aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

13. Ploská-Borišov
                                Dňa  12.09..2010 uskutočnila sa turistická akcia - Veľká Fatra.
                                                      Výstup na Ploskú a Borišov.
 
Usporiadateľ :  KST MŠK Krompachy
Trasa akcie      : Vyšná Revúca – Ploská – Borišov – Vyšná Revúca
Dĺžka trasy : 18 km         Prevýšenie : 1080 m       Čas trasy podľa mapy: 7.00 hod
Členovia KST MŠK :   Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Papcun, Olšavský, Olšavská  
 
                                     Čupaj, Čupajová, Gengeľ, Mosin, Šefčíková
 
 
Turistická mapa VEĽKÁ FATRA č.121            Turistický atlas list č. 127, 128
 
 
Popis trasy:
Trasu začíname v obci Vyšná Revúca žltou  značkou od chaty u Baníkov dolu obcou okolo ruiny bývalého starého
konského hostinca, v minulosti tadiaľto viedla stará konská cesta zo severu na Juh. Stajne slúžili na prepriahanie koní.
Hostinec poskytoval možnosťou ubytovania a občerstvenia. <<<  Stará osada Revúca je doložená v roku 1233 ako Reucha,
keď z jej rozsiahleho chotára, zahrňujúceho aj dnešný chotár Ružomberka, vyčlenili 3 poplužia zeme a udelili Hudkontovi.
Ďalšie názvy osady sú doložené v roku 1330 ako Resevnicze, v roku 1355 ako Rewutze. Zanikla po roku 1355. Koncom
15. storočia okolo medenej huty na území, kde v 2. polovici 13. storočia dolovali medenú rudu, vznikla uhliarska a hutnícka
osada, ktorá nemá kontinuitu s občinou Revúca. Huta spracovávala rudu zo Španej Doliny. Zanikla v roku 1560.
Koncom 16. a začiatkom 17. storočia sa osídlenie pri osade na hornom toku potoka Revúca rozšírilo pastierskym obyvateľstvom,
ktoré tu založilo osadu Hričkov. Historicky doložený je Dolný a Horný Hričkov. Neskôr sa názov Revúca preniesol na oba Hričkovy,
pričom vznikla rozsiahla komunita s názvom Tri Revúce, dnes už Nižné, Stredné a Vyšné Revúce. Okrem zrubových domov je
významnou kultúrnou pamiatkou obce rímskokatolícky barokovoklasicistický kostol z roku 1819, ktorý stojí na mieste staršieho
dreveného z roku 1694. Nástenné maľby a obraz sú dielom známeho slovenského maliara Jozefa Hanulu. >>> Pri smerovníku
odbočíme vľavo z hlavnej cesty na poľnú cestu smerom Ploská. Prechádzame lúkami nad obcou odkiaľ je vidieť
Vyšnú a Strednú Revúcu. Okolité kopce sú ukryté v hmle. Cesta miestami má strmšie stúpanie, z niektorých miest je
výhľad na obec a svahy okolitých kopcov. Prechádzame cez Magury, pri vychádzaní k salašu hmla sa začína strácať
a zjavuje sa slnko. Na rozsiahlych lúkach pod Čiernym kameňom hmla sa stratila a začína nádherný jesenný slnečný deň.
Na lúkach sa zjavilo veľké množstvo nádherných bedlí. Stúpame lúkou porastenou skupinkami krovín. Vľavo je vidieť
nádherný lúčnatý hrebeň z Križnej na Ostredok vyčnievajúci nad hmlou v dolinách. Vpravo trčí nádherná Čierna skala.
<<< Vrchol Čierneho kameňa je troskou chočského príkrovu nad mráznickým súvrstvím fatrika. Severozápadný svah
Čierneho kameňa, vo výške od 1200 do 1480 m tvorí územie štátnej prírodnej rezervácie. Bola vyhlásená v roku 1964 s
cieľom ochrany pralesovitých porastov smreku obyčajného, mukyne obyčajnej, javora horského a bohatého podrastu
smrekového a kosodrevinového charakteru, so zachovanou prirodzenou pásmovitosťou lesných vegetačných stupňov
od 5. po 8. stupeň. Jej rozloha je 34 ha. Vrchol Čierneho kameňa nie je turistický prístupný. Cez prírodnú rezerváciu
možno prejsť po hrebeni zelenou značkou z Ploskej alebo z Rakytova. >>> Pod sedlom Ploskej je postavený nový prístrešok
kde sa môžete v prípade zlého počasia ukryť. Zo sedla juhovýchodným smerom v doline je vidieť more hmly za ňou sa
vynára hrebeň Nízkych Tatier. Stúpajúc na vrchol sa nám naskytuje pohľad poza Čierny kameň na Rakytov. Vychádzame
na vrchol ktorý nám ukazuje prečo dostal pomenovanie Ploská. Nádherný široký a ploský vrchol porastený trávou.
<<< Ploská je vrchol v hlavnom hrebeni Veľkej Fatry. Vrch budujú spodnokriedové sliene príkrovu fatrika. Hôľnu, mierne
uklonenú časť tvorí široká, mierne sklonená plošina, porastená subalpínskymi lúkami a pasienkami. Obvod lemujú
veľké svahové poruchy a lavínovité ryhy. >>> Z vrcholu je nádherný kruhový výhľad juhozápadným smerom je vidieť
pokračovanie hlavného hrebeňa Veľkej Fatry - Suchý vrch, Ostredok, Krížna. Severovýchodným smerom sa tiahne
pokračovanie hlavného hrebeňa Veľkej Fatry – Čierny kameň, Minčol, Rakytov, Smrekovica. Na sever rozsiahle
kopce a doliny Veľkej Fatry. Juhovýchodným smerom je vidieť hrebeň Nízkych Tatier. Postojíme pri hrobu padlého
vojaka na vrchole Ploskej. Pokračujeme červenou značkou k chate pod Borišovom po chvíli prídeme na zlom vrcholu
odkiaľ je výhľad na nádherný romantický kút Veľkej Fatry, chata pod Borišovom. Ten ktorý  hľadá ticho a pokoj v lone
nádhernej prírody nemôže nenavštíviť a spoznať túto časť Veľkej Fatry. Môj osobný názor je  že chata pod Borišovom
je najromantickejšia chata akú poznám, bez elektriny pri petrolejke. Schádzame z Ploskej cez Červený Grúň,
pomenovaný podľa výraznej červenej farby pôdy a pomaly prichádzame k chate ktorá je učupená pod svahom Borišova.
Chata leží na spojnici medzi výrazným Borišovom a mohutnou Ploskou, mimo hlavného Veľkofatranského hrebeňa.
Od chaty na vrchol Borišova vedie žlta značka. Chodník vedie  východným svahom Borišova, ktorý má miestami
skalnatý charakter. Po prudkom stúpaní prichádzame na tiahli hrebeň vrcholu Borišova. Z vrcholu je nádherný kruhový
výhľad. Smerom na západ je vidieť skalnatú časť Veľkej Fatry v pozadí sa tiahne hrebeň Lúčanskej Malej Fatry.
Severozápadným smerom je vidieť mesto Martin. Na sever sa tiahne široká a rozložitá časť Veľkej Fatry s množstvom
kopcov a dolín smerom k Ľubochni. Na juh leží Krížna ktorou pokračuje hlavný hrebeň Veľkej Fatry smerom na Ostredok,
Suchý vrch, širokú a rozložitú Ploskú, popod nádherný Čierny kameň, jeden z mnohých Minčolov na Slovensku,
Rakytov, Smrekovicu. Východným smerom sa tiahne hrebeň Nízkych Tatier. Z vrcholu sa vraciame naspäť k chate.
V útulnej a štýlovo vyzdobenej jedálni si dáme občerstvenie výbornú polievku a dobré pivo. Od chaty pokračujeme
zelenou značkou smerom do sedla pod Ploskou. Vystupujeme hore svahom na Plosku, približne v strede svahu
značka odbočuje vľavo, obchádza severnou stranou Plosku do sedla pod Ploskou. Severná strana Čierneho kameňa
je pokrytá lesom a nie je taká pekná ako južná skalnatá strana Čierneho kameňa. Po príchode do sedla Ploskej je pekný
výhľad na dolinu Liptovských Revúc. Vpravo je vidieť vrchol Zvolena nad Donovalmi pokračujúc hrebeňom Nízkych Tatier
cez Kozí chrbát, Prašivu, Veľkú Chochuľu, Latiborsku hoľu. Schádzame dolu chodníkom nad salašom je nádherný
pohľad na Rakytov, ráno ho nebolo vidieť. Pokračujeme zostupom za nádherného slnečného počasia. V chate u Baníkov
sa prezlečieme a odchádzame domov.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
Vyšná Revúca - začiatok žltej značky.
-
-
Pod Čierným kameňom smerom k sedlu pod Ploskou.
-
-
Pod Čierným kameňom. Množstvo nádherných bedlí.
-
-
Nádherna ukážka jesenných húb pod Čiernym kameňom. 
-
-
Čierný kameň pohľad od salaša.
-
-
Nový prístrešok pod sedlom Ploskej.
-
-
Východny svah Ploskej.
-
-
Hlavný hrebeň Veľkej Fatry vpravo je Čierny kameň vľavo je Rakytov.
-
-
Hrebeň z Krížnej na Ostredok vpredu je Suchý vrch.
-
-
Vrchol Ploskej vprvo sa nachádza hrob padlého vojaka.
-
-
Spoločná fotografia na vrchole Ploskej.
-
-
Chata pod Borišovom pohľad z Čeveného Grúňa.
-
-
Smerovník pri chate pod Borišovom.
-
-
Východný výstupový svah Borišova.  
-
-
Borišov - vrchol.
-
-
Ploská pohľad z vrcholu Borišova.
-
-
Spoločná fotografia na vrcholu Borišova.
-
-
Borišov vrchol.
-
-
Chata pod Borišovom, Červený Grúň, Ploská pohľad z východného svahu Borišova.
-
-
Spoločná forografia pri chate pod Borišovom.
-
-
Smerovník v sedle Ploskej.
-
-
Prístrešok v sedle Ploskej.
-
-
Rakytov pohľad od salaša.
-
-
Chata u Baníkov vo Vyšnej Revúce.
-
-
Chata u Baníkov vo Vyšnej Revúce.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria – Veľká Fatra / Vyšná Revúca - sedlo Ploskej /
                                   Fotogaléria – Veľká Fatra / Ploská - Borišov  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-