aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

15. Plejsy-Tatarkov kríž
                                         Dňa 23.10.2010 uskutočnila sa turistická akcia.
 
                                                Jesenná prechádzka cez Plejsy.
         
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie      :  Krompachy – Žakarovské lúky – Plejsy – Tatarkov kríž – Heľa - Krompachy
 
Dĺžka trasy :  15 km         Prevýšenie : 570 m       Čas trasy podľa mapy: 4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :   Šlacký, Muller, Mullerová, Mikulová, Olšavská, Smaržiková, Čupaj 
 
  
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125             Turistický atlas list č. 140
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname od mapy Galmus pri Mestskom úrade. <<< Prvý hodnoverný písomný doklad o existencií Krompách
pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. z roku 1282. V tej dobe boli majetkom kráľovského Spišského hradu. Od
začiatku 14. storočia pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach
a ozbrojených konfliktoch. Obdobia bez vojen boli vyplnené vnútornými majetkovými spormi, alebo povstaniami, ktoré vždy
znamenali prekážku pre rozvoj. Napriek tomu v 16. storočí bývalo v Krompachoch toľko šľachtických rodín, že vytvorili
samostatný administratívny celok. V tomto období tiež do mesta prichádzali bohatý kupci s rodina. V roku 1602 bola po
dohode so zemepán poddanská práca nahradená odvodmi. Odvtedy boli Krompachy považované za slobodné kráľovské
mesto. Roku 1670 do mesta vpadli Kuruci. Miestnymi zemepánmi sa v tom období stal rod Csákyovcov. V roku 1831 vypukli
v meste tri spišské sedliacke povstania, ktoré súviseli s epidémiou cholery. >>> Spred mestského úradu ulicou okolo domu
kultúry smerom na Plejsy, zabočíme prvou ulicou vľavo, potom prvou ulicou vpravo hore kopcom k Strednej združenej
školy, pred školou sa pustíme vpravo a potom chodníkom do lesa ktorý je značený miestnym značením žlto – biele
trojuholníky.  Pred školou postojte a obzrite sa, odtiaľ je najlepší výhľad na mesto. Vľavo centrum mesta okolo
mestského úradu, vpravo pohľad smerom na Kolinovce v pozadí Hornádska kotlina so siluetou Vysokých Tatier.
Chodník vedie riedkym borovicovým lesom na Bačov vrch, pokračujeme vpravo modrou značkou vpravo smerom Plejsy.
Z chodníka je najlepší pohľad na lyžiarsky areál Plejsy, kde pred nami sa ukazujú lyžiarské trate v hornej polovici
areálu. Chodník vedie bočným lúčnym svahom Bačového vrchu ďalej lesom. V mieste kde modrá značka zabočí prudko
vpravo do kopca, pokračujeme po ceste značenej miestnym značením žlto – biele trojuholníky ktoré nás  lesnou cestou
vyvedie až na Žakarovské lúky. Rozsiahle lúky na hrebeni ktoré smerom nad Žakarovce zaberajú celý južný svah.
Milovníci lúčnych kvetov a rastlín tu nájdu množstvo rozmanitých druhov rastlín a kvetov. Po príchode na červenú značku
zabočíme vpravo hrebeňom smerom na Plejsy. Z cesty je vidieť masív Kojšovskej holi. Chodník vedie lesíkom a lúčnym
porastom po pevnej širokej ceste okolo smerovníka Priehyba Plejsy – stretávajú sa tu všetky štyri farebné značené
chodníky, smerovníka Sedlo pod Krompašským vrchom, pokračujeme vpravo cez lúku, odkiaľ máme prvý výhľad na
Bielu skalu. Pokračujeme zelenou značkou vľavo popod Krompašský vrch. Po chvíli schádzame dolu svahom odkiaľ
pred nami sa ukáže vpravo hrebeň Kojšovských vrchov s Kojšovskou hoľou. Vľavo je vidieť Folkmarskú skalu, pod nami
Hnileckú dolinu. Prichádzame k Tatárkovému krížu kde opustíme značku a zabočíme vpravo lesnou neznačenou cestou.
Po chvíli cesta zabočí vľavo ale pokračujeme rovno starou lesnou cestou. Držíme sa stále cesty, po čase prídeme na
skládku dreva, pokračujeme rovno, prejdeme červenú značku ktorá smeruje do Sloviniek. V mieste kde značka cestou
začína stúpať zabočíme vľavo a pokračujeme cestou lesom ktorá stále vedie bočným svahom až prídeme do miesta
kde vľavo pod cestou je staré už zarastené rúbanisko, za ním odbočíme vľavo dole úzkou strmou lesnou cestou.
Pokračujeme stále dolu lesom, vľavo sa ukáže plocha už nepoužívaného odkaliska, kde sa vypúšťali kaly ktoré vznikali
pri úprave medenej rudy. Tekuté kaly sa vypúšťali za hrádzu, vode stiekla do zadnej časti odkaliska a bola odvedená
spodkom odkaliska do Slovinského potoka. Po poplašných správach ohľadom pretrhnutia hrádze a zaplavení kalmi mesta,
rozhodli sme sa bližšie sa pozrieť na stav odkaliska. Zišli sme dolu lesom na plochu odkaliska. Poplašná správa sa
nezakladala na pravde. Plocha odkaliska bola suchá a povrch bol tvrdý. Na ploche je vidieť stopy ktoré tu zanechali
jazdci na štvorkolkách, pravdepodobne sa tu chodia vyblázniť na pieskových vlnách a medziach. Schádzame dolu
svahom hrádzi, v pravidelných rozstupov je vidieť betónové odvodňovacie kanály, ktoré zabezpečovali odvod dažďovej
vody aby svojou eróznou činnosťou nenarušila hrádzu a nezväčšila nebezpečnosť pretrhnutia hrádze. Zídeme na hlavnú
cestu, v minulosti tu stála krčma, ktorú pre odkalisko zbúrali. Cestou sa dostaneme do mesta.             
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškové profil trasy :
-
-
-
Krompachy v pozadí Biela skala pohľad od krytej plavárni.
-
-
Krompachy v pozadí Kolinovce, hrdlo Hornádu medzi Braniskom a Galmusom, Vysoké Tatry pohľad od krytej plavárni.
-
-
 
Plejsy pohľad z modrej značky na Bačovom vrchu.
-
-
Žakarovské lúky.
-
-
Pri smerovníku Priehyba Plejsy.
-
-
Odkalisko - Slovinky.
-
-
Odkalisko - Slovinky. V pozadí Biele skala.
-
-
Plocha odkaliska bola suchá a povrch bol tvrdý. Na ploche je vidieť stopy ktoré tu zanechali
jazdci na štvorkolkách, pravdepodobne sa tu chodia vyblázniť na pieskových vlnách a medziach.
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-