aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

9. Janošikové diery-Veľký Rozsutec
                                   Dňa 26.06.2010  uskutočnila  sa turistická akcia.
 
                                                     Výstup na Veľký Rozsutec
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie      :  Terchová – Biely Potok – Dolné diery – Nové diery – Horné diery –
 
                            Veľký Rozsutec – Štefanová – Vrátna dolina / Tiesňavy / - Terchová
 
Dĺžka trasy :  21 km         Prevýšenie : 1090 m       Čas trasy podľa mapy: 7 hod
 
Členovia KST MŠK :   Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Papcun, Papcunová, Mikulová,
 
                                       Kunová,  Olšavský, Olšavská, Hamráková, Mosin, Ševčíková, Vozárová
  
 
Turistická mapa Malá Fatra - Vrátna – č. 110                 Turistický atlas list č. 53
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v Terchovej od kostola hlavnou cestou smerom na Biely Potok. <<< Za najstarší doklad o pobyte človeka
v terchovskom chotári možno považovať železný hrot kopije, pochádzajúci z doby rímskej a nájdený v blízkosti bývalej
Chaty pod Rozsutcom. Zakladajúca listina obce pochádza z 22. apríla 1580. Jej vznik súvisí s tzv. kolonizáciou na
valašskom práve. Postupom času začala obec rásť a pomerne rýchlo dochádza k diferenciácii miestneho obyvateľstva.
Pôvodne valašská osada sa zmenila na pastierskoroľnícku obec. V druhej polovici 17. storočia je Terchová začlenená
ako súčasť tepličského panstva. Až do roku 1731 nedisponovala Terchová vlastným kostolom, ani farnosťou. Pokračujúci
rast obce si začal vyžadovať vlastný chrám so samostatnou farou. K jeho vybudovaniu dochádza v roku 1731  a zasvätili
ho sv. Martinovi. Nový rímskokatolícky kostol bol postavený a 8.10. 1949 konsekrovaný nitrianskym arcibiskupom
Dr. Eduardom Nécseyom. Chrám, vyprojektovaný renomovaným Ing. Milanom Harmincom zasvätili sv. Cyrilovi a Metodovi.
A keďže je najväčším na území Slovenska, ktorý zasvätili solúnskym vierozvestom, patrónom Európy, organizujú
Terchovčania od roku 1990 Cyrilometodské dni.  >>> Pokračujeme cestou do Bieleho Potoka. Okolo cesty v Terchovej
sa nachádza ešte mnoho  drevených domov. Vpravo na svahu vyrástlo mnoho drevených chát ktoré slúžia na ubytovanie.
Prichádzame so časti Biely Potok, vpravo sa nachádza hotel Diery, občerstvíme sa, potvrdíme turistické záznamníky
a modrou značkou vstupujeme do ústia Spodných dier ktoré sú súčasťou komplexu roklín pod názvom Jánošíkové diery.
<<< Názov Jánošíkove diery je miestny spoločný názov pre sústavu roklín Dolné diery, Nové diery, Horné diery. Sústava
roklín cez Nové diery má dĺžku 6 km s prevýšením 610 m a končí Pod Tanečnicou. Dierový potok medzi Rozsutcami
a Bobotami svojou eróznou činnosťou vytvoril mimoriadne krásnu a turisticky príťažlivú dolinu ktorá vyniká členitosťou
reliéfu a mnohými nádhernými vodopádmi a tiesňavami. V celej doline je až 17 vodopádov. Najviac je ich v Horných dierach
ktoré sú najväčšie a najdlhšie. Najvyšší vodopád tu dosahuje výšku 4 m. V dolných dierach kde je viac vody vodopády sú
síce menšie ale o to mohutnejšie. >>>  Ústie Dolných dier je spočiatku širšie ale postupne sa zužuje až prichádzame k 
typickým skalným vrátam, úzka a vysoká skalná rozsadlina. Úzka rozsadlina pokračuje ďalej s nádherným hladkým
skalnatým dnom s náznakmi skalných prahov. Po krátkej otvorenejšej časti prichádza najužšie miesto v celej sústave
roklín s nádhernými vodopádmi. Pri smerovníku Ostrvné odbočíme vľavo žltou značkou cez Nové diery, ktoré boli
sprístupnene ako posledné. Značka vedie okolo skalnej vyhliadky ktorá je ohradená zábradlím a je vidieť na skalnaté
steny Nových dier. Prejdeme krátkymi ale nádhernými Novými dierami a chodníkom v lese prídeme ku kolibe Podžiar,
kde v letných mesiacoch je otvorený bufet. Pokračujeme modrou značkou cez lúku do ústia Horných dier. Prechádzame
Tesnou riznou s mnohými úzkymi rozsadlinami s veľkým prevýšením zabezpečenými železnými lávkami a rebríkmi.
V rozsadlinách sa nachádzajú nádherné vodopády s rôznou výškou. Postupne prechádzame roklinou až vychádzame
Pod Tanečnicu na nádhernú lúku odkiaľ je vidieť Malý Rozsutec. Svojím tvarom pripomína stolovú horu. Prichádzame
do sedla Medzirozsutce, ďalej vpravo červenou značkou na Veľký Rozsutec. Spočiatku prechádzame lesom odkiaľ
nie sú žiadne výhľady a chodník má veľké stúpanie. Les začína rednúť a začínajú prvé výhľady na Malý Rozsutec.
Hmla ktorá sa zjavila obmedzuje výhľady. Každým metrom ktorým vystúpime vyššie aj napriek hmle ktorá sa miestami
trhá otvárajú sa stále nové výhľady. Medzi prvé sa ukáže sedlo Medziholie, hrebeň na Magurku a ďalej do Párnice,
vpravo holý kopec Stohu. Hmla sa miestami trhá a je vidieť Štefanovú učupenú pod Bobotami v pozadí Terchovú.
Taktiež sa ukáže Malý Rozsutec. Nádherné Poludňové skaly, množstvo bočných doliniek ktoré smerujú na vrchol.
Zo svahoch doliniek vytŕča množstvo skál pomedzi ktoré rastie kosodrevina, svahy sú porastené trávou. Vrchná časť
Veľkého Rozsutca je veľmi členitá s väčším počtom vrcholov. <<< Veľký Rozsutec (1 609,7 m n. m.) je vrch v Krivánskej
Malej Fatre. Je považovaný za jeden z najkrajších vrchov na Slovensku. Veľký Rozsutec sa stal symbolom pohoria a
nachádza sa aj v logu národného parku Malá Fatra. V minulosti sa tradovalo, že v okolí vrcholu sa nachádza zlato a legenda
o ukrytom Jánošíkovom poklade. Je to charakteristický rozorvaný skalnatý vrch v severnej časti hlavného hrebeňa Krivánskej
Malej Fatry. Typický dolomitový reliéf pozostáva z najrozmanitejších skalných foriem. Na jeho úpätí vznikajú sutinové kužele.
Rozsutec svojou formou a výškou dominuje celému okoliu, najmä jeho 160 metrov vysoká západná stena. Vrch vznikol nasunutím
chočského príkrovu na mäkšie vrstvy krížňanského príkrovu. Eróziou vznikol dnešný vrchol a skalné mestá v jeho okolí, ktoré sú
najväčšie svojho druhu na Slovensku. >>> Na najvyššom bode sa nachádza kríž. Na chvíľu sa ukázal aj hrebeň Malej Fatry
začínajúci Stohom, Poludňovým Grúňom, Hromovým, Chlebom až po Veľký Kriváň. Po chvíli oddychu a spoločného
fotografovania zostupujeme do sedla Medziholie. Pri zostupe je potrebné mať v poriadku kolená. Zostup je neskutočné
strmý, chodník je pokrytý kamením a pieskom preto pri zostupe je potrebné zvýšiť opatrnosť. Niektoré miesta sú
zabezpečené reťazami. Na chvíľu sa ukáže Stoh, nádherný lúčnatý ihlanovitý kopec. Pohľad na Veľký Rozsutec je
nádherný. Južný svah je nádherný skalnými stenami a rôznymi skalnými útvarmi ktoré vyčnievajú nad hranicou lesa.
Pokračujeme vpravo zelenou značkou dolinou do Štefanovej. Začiatok doliny je príliš mokrý a blatistý preto postup je
dosť náročný. Postupne zídeme cez lúky ktoré sa nachádzajú v doline až prídeme do Štefanove kde vľavo sa nachádza
občerstvenie. Zastavíme sa občerstvíme sa pivom a pokračujeme ďalej.  <<< Do polovice 19. storočia prichádzali do horstva
Malá Fatra, vstupovali na jeho hrebene a vrcholy len pastieri, drevorubači, poľovníci - pytliaci, bylinkári a do oblasti Veľkého
Rozsutca aj hľadači pokladov. Od polovice 19. storočia začínajú sem prichádzať aj ľudia, ktorí hľadajú krásy prírody a
odnášajú si len zážitky a dojmy. O tom svedčí aj prvý a doteraz najstarší záznam, ktorý bol uverejnený v Almanachu ZORA,
ročník I., r. 1835, vydaný v Budíne. Vytlačila ho kráľovská univerzitná tlačiareň, vtedy ešte bernolákovskou slovenčinou.
Príspevok napísal Dr. Anton Ottmayer (1796 - 1870), žilinský rodák, ktorý sa stal profesorom na univerzite v Budapešti. >>>
Prechádzame obcou vpravo sa tiahne hrebeň Boboty. Z obce je nádherný pohľad na Poludňové skaly vľavo a na vrchol
Veľkého Rozsutca. Vychádzame z obce a Novou dolinou pokračujeme ďalej, po chvíli je vidieť skalnaté steny tiesňavy
vo Vrátnej doline.  Skaly z dolomitu vytvárajú zaujímavé útvary nazvané Skalné mesto, Mních, Ťava, Päť furmanov a iné.
Vychádzame na asfaltovú cestu ktorou prídeme do Terchovej. Prechádzame okolo vysokých skalných stien, na druhom
brehu Varínky v s skalnej stene je vytesaná kaplnka ktorá ukazuje výšku vody ktorá tu tiekla po počas povodni 11.06.1848.
Prichádzame na parkovisko ktoré je východiskom značených chodníkov. Zelená značka vpravo na Boboty a ďalej na
Jánošíkove diery či dokonca Veľký a Malý Rozsutec. Na opačnú stranu modrá značka na  Malé nocľahy ďalej cez  
Baraniarky, Kraviarské do Snilovského sedla. Opúšťame Tiesňavy cez pôsobivý úzky vstupný kaňon Tiesňavy s viacerými
vodopádmi, ktoré vytvára riečka Varínka, ktorá vyviera v závere doliny. Pomaly cestou prídeme do Terchovej. Vpravo na kopci stojí
veľká kovová socha legendárneho zbojníckeho kapitána Juraja Jánošíka. Na večeru sa zastavíme v záhradnej reštaurácii. Pekné
posedenie vonku s kútikom pre deti a relaxom pre dospelých. Deň zakončíme v štýlovej čajovni v centre obce pri kostole.
Bylinkový čaj s 52 – kou chutil výborne.  
-
-
-
Mapa trasy.
-
-
Profil trasy.
-
-
-
Penzión u Jánošika - Terchová.
-
-
 
Ústie Dolných dier.
-
-
 
Spoločná fotografia v ústi Dolných dier.
-
-
 
Prvé rebríky v ústi Dolných dier.
-
-
 
Najužšie miesto dolných dier.
-
-
 
Vyhliadka v Nových dierach.
-
-
 
Horné diery.
-
-
 
Železné lavičky umožňujú prechod Hornými dierami.
-
-
 
Nádherné kaskádové vodopády v hornej časti Horných dier.
-
-
 
Pod Tanečnicou. V prípade pekného počasia je odtiaľ nádherný výhľad na Malý Rozsutec.
-
-
 
Začiatok výstupu na Veľký Rozsutec.
-
-
 
Na chodníku smerom na Veľlý Rozsutec.
-
-
 
Chvíľka oddychu počas výstupu na Veľký Rozsutec.
-
-
 
Z hmly sa vynárajú ďalší turisti.
-
-
 
Nádherný výstup bočným hrebeňom na Veľký Rozsutec.
-
-
 
Malý Rozsutec pohľad z Veľkého Rozsutca. Nádherná stolová hora v Malej Fatre.
-
-
 
A ďalší členovia KST MŠK prichádzajú na vrchol Veľkého Rozsutca.
-
-
 
Spoločná fotografia na vrchole Veľkého Rozsutca.
-
-
 
Jeden z mnohých podvrcholov Veľkého Rozsutca.
-
-
 
Vrchol Veľkého Rozsutca.
-
-
 
Tene pred zostupovým chodníkom z Veľkého Rozsutca do sedla Medziholie.
-
-
 
Strmý a náročný chodník na zostup. Na niektorých miestach je zabezpečený reťazami. 
-
-
 
Stoh pohľad spod vrcholu Veľkého Rozsutca.
-
-
 
Vrchol Veľkého Rozsutca pohľad zo sedla Medziholie.
-
-
 
Vrchol Veľkého Rozsutca pohľad zo zelenej značky amerom do Štefanovej.
-
-
 
Štefanová. Občerstvenje na zelenej značke.
-
-
Romantika pod Rozsutcami.
-
-
Tiesňavy vo vrátnej doline.
-
-
Nádherné skoro kolmé steny Tiesňavy vo Vrátnej doliny.
-
-
Najužšia a najkrajšia časť Tiesňavy s nádhernými vodopádmi.
-
-
Reštauracia v záhrade. Príjemné posedenie v zahrade.
-
-
Jánošiková socha nad Terchovou.
-
-
Terchova s centrálnym smerovníkom pri kostole. 
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Malá Fatra / Terchová /
                                   Fotogaléria – Malá Fatra / Jánošikove diery /
                                   Fotogaléria – Malá Fatra / Veľký Rozsutec /
                                   Fotogaléria – Malá Fatra / Štefanová /
                                   Fotogaléria – Malá Fatra / Vrátna dolina /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-