aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

11. Baranec-Plačlivé-Žiarská dolina
                                    Dňa 14.08.2010 uskutočnila sa turistická akcia.
                                     Západné Tatry – výstup na Baranec a Plačlivé.
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
Trasa akcie      : Ústie Žiarskej doliny – Baranec – Žiarske sedlo – Plačlivé – Smutné sedlo -
                           Žiarska chata - Ústie Žiarskej doliny
Dĺžka trasy : 17 km         Prevýšenie : 1565 m       Čas trasy podľa mapy: 9.30 hod
Členovia KST MŠK : Šlacký, Mullerová, Muller, Papcun, Mosin, Ševčíková, Regeš,Miček
 
 
Turistická mapa ZÁPADNÉ TATRY - Roháče č.112           Turistický atlas list č. 58  
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname na parkovisku v ústi Žiarskej doliny žltou značkou smerom na Baranec. Vchádzame do vysokého
smrekového lesa, pomaly stúpame lesom, po chvíli prídeme na polom odkiaľ je prvý pohľad do Liptovskej kotliny,
Liptovskú Maru v pozadí je hrebeň Nízkych Tatier. Okolo chodníka rastú pravé dubáky ktoré podľa možnosti pozbierame.
Vysoký a hustý les pomaly redne, zjavuje sa vysoký trávnatý porast, prvé skaly okolo chodníka, prvá kosodrevina.
Vychádzame pod holý vrch kde je už len kosodrevina. Pri smerovníku na Holom vrchu si dáme chvíľku oddychu, vpravo
sa zjavuje vrchol Malého Baranca. Stúpame kosodrevinou širokým hrebeňom až nám ukáže Baranec, pre jeho dominanciu
nad Liptovskou kotlinou je tiež nazývaný Štít Liptova. Kosodrevina pomaly ustúpila až sme sa ocitli na trávnatom hrebeni
ktorým vedie miestami kamenistý chodník. Tu sa nám už v plnej kráse vľavo ukáže Baníkov s hrebeňovými vrcholmi
Hrubá kopa  a Tri kopy. Vpravo je vidieť bočný hrebeň cez Klinovaté, Mládky, Malý Baranec na vrchol Baranca. Stúpajúc
na vrchol Baranca začína sa zjavovať hmla, okolité štíty sa miestami strácajú v hmle. Po vystúpení na vrchol Baranca si
dáme  chvíľku oddychu, zatiaľ hmla ustúpila a okolité štíty sa zjavili v plnej kráse. Baranec sa vyznačuje nádherným
kruhovým výhľadom ktorý patrí k najkrajším na Slovensku. Otočíme sa na juh pred nami leží v plnej kráse Liptovská
kotlina so svojou dominantou Liptovskou Marou a roztrúsenými obcami okolo nej v pozadí ohraničená hrebeňom
Nízkych Tatier. Vpravo začína hrebeň vrcholom Ráztoky, Jalovskou kopou, cez Príslop na majestátny Baníkov, výrazný
vrchol so svojím úzkym hrebeňom veľmi náročným na prechod ktorý je zabezpečený reťazami. Cez Jalovské sedlo je
pohľad na jeden z najkrajších vrcholov na Slovensku Sivý vrch. Z Baníkova pokračuje hlavný hrebeň Roháčov cez
Hrubú kopu, výrazné vrcholy časti Tri kopy, Smutné sedlo na Plačlive, kamenistý a špicatý Ostrý rokáč, miernejší
Volovec, pokračujúc cez Deravú na Hrubý vrch, Jakubinu. Náročný a kamenistý hrebeň cez Vyšnú Maguru, Ostredok,
Nižnú Maguru končiaci v Úzkej doline. Za Ostredkom sa vypína najvyšší vrchol Západných Tatier Bystrá. Vľavo dole ja
vidieť záver Žiarskej doliny s Veľkými Závratmi pod Baníkovom. Vpravo je vidieť záver Jamnickej doliny s Jamnickými
plesami. Z vrcholu pokračujeme žltou značkou cez Smrek do Žiarského sedla. Zo sedla na Plačlivé je taký menší
„ hupík “ krátky ale veľmi strmý výstup na vrchol. Vychádzame na vrchol Plačlivého a pred nami sa otvára nový svet,
pohľad ako z lietadla. Strmé severné svahy Plačlivého prudko klesajú do Roháčskej doliny. Vľavo hrebeň pokračuje
vrcholmi Tri kopy, Spálená v pozadí Brestova. Vpravo hrebeň pokračuje Ostrým Roháčom, Volovcom, Deravou, Hrubým
vrchom. Z Volovca odbočuje bočný hrebeň na Rakoň, Lúčnu a Bobrovec. V pozadí Roháčskej doliny sa vypína legendami
opradený vrch Osobitá. Z vrcholu pokračujeme vľavo červenou značkou do Smutného sedla. Zostup je trochu náročnejší
z dôvodu skalnatého hrebeňa. Zvyšok chodníka je už trávnatým hrebeňom až do sedla. Zo sedla odbočíme vľavo modrou
značkou do Žiarskej doliny. Cez Malé Závraty dolinou prichádzame k Žiarskej chate ktorá počas storočnej lavíny ktorá tu
spadla akoby zázrakom unikla zničeniu. Vedľa chodníka medzi kosodrevinou sa pasie jelenica, jediný zástupca
domorodého obyvateľstva ktorého sme videli. Približujúc sa k chate vegetácia začína biť rôznorodejšia a bujnejšia.
Vľavo pred chatou sa nachádza pamätník partizánom ktorý padli v 2. Svetovej vojne. < Prvý turistický objekt v Žiarskej
doline postavili obyvatelia Žiaru a Smrečian pod vedením majstra z Okoličného (dnes súčasť Liptovského Mikuláša)
a majstra z Trsteného pri Bobrovci v roku 1939. Chata bola oficiálne sprístupnená 1. júla 1939. Na tú dobu to bola veľká
a moderná chata. 10. decembra 1944 na chatu zaútočili nemeckí vojaci, ktorí ju zničili a do tla vypálili. Po 2. svetovej
vojne sa začalo s obnovou v roku 1946. Rastúca návštevnosť doliny si žiadala vybudovanie modernej horskej chaty.
Prízemný drevený objekt bol zlikvidovaný 30. apríla 2006 a začala výstavba vizuálne podobnej, no značne rozšírenej
chaty. Slávnostne bola otvorená 2. septembra 2006. > Od chaty pokračujeme asfaltovou cestou. Až keď sa vzdialime
od chaty je vidieť v akom nádhernom kúte prírody je postavená Žiarská chata. Len polomy a zvyšky polámaného dreva
okolo potoka kazia dojem z tohto nádherného kúta Západných Tatier. Vľavo z južného svahu Príslopu sa kľukatí plytkou
dolinkou Šarafiový vodopád. Našťastie príroda pomaličky začína následky lavíny pred chatou naprávať, obnovuje sa život
na miestach zničených lavínou. V nižšej časti doliny následky lavínu sú ešte výrazne vidieť tu bude obnova života trvať
oveľa dlhšie. Prechádzame okolo riečiska Smrečianky ktoré v týchto miestach je veľmi pekné, zvýraznené veľkými balvanmi.  
-
-
-
Mapa trasy.
-
-
Výškový profil trasy.
-
-
-
 
Parkovisko na začiatku Žiarskej doliny, začiatok výstupu na Baranec žltou značkou.
-
-
 
Smerovník na parkovisku v Žiarskej doline.
-
-
 
Výstup na Holý vrch.
-
-
 
Smerovník na Holom vrchu v pozadí hrebeň z Malého Baranca na Baranec. 
-
-
 
Hríby najdené na Holom vrchu vo výške 1715 m.n.m
-
-
 
Chvíľka oddychu na Holom vrchu.
-
-
 
Pri smerovníku na Holom vrchu.
-
-
 
Vrchol Baranca v hmle.
-
-
 
Zľava Pachoľa, Baníkov, Hrubá kopa, Tri kopy pohľad z Holého vrchu.
-
-
 
Posledné metre pod vrcholom Baranca.
-
-
 
Na vrchole Baranca.
-
-
 
Zľava Pachoľa, Baníkov, Hrubá kopa, Tri kopy, Smutné sedlo, dole záver Žiarskej doliny pohľad z vrcholu Baranca.
-
-
 
V strede Smrek v pozadí zľava Plačlivé, Ostrý Roháč, Deravé, vpravo dole Kokavské záhrady pohľad z Baranca.
-
-
 
V strede Žiarské sedlo v pozadí vľavo Plačlivé, vpravo Ostrý Roháč za ním vrchol Volovca pohľad spod Smreka.
-
-
 
Žiarské sedlo.
-
-
 
Vpravo Ostrý Roháč za ním Derava, vľavo Volovec pohľad z Plačlivého.
-
-
 
Na vrchole Plačlivého.
-
-
 
Zostup z vrcholu Plačlivého smerom do Smutného sedla.
-
-
 
Zľava Príslop, Baníkov, Tri kopy v pozadí Salatín, v strede Smutné sedlo pohľad spod Plačlivého.
-
-
 
Smerovník v Smutnom sedle.
-
-
 
Smutné sedlo.
-
-
 
Smerovník Rázcestie pod Homôľkou v závere Žiarskej doliny.
-
-
 
Záver Žiarskej doliny.
-
-
 
Domáci obyvateľ Žiarskej doliny.
-
-
 
Žiarská chata.
-
-
 
Smerovník pri Žiarskej chate.
-
-
 
Žiarská chata umiestnená v nádhernej Žiarskej doline. Vľavo v pozadí Smutné sedlo, vpravo Žiarská dolina.
-
-
 
Smerovník v ústi Žiarskej doliny.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Západné Tatry / Baranec – Žiarské sedlo /
                                   Fotogaléria – Západné Tatry / Plačlivé – Smutné sedlo /
                                   Fotogaléria – Západné Tatry / Žiarska dolina /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-