aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

4. Nálepkovo-Závadka-Poráčská dolin
                             Dňa 13.03.2010 uskutočnila sa  turistická akcia.
 
                                              Prechod Hnileckými vrchmi.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie     :  Nálepkovo – Závadka – Rovná lúka - Pod Holým vrchom – Poráčska dolina
 
Dĺžka trasy :  23 km         Prevýšenie : 820 m       Čas trasy podľa mapy: 6.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Mullerová, Gengeľ, Papcun, Neubeller
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125          Turistický atlas list č.  138, 139, 140, 178
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname zo ŽSR Nálepkovo modrou značkou do centra obce. <<< Obec v údolí Hnilca bola pôvodne baníckou
obcou známou z rokov 1272 až 1290, keď túto časť údolia osídlili z poverenia Mariassyovcov z Markušoviec.
V roku 1315 sa spomína v listine pod menom Villa Vagendrüssel a roku 1358 sa obec stala zemepanským mestečkom
s vlastným erbom (mala na ňom skrížené kladivo a kliešte). Pracovalo tu niekoľko banských ťažobných úsekov a hámre.
Budovali i zveľaďovali svoju obec, spoločne prežívali rozkvet i úpadok pretože zisky z ťažby rúd a ich spracovania plynuli
do väčších miest. Roku 1845 tu postavili vysokú pec. Ťažba rúd sa udržala do roku 1968. Pred 2. svetovou vojnou sa
obec volala Vondrišeľ a teraz Nálepkovo. V obci sa nachádza rímskokatolícky barokový kostol postavený v
rokoch 1770-1781, evanjelický kostol z roku 1785 a bývalá radnica z konca 18. storočia, ktorá bola v 20. storočí
prestavaná. >>> Hlavnou cestou sa dostaneme do centra obce, ktoré si obzrieme, po oprave vyzerá pekne. Snehu
nie je veľa a preto pohyb nie je náročný. V centre obce opustime značku a pokračujeme  hlavnou cestou na Hnilčík.
Pred koncom obce odbočíme vpravo cez most okolo penziónu cestou na Závadku. Stúpame asfaltovou cestou do kopca.
Po čase sa cesta vyrovná a odtiaľ začínajú prvé výhľady na Nálepkovo. Vpravo sa zjavia Závadske skalky pod Závadkou,
pokračujeme vpravo zelenou značkou do Závadky. <<< Prvé zmienky o obci sú z roku 1352. Založili ju Mariašovci na
svojom majetku začiatkom 14. storočia, alebo už koncom 13. storočia ako haviarsku osadu. Od 14. storočia sa tu
rozvíjalo hlavne medenorudné a železorudné baníctvo. V 14. - 15. storočí pôvodné obyvateľstvo obce bolo
rímsko – katolického vierovyznania, slovanského a pravdepodobne určitá časť aj nemeckého pôvodu. V 1. polovici
16. storočia došlo k výmene pôvodného obyvateľstva (možno z dôvodu vyľudnenie obce) rusínskym etnikom. Noví
usadlíci boli osídlení na valašskom práve. Ich hlavným zamestnaním bolo pastierstvo oviec. Obyvatelia Závadky boli
chýrni bačovia, ktorý vyrábali vynikajúci syr. Úlohou obyvateľov bolo aj stráženie obchodnej cesty z Budapešti do
Krakova. Mali zaručiť bezpečnosť poštových vozov a cestujúcich po tejto ceste. >>>  Značka vedie obcou, okolo značky
je veľa strých drevených domov ktoré sú obývane. Prechádzame okolo kostola. <<< Gréckokatolícky kostol (cerkov)
zasvätený Archanielovi Michalovi  je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Kostol bol postavený v roku 1775 - 1978. Pôvodne
bol v dedine drevený kostol. Kamenný kostol sa v roku 1925 rozhodli Závadčania zbúrať a zväčšiť. Z kostola
postaveného v roku 1775 - 1778 sa zachovala veža a kripta (umiestnená pod kostolom). V kostole sú umiestnené
tri zvony. Názvy zvonov sú: Archaniel Michal (1924), Matej (1923) a Malý zvon. >>>  Po vyjdení z obce a obídení kopčeka
Sosninka ktorý je vpravo prídeme do časti Na Hure kde je postavená druhá kaplnka, pochádza z roku 1834 a je
zasvätená Janovi Krstiteľovi. Nachádzame sa na holom hrebeni ktorý je lúčnatého charakteru. Počasie nie je najlepšie,
je zamračené a z tohto dôvodu nie je dobrá viditeľnosť. Prechádzame hrebeňom, zatiaľ nie je veľa snehu postupuje sa
dobre. Zídeme do sedla Smrečina, vystúpime na Strážnu skalu, tu je už snehová prikrývka hrubšia a pohyb je sťažený.
V tejto časti hrebeňa začína na hrebeni stromový porast striedajúci sa s lúčnym porastom. Prechádzame rovnou lúkou
odkiaľ je vidieť Bukovec. Prechádzame lesným polomom po posledných veterných smrštiach. Postupujeme lesom
pričom značka nenápadne opustila hrebeň a zabočila vľavo na rozsiahle lúky pod Holým vrchom. Pri smerovníku pod
Holým vrchom zabočíme vľavo modrou značkou do Poráča. Značka pokračuje širokou lesnou cestou až na hlavnú
cestu do Poráča. Pri smerovníku Na rázcesti postojme a obzrime sa. Východným smerom leží záver Poráčskej doliny,
západným smerom je pohľad do Hornádskej kotliny so Spišskou Novou vsou, Markušovcami, Vysoké Tatry.
Od smerovník pokračujeme vpravo zelenou značkou hlavnou cestu, po chvíli odbočíme z hlavnej cesty k lyžiarskemu
stredisku Brôdok. Pred bufetom odbočíme vľavo a lúkou zídeme dolu dolinkou cez chatársku oblasť, vyjdeme na
asfaltovú cestu kde pokračujeme vpravo červenou značkou. Po chvíli sa vľavo ocitneme pred rekreačným strediskom
Úsmev ktorý patri firme BBF. Bývalé rekreačne stredisko ŽB Rudňany sa zmenilo na nepoznanie. Celé stredisko sa
opravilo, postavili sa  nové budovy ktoré poskytujú rôzne druhy relaxu. Ešte keby tu postavili vonkajšie kúpalisko.
Ideálne miesto na oddych a relax. Pokračujeme cestou ďalej, vpravo sa nachádza lyžiarsky svah ktorý patrí k
rekreačnému stredisku Úsmev. Prechádzame cez potôčik ktorý vyteká z jaskyni vľavo a je ukrytá v skalnej stene.
V minulosti Slovinský speleológovia po odstránení pieskových nánosov zo vstupného otvoru sa dostali do jaskyne. 
V dnes je  vchod do jaskyne je zanesený pieskom a neprechodný. Vľavo je nádherná vyhliadková skala Červených
skál, škoda že nie je prístupná značkovaným chodníkom. Chodník zabočí vľavo k  starej zvonici kde je informačná
tabuľa združenia Galmus a pekný pohľad na záver Poráčskej doliny. Značka prechádza mladým smrekovcovým
lesom až k smerovníku kde končí žltá značka zo Svinskej jamy, spojová značka zo sedla v hrebeni nad Hnileckou
dolinou, Lacemberskú dolinu, popod Slovinskú skalu do Poráčskej doliny. Po posledných povodniach potok si
našiel náhradné koryto na ceste. Dolina bola neprechodná ale o to krajšia svojou divokosťou a nepriechodnosťou.
Cesta pokračuje dolinou ktorá sa postupne zužuje, až prídeme k chate Čierny Bocian. V minulosti chata bola
otvorená pre verejnosť, obľúbené výletne miesto obyvateľov Sloviniek a Krompách, na ohnisku bolo možné opiecť
slaninku a zapiť ju dobrým pivom. Na lúke bola možnosť si zašportovať. Teraz je v súkromných rukách a je zatvorená.
Postupujeme dolinou až prídeme na otvorený priestor kde môžeme vľavo pozorovať južné skalnaté svahy
NPR Červené skaly, vpravo je severný svah Slovinskej skaly. Pri rampe ukončíme trasu a autami sa dostaneme domov.
-
-
Mapa trasy :
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Vchádzame do centra Nálepkova, vľavo je obecný úrad.
-
-
Obecný úrad.
-
-
Pamätník obetiam 1. svetovej vojny.
-
-
Opravené centrum obce.
-
-
Gréckokatolícky kostol (cerkov) zasvätený Archanielovi Michalovi  je vyhlásený za kultúrnu pamiatku.
-
-
Smrečina.
-
-
Rovná lúka.
-
-
Pod Holým vrchom.
-
-
Poráčska dolina, vľavo sú Červené skaly, vpravo Slovinská skala.
-
-
Rekreáčne stredisko Úsmev v Poráčskej doline.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Teplička – Závadka - Poráč /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Poráč  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Slovinky - Poráčska dolina - Poráč  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-