aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

1.Olcnava-Vysoký vrch-Krompachy
                                  Dňa 16.01.2010 uskutočnila  sa  turistická akcia.
 
                                   Výstup na Krompašské vrchy – Vysoký vrch.
 
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie      :  Olcnava – Kamenný potok – Vysoký vrch – Galmus - Krompachy

Dĺžka trasy :23 km         Prevýšenie : 644 m       Čas trasy podľa mapy: 6.30 hod

Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Papcun, Andrášková,  

                                   Mertinko, Stanek, Miček, Vozárová, Kunová, Mosin, Šefčíková, Sakmar

 
  
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125  Turistický atlas list č.  139, 140
 
 
Popis Trasy :
Predstavovaná trasa začína pri smerovníku na ŽSR Olcnava. <<< Najstaršia písomná zmienka o obci sa podľa Vlastivedného
slovníka obcí na Slovensku i I.Chalupeckého zachovala z r. 1312. Regestár listín a listov uvádza ako rok najstaršej
písomnej zbierky 1317 a to v listine kráľa Karola Róberta z Anoju, vydanej 12. novembra 1317. V tejto listine vystupuje
obec pod názvom:"ALCZWNO, QUE VILLA ALBI DITRICI APPELATUR..." teda "Olcnava, ktorá sa nazýva obcou
Bieleho Ditricha..." Označenie "biely" pred menom ho malo odlíšiť od osôb s rovnakým osobným menom, ide teda o
zárodok priezviska. Skutočné priezviská v tých časoch totiž ešte neexistovali. Pokiaľ ide o spomenutého Ditrich, ide
zrejme o meno zakladateľa obce, tzv. lokátora. Založenie obce iste súvisí s panstvom Richnavského hradu, pre ktorý
Olcnava aokolité obce vytvárali hospodárske zázemie. Po zániku Richnavského hradu sa Olcnava dostala do domény
Spišského hradu. Z vlastníkov obce možno spomenúť najmä Turzovcov v 16. a Čákiovcov od konca 17. storočia. >>> Ráno
je ešte hmla, snehu nie je veľa, pohyb nebude veľmi náročný. Spred stanici zabočíme vpravo okolo trati smerom ku
kameňolomu. Prejdeme lávkou ponad ústie najkrajšej doliny hrebeňa Galmus – Bielovodskej doliny ktorá vo vrchnej
časti má typické prvky rokliny Slovenského raja. Dolina nie je značkovaná.  Vpravo za Hornádom sa striedajú rozsiahle
lúky s lesom smerom nad Vítkovce. Prejdeme okolo budovy kameňolomu,  pokračujeme vľavo po ceste, kde o chvíľu
vpravo pod cestou sa nám naskytne pohľad na priestory kameňolomu, spôsob dobývanie kameňa – odstrelom skalnej
steny, drvenie a triedenie kameňa, rozsiahlosť priestoru ktorý dáva len možnosť tušiť o množstve vyťaženého kameňa.
Značka zo širokej a cesty zabočí vľavo k potôčiku, ktorý budeme sledovať celou dolinou. Postupujeme dnom doliny po
ceste ktorá sa strieda s korytom potoka a je na niektorých miestach zamrznutý. Po čase prídeme na širšie miesto kde
sa dolina rozdvojuje, značka zabočí vľavo,  kamenistým dnom s náznakmi prahov teraz pokrytých ľadom až prídeme
pod jediný značkou prístupný vodopád v hrebeni Galmus – Sikľavá skala. Pod vodopádom je informačná tabuľa. Z dôvodu
slabej zimy na vodopáde nie skoro žiadny ľad. Vľavo obídeme vodopád a pokračujeme dolinou ktorá je miestami ťažko
prechodná z dôvodu polomov a snehu. Záver doliny sa rozširuje a je pokrytý trávnatým porastom teraz pokrytý slabou
vrstvou snehu.  Pri poľovníckej chate Dievka vyjdeme ha hrebeň, tu už začína svietiť slnko. Zabočíme vpravo lesnou
cestou cez Skalisko na ktorom začínajú rozsiahle lúky pokryté snehom, pri nádhernom slnečnom počasí táto časť
hrebeňa Galmus je ako z rozprávky. Cez Zlatník prejdeme pod severné svahy Vysokého vrchu, značka obchádza vrch
vpravo až prichádzame na západný svah pokrytý lukmi ktoré sa tiahnu cez Jaseň a Lazčík nad Matejovce a Rudňany.
Z lúk začínajú prvé výhľady do okolia Poráča, Hornádskej kotliny, Vysoké Tatry a  Vranie vrchy. Pri smerovníku Pod
krížom odbočíme miestnym značením červeno – biele trojuholníky vľavo na Vysoký vrch. Krátky výstup na nie príliš
vysoký vrch ale o to sú z neho krajšie výhľady. Vysoký vrch je holý kopec s nádherným kruhovým výhľadom. Nádherne
slnečné počasie umožnilo výhľady do širokého okolia. Začneme východným smerom kde sa tiahne hrebeň Galmusa
pokračujúc vpravo masív Slovinskej skaly, sedlo Suchinec, rozsiahle lúky Slovinskej hory a Lazov pod Bukovcom,
Bukovec, hrebeň smerom na Závadku, nízky horizont Vraních vrchov, v pozadí masív Kráľovej holi s pokračujúcim
hrebeňom Nízkych Tatier ktorý prechádza na horizont vzdialených Západných Tatier, zubatý horizont Vysokých Tatier,
malebný hrebeň Belianských Tatier, tajomné a nepoznané Levočské vrchy, Smrekovica s hrebeňom Braniska. Ten kto
má rád pekné výhľady mal by vystúpiť na Vysoký vrch určite neoľutuje. Z vrcholu zídeme dole svahom smerom na
Galmus vpravo k lesu okolo ktorého pokračujeme ďalej hrebeňom zasneženou krajinou až natrafíme na modrou značku
ktorou prídeme až do Krompách. Držíme sa hrebeňa, ktorý je mierne zvlnený s miestami na výhľad. Na zbojskom stole
prechádzame lúkou ktorá vpravo smerom k Poráčskej doline vytvára rozsiahle bludisko lúk, v ktorých veľmi často
prežíva vlčia rodinka. Až po Nad Sejkovú značka vedie lesom preto odtiaľ nie sú žiadne výhľady. Pri smerovníku
Nad Sejkovou  hrebeň po polomoch poskytuje množstvo výhľadov na Hornádsku kotlinu, hrebeň Braniska, Dreveník
a na tajomné a nepoznané Levočské vrchy.  Po chvíli prídeme na veľkú tiahlu lúku, v strede lúky stojí ihličnatý strom,
v minulosti bol pod ním kolmý vchod do podzemia vystužený drevom. Slovinský speleológovia ním objavovali podzemné
priestory. Po skončení prieskumov vchod sa začal prepadať až sa celkom zasypal. Oproti cez cestu sa však prepadlo
dno jamy a otvoril sa ďalší vchod do podzemia, tu už však nikto nerobí prieskum. Pokračujeme po ceste cez úzku
napodobeninu tiesňavy až vyjdeme z les pri poľovníckej chate Galmus. Pri chate je prístrešok kde je možné ukryť
sa v prípade zlého počasia. Značka ďalej vedie rozsiahlou lúkou nad poľovníckou chatou na Galmuse, ponad jeden
z mála prameňov na hrebeni Galusa, lúkou pod Kobylou  a  popod juhovýchodný skalnatý svah Kobyly, Chodník po
chvíli pokračuje cestou, v miestach Pod skalou kde niekedy bol les, teraz je polomové rúbanisko, ktoré umožňuje
výhľad do Hornádskej kotliny a na hrebeň Braniska. Značka pokračuje južným svahom postupne pokračuje lesnou
cestou na lúčnatý hrebeň Líščieho vrchu, odtiaľ už začínajú prvé výhľady vľavo je vrchol Sľubice pred nami vpravo sú
Plejsy. Po vojdení do lesa odbočíme vpravo starým chodníkom južným svahom Líščieho vrchu na Čardu. V chate
Vápenec / Čarda / si dáme dobrú cesnakovú polievku, chvíľu posedíme a zelenou značkou schádzame po ceste do
Krompách. Vpravo je postavené multifunkčné ihrisko, vitálny svet Velnes a vpravo sa nachádza Baroková kúria
postavená v polovici 18. storočia a prebudovaná koncom 18. storočia  rodinou Gundelfingerovcou. Po nich sa stal
majiteľom barón Piller – park okolo kúrie sa dodnes volá Piller - park. Dnes objekt slúži ako penzión.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
ŽSR Olcnava - začiatok trasy.
-
-
Kamenný potok - ústie dolinky.
-
-
Rozšírená časť dolinky Kamenný potok, na konci tejto časti sa pustíme vľavo..
-
-
Vodopád - Sikľavá skala s informačnou tabuľou združenia Galmus..
-
-
Smerovník pod vodopádom.
-
-
Vodopád Sikľava skala.
-
-
Chvíľa oddychu v závere Kamenného potoka.
-
-
Pri poľovníckej chate Dievka.
-
-
Humence.
-
-
Zlatník.
-
-
Vysoký vrch.
-
-
Vysoký vrch - vrchol.
-
-
Hrebeň Galmusa v pozadí Slovinská skala.
-
-
Horské lúky nad Rudňanmy v pozadí Vranie vrchy.
-
-
Vrchol Vysoký vrch.
-
-
Hrebeň Galmusa.
-
-
Hrebeň Galmusa pred Zbojským stolo.
-
-
Smerovník nad Sejkovou.
-
-
Nad Sejkovou v pozadí Biela skala.
-
-
Poľovnícka chata Galmus.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Olcnava – Kamenný potok – Poráč /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Vysoký vrch  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Krompachy - Galmus - Poráč  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-