aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

6. Košická Bela-Lajoška-Turniska-Koj
                                      Dňa 24.04.2010 uskutočnila sa turistická akcia.
                                                   Prechod Kojšovskými vrchmi.
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
Trasa akcie      : Košická Bela – Železný vrch – Predná Holica – Turniska - Kojšov
Dĺžka trasy : 22 km         Prevýšenie : 800 m       Čas trasy podľa mapy: 7.00 hod
Členovia KST MŠK : Šlacký, Šlacká, Mullerová, Muller, Papcun, Neubeller, Hamrak, Hamraková, 
 
                                    Mikulová, Šuhajdová, Smaržiková, Kunová, Olšavska
 
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy č.125              Turistický atlas list č. 180, 181
  
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Košice č.136                 
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v Košickej Belej žltou značkou smerom na Železný vrch. <<< Severná oblasť v blízkosti terajšej vodnej
priehrady Ružín pre svoj vrchovatý charakter bola osídlení neskoršie, ako iné časti okolia Košíc. Najstaršou dedinou v
tejto lokalite je Košická Belá. Vznikla pre rieke Belej, ktorá sa tiahla popri ceste vedúcej z Košíc na Spiš. Podľa údajov
historika Branislava Varsika Košická Belá už v roku 1440 existovala ako rozvinutá dedina. >>> Je pekné jarné slnečné
počasie. Z autobusovej zastávky ulicou vpravo cez hlavnú cestu ktorá obchádza obec, okolo Kamenného potoka, na
skládke odbočíme z cesty vľavo strmým stúpaním na Kamenný hrb. Po chvíli prichádzame na lúku, zabočíme vpravo
cez lesík až prichádzame na Železný vrch. <<< Železný vrch je rozložitý vrchol na chrbte, ktorý vybieha z Prednej holice
na sever nad dolinu potoka Belá. V minulosti bol trávnatý, dnes zarastá vysadeným smrekovo-smrekovcovým lesom.
Na vrchole je vybudovaný televízny vysielač. Od 8. do 19. júna 1919 sa v tejto oblasti odohrali prudké boje. Na pamiatku
týchto obetí bol vybudovaný za 1. ČSR na Železnom vrchu obelisk, ktorý bol v r. 2000 z iniciatívy Českého spolku na
Slovensku obnovený. >>> Pokračujeme pekným mladým a hustým lesom cestou porastenou trávou. Po čase vojdeme
do starého lesa s mnohými polomami. Z niektorých miest je vidieť na lesy okolo Opátky. Cesta krátkymi ale prudkými
stúpaniami prichádza okolo kaplnky pod chatu Lajošku. <<< V roku 1914 bola táto chata vybudovaná s pomocou
Turistického kruhu košického okolia a Košicko-abovsko-turnianskou skupinou uhorského karpatského spolku. Prízemný
zrub s dvoma izbami, kuchyňou a otvorenou verandou bol postavený podľa plánov a pod vedením inžiniera Andreja
Schaffera. Počas prvej svetovej vojny chatu viackrát poškodili a vykradli tak, že ju nebolo možné používať. V roku 1925
boli odstránené zvyšky chaty a na jej mieste bol postavený nový zrub s kapacitou 24 miest. Ešte v roku 1926 sa stavba
rozšírila o trojizbový poschodový trakt, čím vzrástla kapacita na 60 miest. V roku 1934 bola chata rozšírená na
kapacitu 100 miest. 2. novebra 1938 pripadla chata podľa Viedenskej arbitráže Horthyovskému Maďarsku. Hranica
sa tiahla bezprostredne popri chate. Počas druhej svetovej vojny bola striedavo okupovaná partizánmi a fašistickými
vojskami, no v decembri 1944 ju maďarskí vojaci vyhodili do vzduchu. V roku 1948 sa začala stavba terajšej chaty.
Bola dokončená o tri roky neskôr. >>> V chate si dáme dobrú polievku, niektorý aj pivo. Pokračujeme červenou značkou
popod Predné holisko lesom stúpajú na Tisícovku. Po prejdení vrcholu schádzame rozsiahlym polomom do Idčianskeho
sedla. Z cesty je výhľad na lesy okolo Zlatej Idky. Zo sedla pokračujeme vpravo žltou značkou smerom na do Sedla pod
Suchým vrchom. Značka spočiatku  vedie polomom ale potom hustým a vysokým lesom až prídeme do sedla. Zabočíme
vpravo zelenou značkou hrebeňom Murovanej skaly cez Suchý vrch, Krížny hrb, sedlo pod Krížnym hrbom kde značka
odbočí z hrebeňa a sleduje juhozápadný bočný svah. <<< Prírodnou zvláštnosťou v celo pásme masívu Murovanej skaly
sú bralá, skalné útvary, steny, skalné ostrohy. Bizardné krasové útvary sú lokálne a okrajové. Morfologický a krajinársky
je najhodnotnejší súbor skalných veží – Turní alebo / Turniská / v juhozápadnej časti územia, ktoré pohľadovo dominujú
nad okolitým lesným porastom. Súbor veží a brál je viac menej usporiadaný do kruhu. Pozoruhodným útvarom je veľká
skalná brána a ďalšie prejavy povrchového zvetrávania vápencov. Ide o perforáciu skalnej hmoty, ktorej dno sa nachádza
približne na úrovni terénu. Následkom mechanického zvetrávania a odnosu hornín je deštrukcia skalného masívu a vznik
skalných veží rôzneho tvaru. Podstatná časť skalných útvarov je tvorená svetlým wettersteinským vápencom. V okrajových
častiach vystupuje i tmavý gutensteinský dolomit a vápenec. >>> Postupne sa začínajú zjavovať samostatne stojace skaly
v lese. Nad Turniskami odbočíme zo zelenej značky vľavo dole lesom až prídeme k nádherným skalným útvarom nazývaný
Turniska. <<< Zlepencové veže s veľkým skalným oknom ukryté v lese poskytujú položené i previsnuté lezenie v strope
klenby, v ľahkých i extrémnych cestách. Turniská svoju históriu začali písať už dávno no do popredia sa táto oblasť
dostala až organizovaním skalolezeckých pretekov v 80. rokoch. Teraz oblasť obsahuje okolo 70 ciest a veľa dobrých
bouldrov. Výhodou je možnosť lezenia i za daždivých dní. >>> Prechádzame žltou značkou medzi skalnými útvarmi, cez
nádherné vysoké skalné okno až zídeme dolinkou cez rozsiahly porast Medvedieho cesnaku ku Kojšovskému potoku,
zabočíme vpravo dole dolinou. Asfaltovou cestou zídeme do obce Kojšov kde ukončíme trasu. <<< Obec Kojšov vznikla
pravdepodobne koncom 13.storočia na území Jekelfalussyovcov. Podľa dostupných historických prameňov sa po prvýkrát
spomína v roku 1368 a potom až o sto rokov neskôr, keď pripadla panstvu Spišského hradu. Spolu s ním sa dostala
pod zemepanskú právomoc Zápoľských, neskôr Turzovcov. Názov obce je odvodený najpravdepodobnejšie od osobného
mena lokátora obce Koyša, ktoré vzniklo zo skrátenej domáckej podoby slovanského zloženého osobného mena Kojislav.
Zo stredovekých zápisov názvu obce Kojšov možno uviesť tri názvy a to Koys z roku 1368, jeho pomaďarčenú podobu
Koysfalva (Kojšovská dedina) z roku 1375 a konečne aj dnešnú podobu Kojschov z roku 1565, zachytenú nemeckou
grafikou. Dôležité je poznamenať, že obec bola dosídľovaná v 15. a 16. storočí v rámci valašskej kolonizácie. >>>        
-
-
-
Mapa trasy:
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Košická Bela.
-
-
 
Pod Železným vrchom.
-
-
Pod Železným vrchom.
-
-
Pamätník obetiam bojov od 8. do 19. júna 1919 na Železnom vrchu.
-
-
 
Chata Lajoška na Prednom holisku.
-
-
 
Smerovník pod chatou Lajoškou.
-
-
 
Chata na Prednej Holici / Lajoška /.
-
-
 
Nádherný obyvateľ Kojšovských vrchov.
-
-
 
Lyžiarské svahy na Zlatoidskej hore.
-
-
 
Smerovník v sedle pod Suchým vrchom.
-
-
 
Hrebeň na Suchom vrchu.
-
-
Vrchná časť skalného zoskupenia Turniská.
-
-
 
Turniská nádherné skalné útvary.
-
-
 
Raj pre horolezcov.
-
-
 
Nádherná vysoká skalná klemba.
-
-
 
Pod skalnou klembou.
-
-
 
Pod skalnou klenbou v Turniskách.
-
-
Skalná veža pod klembou.
-
-
 
Nádherná, veľká skalná klemba.
-
-
 
Skalná stena na Turniskách.
-
-
 
Informačná tabuľa časti Turniska. 
-
-
 
Raj pre milovníkov Medvedieho cesnaku.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria –  Kojšovské vrchy / Košická Bela – Železný vrch – Chata Lajoška  /
                                  Fotogaléria – Kojšovské vrchy /  Turniská  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-