aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

8. Výstup na Šimonku
                                    Dňa 29.05.2010 sme uskutočnili turistickú akciu.
                            Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Šimonke.
 
Usporiadateľ : KST sekcia pešej turistiky
                        Redakcia časopisu Krásy Slovenska
                        Regionálna rada KST Prešov
                        Obec Zlatá Baňa
Trasa akcie      : Zlatá Baňa – Šimonka – sedlo Červená mláka – Zlatá Baňa
Dĺžka trasy : 12 km         Prevýšenie : 430 m       Čas trasy podľa mapy: 4.25 hod
Členovia KST MŠK :   Šlacký, Šlacká, Muller, Papcun, Papcunová, Pacunová, Mikulová, Sokolská,
 
                                      Kunová, Kunová, Olšavský, Olšavská, Sakmar, Sakmárová, Pačanová, Marešová,
 
                                      Čupaj, Hamráková, Ďorková, Neubeller
 
Nečlenovia KST MŠK : Baluch, Legát, Bucko,
 
  
Turistická mapa SLANSKÉ VRCHY – Veľká Domaša č. 116     Turistický atlas list č. 144, 145
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname z obce Zlatá Baňa zelenou značkou smerom na Grimov laz. <<< Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček
v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia.
Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 – 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu
kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku. Pokračovaním baníckej činnosti bola ťažba antimónu. V katastri
obce sa ťažil aj drahý opál. V centre obce sa vyníma technická pamiatka postavená v rokoch 1819-1821 – KLAUZÚRA –
priehradný múr bývalej umelej priehrady, ktorý slúžil na zadržanie vody, za účelom splavovania dreva do Solivaru. >>>
Prechádzame hlavnou ulicou okolo upravených domov posadených v nádhernej zeleni miernych vŕškov. Prichádzame
do časti Temný les odkiaľ je už výhľad na vysielač Dubník. Odbočíme vľavo z cesty okolo prístrešku s informačnou mapou
lyžiarskej trasy okolo Šimonky. Prechádzame okolo pamätnej tabuli ktorú na počesť hrdinom 2. svetovej vojny postavili
účastníci turistického zrazu v roku 1970. Prechádzame pekným bukovým lesom okolo značky autobusovej zastávky len
autobus tu nechodí. Prichádzame na Grimov laz kde odbočíme na červenú značku do sedla pod Šimonkov. Tu odbočíme
vľavo žltou značkou na vrchol Šimonky. Postupne stúpam  na vrchol Šimonky, kde je už veľa turistov, vrchol je obsadený
preto musíme chvíľu počkať kým sa vrchol trochu uvoľní a urobíme si vrcholovú fotografiu. <<< Šimonka je najvyšší vrch
Slanských vrchov, presnejšie podcelku Šimonka, na východnom Slovensku s nadmorskou výškou 1092 m n.m. Z vrcholu
je krásny výhľad na sever, východ a západ. Z vrcholu vidno aj Vysoké Tatry a Kráľovu hoľu v prípade dobrého počasia.
Vo vrcholovej časti rastie klimatický formovaný listnatý prales s viacerými zaujímavými prvkami. Je predmetom ochrany
v Národnej prírodnej rezervácii Šimonka, ktorá zahŕňa vrcholové partie hory na ploche vyše 24 hektárov. Chránené sú
najmä pralesovité porasty bučín, jedľových bučín a na balvanovitých sutinových svahoch i bučiny s javorom horským
a jaseňom štíhlym. Veľkou vzácnosťou je oplietavá liana, zákonom chránený plamienok alpínsky, ktorý v rezervácii
rastie na niekoľkých miestach. Na andezitovom vrchole Šimonky sa nachádza malá nezalesnená plocha s vystupujúcou
akalkou, odkiaľ je vynikajúci výhľad. >>> Z vrcholu Šimoky sa vrátime do sedla kde je prezentácia účastníkov stretnutia
čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Na peknej lúke sa uskutočnilo o 11.00 hod  privítanie a slávnostne otvorenie zrazu
čitateľov časopisu Krásy Slovenska organizátormi stretnutia. Po skončení oficiálnej časti  sa uskutočnil krátky kultúrny
program. Pozrieme si spevácke vystúpenie dievčat z folklórneho súboru a po chvíľke pohody  na slnku pokračujeme po
žltej značke do sedla pod Šimonkou, ďalej po červenej značke smerom sedlo Červená mláka. Chodník vedie lesom a
 preto z neho nie sú žiadne výhľady. Napriek nie najlepšej predpovedi počasia, počasie nám zatiaľ vydržalo. Na
Hermanovskom hrebeni však začalo silno fúkať a pribúdať tmavých mrakov. V sedle Červená mláka odbočíme vľavo
po modrej cyklistickej značke cez Temný les na zelenú značku ktorou pokračujeme po ceste do Zlatej. V Zlatej Bani
už bolo dobré počasia, oblačnosť sa striedala so slnkom. Na multifunkčnom ihrisku ktoré je postavené za reštauráciou
v centre obci  bolo už pripravené občerstvenie a kultúrny program. Na pódiu sa striedali folklórne súbory od detí až po
najstarších seniorov, nepoznám ich názvy ale predpokladám že to boli súbory z okolia Šimonky. Boli taktiež pripravené
ukážky bojov 2. svetovej vojny ktoré sme už nevideli z dôvodu odchodu domov autobusom. Chcem sa poďakovať v mene
turistov z Krompách obci Zlatá Baňa a organizátorom stretnutia za veľmi pekný kultúrny program.    
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Začiatok trasy v obci Zlatá Baňa.
-
-
Obec Zlatá Baňa smerom na Temný les.
-
-
Účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska pred časťou Temný les.
-
-
Smerovník v časti Temný les.
-
-
Na ceste pri smerovníku, značka odbočuje z cesty do lesa.
-
-
Vysielač Dubník pohľad od smerovníka Temný les.
-
-
Spoločná fotografia KST MŠK pri pamätníku hrdinom 2. svetovej vojny.
-
-
Spoločná fotografia pri pamätníku hrdinom 2. svetovej vojny s priateľmi z Košíc.
-
-
Pamätník hrdinom 2. svetovej vojny odhalený účastníkmi zrazu turistov v roku 1970.
-
-
Autobusová zastávka v lese len autobus tadiaľ nechodí.
-
-
Cesta lesom pod sedlom Grimov laz.
-
-
Smerovník v sedle Grimov laz.
-
-
Lúka pod sedlom Grimov laz, miesto stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Vysielač Dubník pohľad z cesty smerom na vrchol Šimonky.
-
-
Slanské vrchy pohľad z cesty smerom na vrchol Šimonky.
-
-
Tesný vrchol Šimonky.
-
-
Spoločná fotografia časti členov KST MŠK na vrchole Šimonky.
-
-
Slanské vrchy pohľad z vrcholu Šimonky.
-
-
Slanské vrchy pohľad z vrcholu Šimonky.
-
-
Účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na lúke pod sedlom Grimov Laz.
-
-
Dievčatá z folklórneho súboru pri vystúpení počas kultúrneho programu.
-
-
Organizátori stretnutia pri slávnostnom otvorení stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Organizátori stretnutia pri slávnostnom otvorení stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
-
-
Účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na lúke pod sedlom Grimov Laz.
-
-
Účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na lúke pod sedlom Grimov Laz.
-
-
Účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na lúke pod sedlom Grimov Laz.
-
-
Členovia KST MŠK na lúke pod pod sedlom Grimov Laz.
-
-
Členovia KST MŠK na lúke pod pod sedlom Grimov Laz.
-
-
Účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska na lúke pod sedlom Grimov Laz.
-
-
Členovia KST MŠK na lúke pod pod sedlom Grimov Laz.
-
-
Spoločná fotografia členov KST MŠK na lúke pod sedlom Grimov Laz.
-
-
Cesta Hermanovským hrebeňom.
-
-
Krovinatá výzdoba pred rodinným domom.
-
-
Multifunkčné ihrisko pod reštauráciu v Zlatej Bani miesto kultúrneho programu.
-
-
Multifunkčné ihrisko pod reštauráciu v Zlatej Bani miesto kultúrneho programu.
-
-
Smerovník v obci Zlatá Baňa.
-
-
Kostol v obci Zlatá Baňa.
-
-
Ulica v obci  Zlatá Baňa.
-
-
Kostol v obci Zlatá Baňa.
-
-
Časť obce pre obecným úradom.
-
-
Obecný úrad.
-
-
Folklórne vystúpenie ako súčasť kultúrneho programu.
-
-
Folklórne vystúpenie ako súčasť kultúrneho programu.
-
-
Folklórne vystúpenie ako súčasť kultúrneho programu.
-
-
Členovia KST MŠK pri sledovaní kultúrneho programu.
-
-
Folklórne vystúpenie ako súčasť kultúrneho programu.
-
-
Folklórne vystúpenie ako súčasť kultúrneho programu.
-
-
Folklórne vystúpenie ako súčasť kultúrneho programu.
-
-
Folklórne vystúpenie ako súčasť kultúrneho programu.
-
-
Milovníci historických bojov sa pripravujú na ukážky bojov ktoré sa odohrali v týchto miestach. Škoda že pre
nedostatok času sme nevideli ukážky bojov.
-
-
Milovníci historických bojov sa pripravujú na ukážky bojov ktoré sa odohrali v týchto miestach. Škoda že pre
nedostatok času sme nevideli ukážky bojov.
-
-
Milovníci historických bojov sa pripravujú na ukážky bojov ktoré sa odohrali v týchto miestach. Škoda že pre
nedostatok času sme nevideli ukážky bojov.
-
-
Folklórne vystúpenie ako súčasť kultúrneho programu.
-
-
Folklórne vystúpenie ako súčasť kultúrneho programu.
-
-
Účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska počas kultúrneho programu v obci Zlatá Baňa.  
-
-
Účastníci stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska počas kultúrneho programu v obci Zlatá Baňa.  
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-