aktualizované: 18.09.2020 15:13:08

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

KST MŠK

Klub slovenských turistov funguje ako turistický oddiel pri Mestskom športovom klube Krompachy.

Zloženie výboru TO MŠK :        Ing. Havaš Ľubomír                      predseda         0907 541 813  

                                                     Ing. Čupaj Štefan                     tajomník            0907 254 665                                                                               

                                                            Papcun Pavol                    člen výboru      0944 314 744

                                                    Ing. Muller Vladislav                  člen výboru      0905 595 312

                                                           Gengeľ Jozef                      člen výboru      0905 123 437

 

V roku 2019 máme 89 členov čo nás radí k trom najväčším turistickým oodielom v rámci regiónu Spišská Nová Ves a Gelnica.

16.1.2020 sme sa zišli na zhromaždení TO MŠK kde sa bilancoval rok 2019, schvaľoval sa plán činnosti a rozpočet na rok 2020 a uskutočnili sa voľby členov výboru na ďalšie funkčne obdobie. Do volieb išlo 6 členov TO a po sčítaní hlasov sme mohli konštatovať že doterajší členovia výboru obhájili svoje pozície a budú pokračovať aj v ďalšom období bez zmeny.

 

          

  

  

TOPlist