aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

10. Veľký Kriváň-Chleb-Poludňový Grúň
                         Dňa 27.06.2010 uskutočnila  sa turisticka akcia.
 
                                       Prechod hrebeňom Malej Fatry.
 
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie      :  Snilovské sedlo – Veľký Kriváň – Chleb – Hromové – Severné steny – Poludňový Grúň - Vrátna
 
Dĺžka trasy :  11 km         Prevýšenie : 390 m       Čas trasy podľa mapy: 5 hod
 
Členovia KST MŠK :   Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Papcun, Papcunová, Mikulová,  
 
                                      Kunová,  Olšavský, Olšavská, Hamráková, Mosin, Ševčíková, Vozárová
 
  
Turistická mapa Malá Fatra - Vrátna – č. 110                        Turistický atlas list č. 53 
 
 
Popis trasy :
Ráno sa vyvezieme autobusom k kabínovej lanovke do Snilovského sedla. <<< Územie Vrátnej ohraničuje veniec vrcholov
dve doliny Starú a Novú dolinu, ktoré oddeľuje Grúň (989 m n.n.). Pôsobivý je predovšetkým úzky vstupný kaňon Tiesňavy s
viacerými vodopádmi, ktoré vytvára riečka Varínka, ktorá vyviera v závere doliny. Skaly z dolomitu vytvárajú zaujímavé útvary nazvané
Skalné mesto, Mních, Ťava, Päť furmanov a iné. Prvopočiatky lyžiarstva siahajú do obdobia od 1920 do 1930. Prvá bola na
pôvodných základoch zrekonštruovaná chata pod Chlebom, v roku bola vybudovaná 1948 nová chata pod Sokolím a neskôr pod
Rozsutcom a na Grúni. V roku 1950 bola postavená Chata Vrátna a sedačková lanovka. Od roku 1954 pôsobí vo Vrátnej Horská
služba a od roku 1959 má v dolnej stanici sedačkovej lanovky svoju záchrannú stanicu. V roku 1966 bol postavený hotel Boboty,
1968 viaceré reštaurácie a autokemping Sokolie. V roku 1977 bola na Grúni zriadená elektrická prípojka a v roku 1978 bol na
svahu Paseky postavený prvý lyžiarsky vlek. V roku 1982 boli dokončené lyžiarske vleky na Poludňovom Grúni a na Grúni. >>>
Kabínovou lanovkou sa vyvezieme do Snilovského sedla, ušetrime 750 výškových metrov. Ten kto vystúpil Vrátnou dolinou do
Snilovského sedla vie o čom hovorím. Krátky a neskutočne strmý výstup. Dnešný deň sa začína veľmi dobre. Hmla sa nezjavila,
od rána svieti slnko a na oblohe sa zjavujú biele vysoko plávajúce mraky. Kabínka čoraz stúpa vyššie a nám sa čoraz viac
otvárajú výhľady na Vrátnu dolinu. Vo vrcholovej stanici opečiatkujeme záznamníky a zelenou značkou sa dostaneme do
Snilovského sedla. Pokračujeme vpravo červenou značkou na Hranu Veľkého Kriváňa kde odbočíme vľavo červenou značkou
na vrchol Veľkého Kriváňa. <<< Veľa pohorí na Slovensku má svoj Kriváň. Najznámejší je samozrejme slovenský symbol a 
to Kriváň vo Vysokých Tatrách. Malá Fatra má však hneď Kriváne dva. Malý a Veľký Kriváň. Veľký Kriváň je aj najvyšší
vrch Malej Fatry. Nachádza sa na hlavnom hrebeni Krivánskej časti Malej Fatry, ktorá po ňom nesie svoje meno. Tento
lúčnatý vrch s vrcholom nad hornou hranicou rozšírenia kosodreviny je výborným vyhliadkovým bodom s kruhovým
výhľadom. >>> Na sever pod nami leží Vrátna dolina, Terchová za ňou Kysucká vrchovina. Na východ sa tiahne hrebeň cez Chleb,
Poludňový Grúň, Stoh, Veľký Rozsutec, vľavo je vidieť Malý Rozsutec. Za nimi je vidieť Západné Tatry, trochu južnejšie je vidieť
Veľký Choč za ním hrebeň Nízkych Tatier. Smerom na juhovýchod je hrebeň Veľkej Fatry, na západ leží Turčianska kotlina,
hrebeň Lučianskej Malej Fatry. Na západ od vrcholu sa tiahne hrebeň Krivianskej Malej Fatry s výrazným vrcholom Malého Kriváňa.
Z vrcholu sa červenou značkou vrátime späť do Snilovského sedla. Vpravo odbočuje zelená značka okolo chaty Pod Chlebom
do Šútova. Pokračujeme červenou značkou nádherným lúčnatým hrebeňom na Chleb, cez mierne Sedlo za Hromovým vystúpime
na Hromové. Za Hromovým hrebeň začína biť užší, hrana východného svahu je veľmi strmá a skalnatá, západný svah je miernejší
a porastený kosodrevinou. Na hrebeni už začína fúkať vietor. Pred nami je nádherná scenéria. Vľavo sa tiahne hrebeň smerom
na Poludňový Grúň, vpravo nádherný holý zatrávnený kopec Stoh. Pred nami zo Stohového sedla vyrastá skalnatý masív Veľkého
Rozsutca, vľavo vidieť čiapku Malého Rozsutca. Nádherný kút Malej Fatry. Schádzame hrebeňom cez sedlo v Stenách smerom
na Poludňový Grúň. Tvar hrebeňa sa zmenil. Svahy hrebeňa rovnomerne a plynulo splývajú do dolin a sú pokryté lúčnym porastom
s bohatou kvetenou. Východný svah je čisto trávnatý, západný svah je prerastaný kosodrevinou. Na Poludňovom grúne sa zastavíme, občerstvujeme sa a obdivujeme nádhernú krásu tohto kúta Malej Fatry okolo Vrátnej doliny a Štefanovej. Pred nami hrebeň Boboty,
vpravo nádherné skalnaté svahy Veľkého a Malého Rozsutca. Vľavo hrebeň z Malých nocľahov cez Kraviarské do Snilovského sedla.
Po chvíli začíname zostupovať ďalším náročným strmým zostupom k chate na Grúni. Zostupujeme žltou značkou dolu lyžiarskym
svahom ktorý je pokrytý vysokou trávou a hýri rôznymi farbami kvetou ktoré sa tu nachádzajú vo veľkom množstve. Pod nami leží
chata na Grúni, postavená v lúčnom sedle s nádhernou scenériou okolo. <<< Najvyššie položenou a prakticky poslednou horskou
chatou vo Vrátnej doline, v pohorí Malej Fatry. Chata leží vo výške 973 m n. m. na križovatke značených turistických chodníkov.
Chatu na Grúni postavil ako súkromnú chatu v roku 1949 Jaroslav Tejnský, spoluzakladateľ horskej služby vo Vrátnej doline.
Prvou rekonštrukciou prešla chata v roku 1992, keď bola pristavená časť s toaletami a sprchami. V ďalšom období bola postupne
ku chate pristavená hospodárska časť a čistička odpadových vôd. Chata bola zateplená. Rekonštrukciou prešiel aj interiér.
Vybudovalo sa detské ihrisko, zastrešené ohnisko a bufet. V roku 2010 bola zrekonštruovaná a vymenená strecha. >>>
Prichádzame k chate kde je veľa ľudí. Uskutočnil sa tu beh z Vrátnej na Poludňový Grúň. Príjemné posedenie pri chate, chutný
obed, dobré čapované pivo a na počúvanie hrá ľudová hudba zo sprievodným spevom. Ako lepšie sa dá ukončiť nádherný
slnečný deň v ešte krajšom kúte Malej Fatry. Ťažko sa nám vstáva a ešte ťažšie odchádza z tejto nádhernej prírody. Urobíme
si spoločnú fotografiu pred chatou a pokračujeme žltou značkou smerom do Vrátnej. Schádzame dolinkou oproti sa nachádza
vrchol Kraviarske. Lesom zídeme k údolnej stanici kabínkovej lanovky.  
-
-
-
Mapa trasy.
-
-
Profil trasy.
-
-
-
Vrátna dolina. Údolná stanica kabinovej lanovky do Snilovského sedla.
-
-
 
Pred vchodom do údolnej stanici kabinovej lanovky do Snilovského sedla.
-
-
 
Údolná stanica kabinovej lanovky pohľad z kabínky lanovky.
-
-
 
Svah ktorý sa tiahne popod kabínovú lanovku smerom do Snilovského sedla.
-
-
 
Poludňový Grúň v pozadí vpravo Veľký Rozsutec vľavo Malý Rozsutec pohľad z vrcholovej stanici kabinkovej lanovky.
-
-
 
Veľký Kriváň pohľad zo Snilovského sedla.
-
-
 
Hrebeň Malej Fatry. Pekelník v pozadí Malý Kriváň pohľad z Veľkého Kriváňa.
-
-
 
Vrchol Veľkého Kriváňa.
-
-
Dole Snilovské sedlo v strede Poludňový Grúň v pozadí sprava Stoh, Veľký Rozsutec, Malý Rozsutec
pohľad z Veľkého Kriváňa.
-
-
 
Sprava Chleb, Hromové, Severné steny pohľad z hrany Veľkého Kriváňa.
-
-
 
Sedlo pod Hromovým, Hromové, Severné steny, Poludňový Grúň  v pozadí Veľký Rozsutec vpravo vrchol Stohu pohľad z Chlebu.
-
-
 
Chleb - vrchol.
-
-
 
Veľký Kriváň pohľad z Chlebu.
-
-
 
Chleb.
-
-
 
Hromové - vrchol.
-
-
 
Severné steny vpravo Stoh vľavo Veľký Rozsutec.
-
-
 
Hrebeň Malej Fatry časť sedlo v Stenách..
-
-
 
Chvíľka oddychu v sedle v Stenách.
-
-
 
Vpravo Veľký Rozsutec vľavo Malý Rozsutec pohľad z Poludňového Grúňa.
-
-
-
 
Chvíľka oddychu na Poludňovom Grúni v pozadí Veľký Kriváň vpravo hrebeň smerom na Malý Kriváň pohľad z
Poludňového Grúňa.
-
-
 
Chvíľka oddychu na Poludňovom Grúni v pozadí Veľký Kriváň vpravo hrebeň smerom na Malý Kriváň pohľad z
Poludňového Grúňa.
-
-
 
Zostup z Poludňového Grúňa. Vrátna dolina - Tiesňavy pohľad z Poludňového Grúňa.
-
-
 
Zostup z Poludňového Grúňa k chste na Grúni.
-
-
 
Terchovská muzika pri chate na Grúni.
-
-
 
Príjemné posedenie pri chate na Grúni.
-
-
 
Veľký Rozsutec pohľad od stola pri chate na Grúni.
-
-
 
Detské ihrisko a lehátka na oddych pri chate na Grúni.
-
-
 
Spoločná fotografia pri chate na Grúni.
-
-
 
Vrchol Veľkého Rozsutca pohľad zo žltej značky smerom do Vrátnej doliny.
-
-
 
Vrátna dolina. Na parkovidku pred údolnou stanicou kabínkovej lanovky.
-
-
 
Občerstvenie pred odchodom domov.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Malá Fatra / Veľký Kriváň – Malý Kriváň /
                                   Fotogaléria – Malá Fatra / Stoh – Poludňový Grúň – Hromové – Chleb /
                                   Fotogaléria – Malá Fatra / Chata na Grúni /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-