potom architekt za toto dielo bol
ocenený prestížnou cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča.
V kategórii architektonickej tvorby získal cenu práve architekt Rybarčák za zrealizovanie diela „ Rímsko-katolícky
kostol svätého Bartolomeja vo Vojkovciach“ a to za výnimočné architektonické hodnoty. > Pri kostole zabočíme
vpravo po širokej ceste smerom do doliny. Za rampou značka odbočí z cesty a pokračuje okolo potôčika hore dolinou,
prekročíme cestu a strmším výstupom hore lesom znovu vystúpime na cestu až prídeme na lúku v sedle Predky.
/ Chodník ktorým vedie značka v prípade zlého počasia je dosť nebezpečný, preto odporúčam neodbočiť z cesty
a pokračovať stále po ceste, po chvíli budeme križovať značku ktorá prichádza sprava, vyjdeme na skládku dreva
kde už pokračujeme žltou značkou z Richnavy smerom na Sľubicu. / Vpravo na začiatku lúky na drevenej tabuli
je napísaná prosba lesa. Postoj, prečítaj si prosbu lesa a rešpektuj ju. Na lúke pokračujeme vľavo do lesa cestou,
po chvíli značka odbočí vľavo. Pred nami je strmší výstup úzkym chodníkom ktorý vedie rovno hore. Po zdolaní
strminy prechádzame dlhou a úzkou lúkou pred vrcholom Sľubice. Postupne ako vychádzame z lesa otvára sa
pred nami výhľad ktorý stojí za tú námahu výstupu na Sľubicu. Vľavo začína Bielou skalou, začiatok hrebeňa Galmus
nad Krompachmi, ktorý sa tiahne až po Vranie vrchy. Za Galmusom sa tiahne hrebeň Volovských vrchov, pokračujú
obrysy Vraních vrchov, za nimi sa vypína Kráľová hoľa začiatok hrebeňa Nízkych Tatier. Horizont prechádza vpravo
na siluetu hrebeňa Západných Tatier, postupne zubatý hrebeň Vysokých Tatier končiaci hrebeňom Belianských Tatier.
Pred nimi tajomné a nepoznané Levočské vrchy, končiac na hrebeni Braniska  a to Smrekovicou a Patriou. Pred nami
sa rozprestiera Hornádska kotlina so svojím klenotom pod Sľubicou. Najväčšia travertínová kopa v strednej Európe
Dreveník, najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad a historická Spišská kapitula.       
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Autobusová zastávka v Krompachoch, cesta smerom do Kolinoviec.
-
-
Budova bývalej vodnej elektrárne, najstaršia vodná elektráreň v 
severných Uhrách pohľad z hlavnej cesty do Kolinoviec.
-
-
Kolinovce.  Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1312. ako villa Colinii,
 neskôr premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva. V r. 1409 obec, vtedy panujúci
kráľ Žigmund, daroval fare Spišské Vlachy ako základinu slúženiu  každodennej
svätej omše  ku cti sv. Jána Krstiteľa za kráľových rodičov. Okolo roku 1830 bol v 
Kolinovciach postavený klasicistický kostol ku cti svätého Františka  z Assisi, ktorý
nachádza sa pri autobusovej zastávke.
-
-
< Kaľava  v písomných prameňoch sa objavuje začiatkom 14. stor. prvýkrát v listine Spišskej kapituly z
2. 5. 1300 ako majetok rodiny zo Žehry (Kaloua). Pôvodný rímskokatolický kostol Povýšenia sv. Kríža bol
postavený v r. 1933. Na jeho mieste postavili v r. 2001 nový. >
-
-
Spodná časť Kaľavy v pozadí Plejsy pohľad z cesty Na hŕbkoch.
-
-
Vojkovce  v pozadí Sľubica  pohľad z cesty Na hŕbkoch.
-
-
Vojkovce.  <  Už koncom 13. Storočia sa v listinách uvádzajú ako dedina ( VILLA VOYK 1290. ).  Kostol
svätého Bartolomeja sa začal stavať v roku 1990, vysvätený bol v roku 1992. Architekt bol ocenený prestížnou
cenou Spolku architektov Slovenska a Fondu výtvarných umení – Cenou Dušana Jurkoviča. >
-
-
Smerovník v sedle Predky.
-
Dlhá úzka lúka pred vrcholom Sľubice.
-
-
Vrchol Sľubice.
-
-
Smerovník na vrchole Sľubice.
-
-
    Na vrchole Sľubice končí trasa, ale máme tu rôzne možnosti čo ďalej.
    Pokračovať zelenou značkou cez Rajtopiky, Rudník do sedla Branisko. Pozri Trasy Krompachy / Sľubica – Sedlo Branisko /, Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica - Sedlo Branisko /
     Pokračovať zelenou značkou do sedla Humence, odtiaľ miestnym značením červeno – biele trojuholníky do Dúbravy,
ďalej po lesných a verejných cestách do Spišských Vlách k autobusu alebo na ŽSR. Pozri Trasy Krompachy
/ Sľubica – Spišské Vlachy /, Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sedlo Humence – Sp. Vlachy /
     Pokračovať žltou značkou späť do sedla Predky a ďalej do Richnavy k autobusu alebo ŽSR. Pozri Trasy Krompachy
/ Richnava - Sľubica  /, Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Richnava – Sedlo Predky /
-
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Krompachy - Predky /
                                                 Fotogaléria - Branisko, Levočské vrchy / Sľubica  /
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-