aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

2. Olcnava-Sejkova-Za horou-Krompachy
                               Dňa 30.1.2010 uskutočnila  sa turistická akcia.
 
                                        Opekanie Za horou pri Sabinke.
 
 
Usporiadateľ : KST MŠK Krompachy
 
Trasa akcie     :  Olcnava – Galmus – Suchá – Za horou -  Krompachy
 
Dĺžka trasy :19 km         Prevýšenie : 440 m       Čas trasy podľa mapy: 4.30 hod
 
Členovia KST MŠK :  Šlacký, Šlacká, Muller, Mullerová, Papcun, Neubeller,  Andrášková, Mertinko, Sakmar
 
 
Turistická mapa VOLOVSKÉ VRCHY – Krompachy  č.125          Turistický atlas list č.  139, 140
 
 
Popis trasy :
Predstavovaná trasa začína od smerovníka na ŽSR vľavo zelenou značkou smerom Za horou. <<< Najstaršia písomná
zmienka o obci sa podľa Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku i I.Chalupeckého zachovala z r. 1312. Regestár listín
a listov uvádza ako rok najstaršej písomnej zbierky 1317 a to v listine kráľa Karola Róberta z Anoju, vydanej
12. novembra 1317. V tejto listine vystupuje naša obec pod názvom:"ALCZWNO, QUE VILLA ALBI DITRICI APPELATUR..."
teda "Olcnava, ktorá sa nazýva obcou Bieleho Ditricha..." Označenie "biely" pred menom ho malo odlíšiť od osôb s
rovnakým osobným menom, ide teda o zárodok priezviska. Skutočné priezviská v tých časoch totiž ešte neexistovali.
Pokiaľ ide o spomenutého Ditrich, ide zrejme o meno zakladateľa obce, tzv. lokátora. Založenie obce iste súvisí s
panstvom Richnavského hradu, pre ktorý Olcnava aokolité obce vytvárali hospodárske zázemie. Po zániku richnavského
hradu sa Olcnava dostala do domény Spišského hradu. Z vlastníkov obce možno spomenúť najmä Turzovcov v 16. a
Čákiovcov od konca 17. storočia. >>> Pri smerovníku v centre obce Olcnava zabočíme vľavo  zelenou značkou smerom
Za horou. Za obcou vychádzame na kopček pred rekreačným strediskom Blatná – Joga, tu postojíme a obzrieme sa
pred nami sa ukazuje Dreveník a hrebeň Braniska. Prejdeme Blatnou okolo chát vpravo do doliny kde odbočíme zo
zelenej značky vpravo hore dolinkou po lesnej neznačenej ceste na hrebeň Galmusa. Cesta vedie bočnými svahmi
dolinky, odtiaľ nie sú žiadne výhľady. Po vyjdení na hrebeň pokračujeme vľavo modrou značkou na Nad Sejkovu odkiaľ
po polomoch je pekný výhľad na hrebeň Braniska vľavo a Bielu skalu vpravo. Od smerovníka odbočíme vľavo po žltej
značke do Prostej doliny. Po dlhej rovinke keď značka zabočí prudko vľavo, pokračujem rovno po lesnej ceste ktorá
spočiatku vedie bočným svahom aby prešla na bočný hrebeň, prejdeme križovatku ciest a po prejdení malého kopčeka
odbočíme vľavo po ceste dolu svahom. Po príchode na lúku na Suchej pokračujeme z cesty vpravo okolo betónového
skeletu kde v minulosti začali stavať podnikovú chatu, k chate Sabinka. Pri Sabinke ako tradične si opečieme kto čo
si doniesol. Po chvíli oddychu pokračujeme naspäť k smerovníku. Táto trasa je značená miestnym značením žlto - bielymi
trojuholníkmi. Od smerovníka pokračujeme rovno asfaltovou cestou ktorá prichádza zo Spišských Vlách na skládku
dreva kde odbočíme vpravo na lesnú cestu. Po čase cesta vyústi z lesa na lúky okolo železničnej trati.  Odtiaľ je pekný
pohľad na časť Spišských Vlach v pozadí vľavo hrebeň Vysokých Tatier, v strede sa čnie najväčšia travertínová kopa
v strednej Európe, vpravo najväčší hrad v strednej Európe Spišský hrad v pozadí tajomné a nepoznané Levočské vrchy.
Značka sleduje okraj lesa až k potôčiku kde značka prechádza popod železničnú trať, vpravo sa späť vráti k trati a 
pokračuje popod trať okolo Hornádu / ktorý v týchto miestach oddeľuje hrebeň Braniska od hrebeňa Galmus / až k
 potôčiku. Opustime značku a vľavo ulicou vojdeme do Kolinoviec. <<< Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1312
ako Villa Colinii, neskôr premenovaná na Kolendorf alebo Kolinfalva. V r. 1409 obec vtedy panujúci kráľ Žgmund, daroval
fare Spišské Vlachy ako základinu slúženia každodennej svätej omše ku cti sv. Jána Krstiteľa za kráľových rodičov.
Vľavo na svahu postavený okolo roku 1830 klasicistický kostol  sv. Jána Krstiteľa z Asisi. Išlo o stavbu sieňového typu
s troma poľami pruskej klenby. Oltár v klasicistickom štýle s obrazom sv. Františka z Asissi. Vpravo v strede novo
postavený kostol. >>> V krčme pri moste si dáme dobré pivo a pokračujeme na hlavnú cestu kde sledujeme zelenú
značku vpravo po ceste smerom do Krompách. Prejdene popod železničný podjazd.  Pri starej benzínovej pumpy
vľavo za Hornádom pod svahom stojí budova prvej vodnej elektrárne na Slovensku postavenej v roku 1889. Po chvíli
vchádzame do Krompách, pokračujeme vpravo do centra kde ukončíme trasu.
-
-
Mapa trasy :
-
-
Výškový profil trasy :
-
-
-
 
Orientačná tabuľa Galmus, pri ŽSR Olcnava.
-
-
 
Olcnava.
-
-
 
Smerovník v centru obce.
-
-
 
Blatná rekreačne stredisko Joga. 
-
-
 
Smerovník Blatná.
-
-
 
Senník na hrebeni Galmus.
-
-
 
Smerovník Nad Sejkovou.
-
-
 
Lesná cesta zo Sejkovej smerom na Suchú.
-
-
 
Za horou časť Suchá. Betónový skelet je pozostatok výstavby podnikovej chaty spred roku 1989.
-
-
 
Suchá - rozsiahla lúka Za Horou.
-
-
 
Opekanie pod prístreškom Za horou pri Sabinke.
-
-
 
Pri Sabínke Za Horou.
-
-
 
Opekanie pod prístreškom Za horou pri Sabinke.
-
-
Opekanie pod prístreškom Za horou pri Sabinke.
-
-
Viac fotografii pozri :  Fotogaléria - Krompachy / Galmus - hrebeň /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Za horou  /
                                   Fotogaléria - Krompachy / Krompachy – Za horou – Olcnava  /
-
-
Informácie označené v zátvorkách  <<<    >>>  sú použité z oficiálnych web stránok citovaných lokalít.
-
Správca web stránky nie je ich autorom. 
-
-
-