aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

12. Krížna-Ostredok
                            Dňa 10.09.2010 uskutočnila sa turistická akcia do Veľkej Fatry.
                                              Výstup na Krížnu a Ostredok.
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
Trasa akcie      : Vyšná Revúca – Suchá dolina – Krížna – Ostredok – Koniarky – Zelená dolina –  Vyšná Revúca  
Dĺžka trasy : 22 km         Prevýšenie : 890 m       Čas trasy podľa mapy: 8 hod
Členovia KST MŠK : Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Čupaj, Čupajová, Gengeľ, Papcun,         
                                      
                                    Olšavský, Olšavská, Mosin, Ševčíková
 
 
Turistická mapa VEĽKÁ FATRA č.121      Turistický atlas list č. 127, 128
 
 
Popis trasy :
Trasu začíname v obci Vyšná Revúca zelenou značkou od chaty u Baníkov. <<<  Stará osada Revúca je doložená v 
roku 1233 ako Reucha, keď z jej rozsiahleho chotára, zahrňujúceho aj dnešný chotár Ružomberka, vyčlenili 3 poplužia
zeme a udelili Hudkontovi. Ďalšie názvy osady sú doložené v roku 1330 ako Resevnicze, v roku 1355 ako Rewutze.
Zanikla po roku 1355. Koncom 15. storočia okolo medenej huty na území, kde v 2. polovici 13. storočia dolovali medenú
rudu, vznikla uhliarska a hutnícka osada, ktorá nemá kontinuitu s občinou Revúca. Huta spracovávala rudu zo
Španej Doliny. Zanikla v roku 1560. Koncom 16. a začiatkom 17. storočia sa osídlenie pri osade na hornom toku
potoka Revúca rozšírilo pastierskym obyvateľstvom, ktoré tu založilo osadu Hričkov. Historicky doložený je Dolný a
Horný Hričkov. Neskôr sa názov Revúca preniesol na oba Hričkovy, pričom vznikla rozsiahla komunita s názvom
Tri Revúce, dnes už Nižné, Stredné a Vyšné Revúce. Okrem zrubových domov je významnou kultúrnou pamiatkou
obce rímskokatolícky barokovoklasicistický kostol z roku 1819, ktorý stojí na mieste staršieho dreveného z roku 1694.
Nástenné maľby a obraz sú dielom známeho slovenského maliara Jozefa Hanulu. >>> Prechádzame ulicou hore obcou,
miestami sa nachádzajú ešte drevné domy, pekne upravené skalky. Na jednej bránke do dvora ma zaujme nápis ktorý
má niečo do seba. „ POZOR DOBRÝ PES  ale má slabé nervy“. Vychádzame z obce a vstupujeme do Suchej doliny.
Dnes nerobí dobré meno svojmu názvu, dolu dolinou tečie veľa vody. Svahy doliny sú miestami pokryté skalnými zrázmi.
Prechádzame okolo horárne Hajabačka kde odbočuje žltá značka na Východné Prašnické sedlo pod Veterným vrchom.
Po chvíli za horárňou z doliny je už vidieť lúčnatý hrebeň z Krížnej na Ostredok. Čoraz viac sa objavujú vysoké skalnaté
svahy po oboch stranách doliny. S pribúdajúcou výškou začínajú sa zjavovať lúčnaté porasty okolo potoka. Zrazu
vyjdeme z lesa a pred nami je lúčnatý svah až na hrebeň. Na hrebeni je vidieť vrchol vysielača na Krížnej. Chodník vedie
bočným svahom ale nie je vychodený a preto pohyb vo vysokej tráve je trochu náročnejší. Prechádzame lúčnatými
svahmi ktoré sú miestami porastené kosodrevinou až vystúpime do Rybovského sedla. Pokračujeme vpravo červenou
značkou smerom na Krížnu. Zdolávame náročnejší strmý výstup na hrebeň. Z hrebeňa je už vidieť hrebeň na Ostredok.
Východným smerom je vidieť hrebeň Nízkych Tatier. Stúpame na Krížnu, vysielač na Krížnej nás vedie na vrchol.
Z vrcholu je vidieť hrebeň cez Ostredok až na Suchý vrch. Smerom na Kráľovú skalu je hmla, ktorá za chvíľku zahalila
aj hrebeň smerom na Ostredok. Pokračujeme červenou značkou smerom Ostredok. ! POZOR ! Z červenej značky ktorá
pokračuje na Kráľovu studňu a je označená ako E8, odbočuje červená značka. Ak nezaregistrujete rozdiel v označení
červenej značky môžete pokračovať tam kde ste pôvodne nechceli. Ak je dobré počasie nie je to až tak veľký problém,
vidieť odbočku vpravo medzi kosodrevinou kde odbočuje chodník smerom na Ostredok. Ale keď je hmla že nevidieť na
pár metrov, tak odbočku od plota nevidieť a pôjdete smerom na Kráľovu studňu. Pokračujeme hrebeňom ktorý sa už
skryl v hmle cez Frčkov, Ostredok, Suchý vrch, schádzame cez Konirky do sedla Chyžky pod Ploskou. Chodník cez
Koniarky je veľmi pekný, vedie lúkou a z chodníka vystupujú vápencové skaly. Pri schádzaní do sedla Chyžky hmla
sa trochu roztrhala a bolo vidieť sedlo a temeno Ploskej, vrchol bol však skrytý v hmle. V sedle Chyžky odbočíme
vpravo modrou značkou do Zelenej doliny. Schádzame dole rozsiahlou lúkou v závere Zelenej doliny ktorá je
skrášľovaná vápencovými skalami vystupujúcimi z podložia. Miestami nachádzame huby ktoré zoberieme na druhý
deň budú spoločné raňajky hubová praženica. Lesom schádzame okolo Zeleného potoka do Vyšnej Revúcej.
-
-
Mapa trasy.
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Vyšná Revúca - Chata u Baníkov.
-
-
Suchá dolina - odbočka žltej značky do Vyšného Prašnického sedla.
-
-
Suchá dolina - v pozadí  vrchol Krížnej.
-
-
Záver Suchej doliny v pozadí hrebeň z Krížnej na Ostredok.
-
-
Smerovník - Rybovské sedlo.
-
-
Rybovské sedlo.
-
-
Výstup z Rybovského sedla v pozadí vrchol Krížnej.
-
-
Vysielač na vrchole Krížna.
-
-
Smerovník na rázcesti pod  Krížnou.
-
-
Smerovník na Krížnej.
Musím Vás upozorniť na nonses ktorý tu je vytvorený – z červenej značky odbočuje červená značka. Ak je dobré počasie
odbočka na Ostredok je celkom dobré vidieť, je to priesek v kosodrevine vpravo dole kopcom.  V prípade hustej hmly
odbočka je málo viditeľná a môžete pokračovať na Kráľovú studňu miesto na Ostredok. Rozdiel je v tom že červená
značka na Kráľovú studňu je označená ako E8, odbočka na Ostredok je čisto červená značka.
-
-
Hrebeň Nízkych Tatier.
-
-
Vrchol Krížnej.
-
-
Hrebeň z Krížnej na Ostredok.
-
-
Hrebeň z Krížnej na Ostredok.
-
-
Smerovník na Ostredku.
-
-
Vrchol Ostredku.
-
-
Zostup zo Suchého vrchu na Koniarky.
-
-
Zostup zo Suchého vrchu na Koniarky.
-
-
Smerovník v časti Koniarky.
-
-
Koniarky.
-
-
Sedlo Chyžky v pozadí Ploská.
-
-
Ploská pohľad zo Zelenej doliny.
-
-
Smerovník Chyžky.
-
-
Rozsiahlá lúka v záveru Zelenej doliny skrášľovaná vápencovými skalmi vystupujucími z podložia.
-
-
Zelená dolina.
-
-
Spločenská miestnosť v chate u Baníkov.
-
-
Večerné posedenie v spoločenskej miestnosti po túre.
-
-
Večerné posedenie v spoločenskej miestnosti po túre.
-
-
Večerné posedenie v spoločenskej miestnosti po túre.
-
-
Sušenie mokrej obuvi pri kozube.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Veľká Fatra / Suchá dolina  /
                                  Fotogaléria – Veľká Fatra / Krížna – Ostredok - Chyžky  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>> sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-