aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

18. Silvestrovský výstup na Bielu skalu
                      Dňa 31.12.2010 uskutočnila  sa turistická akcia.
 
                                 Silvestrovský výstup na Bielu skalu.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie      : Krompachy – Chata Vápenec – skládka pod Bielou skalou – Biela skala – lúka pod 
 
                           Kobylou –  Líšči vrch - Vápenec - chata Vápenec - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  14 km         Prevýšenie : 550 m       Čas trasy podľa mapy: 4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :   Šlacká, Muller, Mullerová, Kunová, Olšavská, Čupaj, Čupajová, Hamrák, 
 
                                    Hamráková, Neubeller, Andrášková, Uhrin, Šlacký,  
 
 Nečlenovia KST MŠK :  11 účastníkov
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125             Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od mapy Galmus ktorá je vľavo od Mestskom úrade zelenou značkou smerom na Bielu skalu. Počasie
nie je najlepšie, je zamračené, veľa snehu a primerane chladno. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách
pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od
začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach
a ozbrojených konfliktoch. V roku 1602 bola po dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli
Krompachy považované za slobodné kráľovské mesto. >>>  Prechádzame zelenou značkou cez most okolo VÚB vľavo,
pred kaplnkou sv. Jána Nepomúckeho postavenej v roku 1776 zabočíme vpravo smerom na Čardu. Vľavo sa nachádza
Baroková kúria postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po
nich sa stal majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. Dnes objekt slúži ako penzión.
Pokračujeme ďalej ulicou vľavo sa nachádza vitálny svet Velnes a za ním multifunkčné ihrisko. Stúpame hore dolinou
vľavo na väčšej dĺžke sa nachádzajú záhradky až vyše chaty Vápenec. Míňame posledné domy, vľavo sa nachádza
hrádza kde sa zachytávala voda pre zaniknuté kúpalisko. Nad ním stojí chata Vápenec, ktorá už je v celoročnej prevádzke
s ponukou občerstvenia. Sledujeme ďalej širokú lesnú cestu ktorá vedie lesom, nie sú z nej výhľady až v miestach kde
zelená značka odbočuje z cesty vpravo, sú obmedzené výhľady na Líšči vrch. Pokračujeme neznačkovanou cestou ďalej,
mierne stúpania sa striedajú so strmšími. Až pod Bielou skalou sa ukáže výhľad na Slovinky a hrebeň z Plejsoch
smerom na Bukovec. Vychádzame na starú skládku dreva opustíme cestu a zabočíme vpravo hore lesom, po čase
zabočíme vľavo svahom popod Bielu skalu až na chodník vyznačený žltou značkou prichádzajúci zo Sloviniek. Vpravo
sa nachádza južný skalnatý svah Bielej skaly. Skalnaté steny sa tu striedajú s rôznymi skalnými útvarmi vápencového
podložia. Žltou značkou vychádzame na vrchol Bielej skaly. Počas trasy bolo dosť snehu, ale aj napriek tomu sa dobre
vystupovalo. Vrchol Bielej skaly je otvorený smerom na juh. Pohľad je na hrebeň oddeľujúci Hnileckú dolinu od Sloviniek.
Zľava začiatok hrebeňa Plejsy, Krompašský vrch, Ostrý vrch, Havrania hlava hrebeň pokračuje na Bukovec. Vpravo
masív Slovinskej skaly. Dole leží stará banícka obec Slovinky,  vznikli ako banícka osada na pôvodnom gelnickom
chotári. V prvej písomnej zmienke, kráľovskej listine kráľa Ľudovíta z roku 1368 sa prvýkrát spomínajú Slovinky
ako „Villa Abakuk“.  Z vrcholu Bielej skaly pokračujeme žltou značkou okolo prameňa Harmanka k poľovníckej
chate Galmus. Z vrcholovej lúky smerom na sever v prípade dobrého počasia je vidieť štíty Vysokých Tatier. Od
chaty pokračujeme modrou značkou vpravo smerom Krompachy ponad prameň cez tiahlu lúku pod Kobylou, popod
juhovýchodné skalné steny Kobyly. Po chvíli odbočíme zo značky vpravo po úzkej lesnej ceste ktorá sa tiahne po
južnom svahu Líščieho vrchu. Na začiatku luky odbočíme vpravo po starom lesnom chodníku ktorým prídeme do časti
dolinky nazývanej Vápenec. Táto časť má pomenovanie podľa zvyškov starej pece na pálenie vápenca na vápno.
Pokračujeme vľavo zelenou značkou do Krompách. Na chate Vápenec / miestny názov Čárda / dáme si malé
občerstvenie, dobrú šošovicovú polievku a predtým niečo menšie. Posedíme si v útulných priestoroch tejto starej
chaty vyhrievanej železnou pieckou. Po chvíli zelenou značkou sa pustíme do Krompách s pocitom dobré stráveného
dňa v peknej prírode okolo Krompách.     
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Na lesnej ceste nad Vápencom.
-
-
Na lesnej ceste nad Vápencom.
-
-
Skládka dreva pod Bielou skalou na zelenej značke.
-
-
Biela skala - vrchol.
-
-
Biela skala - vrchol.
-
-
Pod Bielou skalou.
-
-
Lúka nad chatou Galmus.
-
-
Senník nad chatou Galmus.
-
Lúka nad chatou Galmus.
-
Smerom na lúku pod Kobylou.
-
-
Lúka pod Kobylou.
-
-
Pod Kobylou.
-
-
Chata Vápenec.
-
-
Chata Vápenec.
-
-
Chata Vápenec.
-
-
Chata Vápenec.
-
-
Chata Vápenec.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Biela skala /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč - časť trasy /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-