aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Krompachy - Plejsy žltá značka
Touto trasou Vám chcem predstaviť lyžiarske stredisko Plejsy, pekné  výhľady spred horského
hotela Hutník, pohľad do Hornádskej kotliny a na hrebeň Braniska.
 
Predstavovaná trasa : Krompachy – Plejsy   žltá značka
 
Dĺžka trasy  :  4.5 km           Výškové prevýšenie : 510 m             Čas podľa mapy : 2.00 hod
 
Turistická mapa  VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125        Turistický atlas list č.  140
 
Popis trasy :
< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe
boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou,
trhových právach, významných osobnostiach a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými
spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko
šľachtických rodín, že vytvorili samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina.
V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za
slobodné kráľovské mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov.
V roku 1831 vypukli v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. Po ich potlačení bolo
popravených 12 osôb. Začiatok priemyselného rozvoja nastal v roku 1841, kedy Ľudovít Trangus s ďalšími podnikateľmi
založil modernú železiareň a valcovňu. V roku 1848 sa zemepán A. V. Csáky vzdal svojich práv a nárokov voči mestu. >
Trasu začíname zo ŽSR Krompachy žltou značkou na hlavnú cestu, vpravo okolo reštaurácie Európa, stavebnín,
železničnej trati, futbalového ihriska na križovatku k smerovníku pokračujeme rovno. Ak pricestujete autobusom
hlavnou cestou smerom Košice na križovatku k smerovníku, kde pokračujeme vpravo žltou značkou Maurerovou ulicou,
pod hasičskou stanicou zabočíme vľavo hore ulicou smerom lyžiarske stredisko Plesy. Tradícia lyžovania na Plejsoch
siaha do roku 1952. Areál sa rozprestiera na severných svahoch Krompašského vrchu. Značka vedie okolo hotela Plejsy,
moderný novopostavený hotel, ktorý bol otvorený v decembri 2003. Hotel má ubytovaciu kapacitu max 186 lôžok. Súčasťou
hotela je aj priestranná reštaurácia, kaviareň, kongresová sála, menšie školiace miestnosti, wellness, bowling, golfový
trenažér a multifunkčné ihrisko. Pred hotelom sú ďalšie možnosti vyžitia. Detské ihrisko a prístrešok s možnosťou
opekania a posedenia pri ohni.  Značka kopíruje cestu ktorá vedie hore lyžiarskym svahom, popod sedačkovú lanovku,
cesta zabočí vľavo cez les, pokračuje okolo čajovne Rotunda odkiaľ už sú pekné pohľady. Cesta zatočí vpravo  na
Malé Plejsy, po chvíli prudko zabočí vľavo spať na lyžiarske svahy okolo najstaršej lyžiarskej chaty na Plejsoch,
vpravo na svah k horskému hotelu Hutník. Spred hotela sú nádherne výhľady do Hornádskej kotliny, na hrebeň Braniska.
Ďalej cestou k smerovníku Priehyba Plejsy – stretávajú sa tu všetky štyri farebné značené chodníky.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Hotel Plejsy. Moderný novopostavený hotel, ktorý bol otvorený v decembri 2003. Hotel má ubytovaciu
kapacitu max 186 lôžok.
-
-
Lyžiarske stredisko Plejsy, priestory pred hotelom Plejsy. Vľavo hlavný lyžiarsky svah, vpravo Malé Plejsy
pohľad spred hotela Plejsy. Tradícia lyžovania na Plejsoch siaha do roku 1952. Areál sa rozprestiera na
severných svahoch Krompašského vrchu.
-
-
Hlavný svah Lyžiarskeho strediska Plejsy so sedačkovou lanovkou.
-
-
Bočný lyžiarsky svah smerom k chate Energetik, občerstvenie Rotunda.
-
-
Najstaršia turistická chata Energetik na Plejsoch.
-
-
Nová prístavba horského hotela Hutník.
-
-
Lyžiarske stredisko Plejsy, v pozadí Sľubica pohľad od horského hotela Hutník.
-
-
Slovinska skala pohľad od horského hotela Hutník.
-
-
Poráčska dolina pohľad od horského hotela Hutník.
-
-
Smerovník v sedle Priehyba – Plejsy.
-
-
     V sedle Priehyba - Plejsy končí predstavovaná trasa, ale máme tu ďalšie rôzne možnosti ako pokračovať ďalej.
     Pokračovať zelenou značkou cez Malé Plejsy do Krompách k autobusu alebo na ŽSR. Pozri Trasy Krompachy
/ Krompachy – Plejsy  zelená značka /, Fotogaléria - Krompachy / Krompachy – Plejsy  zelená značka /.
     Pokračovať modrou  značkou cez Bačov vrch do Krompách na ŽSR. Pozri Trasy Krompachy
/ Krompachy – Plejsy  modrá značka /, Fotogaléria - Krompachy / Krompachy – Plejsy  modrá značka /.
     Pokračovať červenou značkou do Sloviniek k autobusu. Pozri Trasy Krompachy / Plejsy - Slovinky /, 
Fotogaléria - Krompachy /  Plejsy - Slovinky /.
     Pokračovať zelenou značkou cez Bukovec do Poráča k autobusu. Pozri Trasy Krompachy  / Plejsy – Bukovec - Poráč /,
Fotogaléria - Krompachy /  Plejsy – Bukovec - Poráč /.
     Pokračovať modrou značkou cez Turzov do Gelnici k autobusu alebo ŽSR. Pozri Trasy Krompachy / Plejsy - Gelnica /,
Fotogaléria - Krompachy /  Plejsy - Gelnica /.
     Pokračovať žltou značkou cez Žakarovce do Mária huty k autobusu alebo ŽSR Žakarovce. Pozri Trasy
Krompachy / Plejsy - Žakarovce /, Fotogaléria - Krompachy /  Plejsy - Žakarovce /.
     Pokračovať červenou značkou cez Žakarovské lúky do Margecian k autobusu alebo ŽSR. Pozri Trasy
Krompachy / Plejsy - Margecany /, Fotogaléria - Krompachy /  Plejsy - Margecany /.
-
-
Viac fotografii pozri : Fotogaléria - Krompachy / Krompachy  /
                                                 Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Plejsy  žlta značka /
-
-
Informácie pod fotografiami označené v zátvorkách  <    >   sú použité z oficiálnych web stránok
citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-