aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Plejsy - Slovinky
Touto trasou Vám chcem predstaviť chodník z Plejsoch cez Rošty do starej baníckej obci Slovinky.  
 
Predstavovaná trasa : Plejsy - Slovinky
 
Dĺžka trasy  :  7.5 km           Výškové prevýšenie : - 475 m             Čas podľa mapy : 2.00 hod
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125        Turistický atlas list č.  140
 
Popis trasy :
Trasu začíname od smerovníka v sedle  Priehyba Plejsy – stretávajú sa tu všetky štyri farebné značené chodníky.
Pokračujeme vpravo červenou značkou smerom Slovinky, smerovník Sedlo pod Krompašským vrchom, pokračujeme
vpravo cez lúku, prvý výhľad na Bielu skalu. Chodník začína klesať dole lesom cez rozsiahlejšiu už nepoužívanú skládku
dreva. Pod nami vpravo sa nachádza už nepoužívané odkalisko, kam sa dopravovali kaly z úpravni rudy v ŽB Slovinky.
Ďalej cez časť Rošty nad Nižnými Slovinkami. V minulosti tu stála úpravňa medenej rudy ktorá sa ťažila v Slovinských
baniach a lanovkou dopravovala do železiarní v Krompachoch. Chodníkom zídeme na hlavnú cestu, zabočíme vľavo
popred budovy bývalých Železorudných baní v Slovinkách ktoré skončili v roku 1997. Postupne vľavo je budova obecného
úradu, malé banské múzeum až prídeme k smerovníku pri cintoríne. < Obec Slovinky vznikla ako banícka osada na
pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát
spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde
sa prvý krát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“ V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí
Zápoľskovcom. Po nich Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460
pochádza dokument svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch
spomínajú Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka. >
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Smerovník sedlo Priehyba – Plejsy.
-
-
Smerovník sedlo pod Krompašským vrchom.
-
-
Biela skala pohľad z lúky v sedle pod Krompašským vrchom.
-
-
Stará skládka dreva vpravo dole sa nychánad nepoužívaným odkaliskom.
-
-
05  Slovinky, masív Slovinskej skaly vpravo Poráčska dolina, vľavo Lacemberská dolina pohľad z časti Rošty.
-
-
Časť Rošty v týchto miestach začiatkom 20. storočia stála úpravňa medenej rudy, ktorá sa lanovkou
dopravovala do Krompašskej železiarní. 
-
-
Malé banské múzeum pred obecným úradom.
-
-
Ústie Poráčskej doliny vľavo masív Slovinskej skaly, vpravo hrebeň Galmusa.
-
-
< Obec Slovinky vznikli ako banícka osada na pôvodnom gelnickom chotári. V prvej písomnej zmienke,
kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky ako „Villa Abakuk“. Úryvok z
dokumentu „Kráľovská listina kráľa Ľudovíta I.“ z roku 1368, kde sa prvý krát spomínajú Slovinky ako
„Villa Abakuk“. V 14. storočí patrila obec Richnavskému panstvu. V 15. storočí Zápoľskovcom. Po nich
Thurzovcom, neskôr Csakyovcom až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Z roku 1460 pochádza dokument
svedčiaci už o existencií dvoch obcí s názvom „Zluwinkautraque“. Od roku 1550 sa v dokumentoch spomínajú
Vyšné Slovinky – Zlowinka superior, Felsewszlovinka a od roku 1555 aj Nižné Slovinky – Alsószlovinka.
Obyvateľstvo Sloviniek tvorili väčšinou baníci, uhliari a drevorubači. Čiastočne sa zaoberali aj roľníctvom a
dobytkárstvom. V chotári Sloviniek sa v dávnej minulosti ťažilo striebro a meď. V 18. storočí sa Slovinky
preslávili aj oceliarskou hutou Sv. Mikuláš, ktorú vlastnili ťažiari zo spolku „Hornouhorských ťažiarov.“
V druhej polovici 19. storočia medeno rudné baníctvo a hutníctvo v Slovinkách upadlo a ťažba sa obmedzila
prevažne len na železnú rudu. >
-
-
Smerovník v centre obci pri cintoríne.
-
-
     V starej baníckej obci Slovinky končí trasa, ale máme tu ďalšie rôzne možnosti ako pokračovať ďalej. Dať si v
 krčme dobré pivo a autobusom sa dopraviť do Krompách.
     Pokračovať červenou značkou cez veľmi peknú Poráčsku dolinu do Poráča k autobusu smerom do Spišskej
Novej Vsi. Pozri Trasy Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč /, Fotogaléria - Krompachy
/ Slovinky - Poráčska dolina - Poráč /.
     Pokračovať červenou značkou smerom Poráčska dolina. Od smerovníka pri kaplnke pokračovať na Bielu skalu
ďalej do Spišských Vlách k ŽSR alebo autobusu. Pozri Trasy Krompachy / Spišské Vlachy - Biela skala - Slovinky /,
Fotogaléria - Krompachy / Spišské Vlachy - Biela skala - Slovinky /.
     Pre tých náročnejších pokračovať zelenou značkou cez Slovinskú horu na Poráč. Pozri Trasy Krompachy
/ Slovinky – Slovinská hora - Poráč /, Fotogaléria - Krompachy / Slovinky – Slovinská hora – Poráč /    
-
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Krompachy / Plejsy - Slovinky /
                                                 Fotogaléria - Krompachy / Slovinky /
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-