aktualizované: 18.09.2020 15:13:08

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

Informácie o akciách
           

     

                          

Klub slovenských turistov MŠK Krompachy

     pozýva  svojich členov a nečlenov na 

               prechádzku prírodou.


Informácie pre turistov:

Zmeny v turistickom kalendári:

V priebehu roka môže dôjsť k zmene trasy, termínu a času konania plánovanej akcie. Prípadné zmeny budú zverejnené na web stránke www.kstkrompachy.wbl.com v záložke „najbližšia akcia“, ako aj na e-mailovej adrese informáciou  zaslanou prihláseným členom na akciu.

Prihlasovanie na akcie:

Pri jednotlivých akciách, ktoré budú zasielané na e-mailové adresy,  budú  uvedené termíny a postup prihlasovania na akcie. Tam kde nie je uvedený termín prihlasovania, prihlásenie nie je potrebné.

Prihlasovať sa možno: 

Na turistických akciách, osobným kontaktom, alebo telefonicky (prosíme, dodržiavajte pokyny uvedené pri jednotlivých akciách). Ak sa akcie nemôžete zúčastniť, nezabudnite sa včas odhlásiť.

Plnenie predpísaných podmienok k odznakom: 

1.      plnenie  odznaku Najvyššie vrcholy Slovenských pohorí /NVSP/ - garant KST sekcia VhT

2.      plnenie odznaku Slovensko, 2000 m. n. m. a viac v 3. tisícročí /S 2000-3/ - garant Slovenský vysokohorský turistický spolok  /SVTS/

3.      plnenie výkonnostného odznaku pešej turistiky – garant KST sekcia pešej turistiky

4.      plnenie odznaku „ Tatranské dvojtisícovky“ – garant Komisia horskej turistiky hutnícko-mestský oddiel PTTK v Krakove

 

 

AUGUST  2020 :

1.   8.8.2020      Nízke Tatry , výstup na Sinu a Bôr   -  Gengeľ

2.   15.8.2020    Vysoké Tatry - výstup na Kriváň   -  Riemer  

3.   22.8.2020    Na Sivý vrch z Jalovca   -  Olšavský

 

 

Upresnenie akcie sa uskutoční mailovou poštou cca 5 dní pred jej realizáciou.

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

       

                                            
                                          
 
 
                                   
 
                          
                           

 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
                       
 
 

 
 

 
 
                                      
 

 
 
 
 

 
                                       
 
 

 
 
 
 
                               
 
 
 

 

 
     
 
 
 
 
 
                                            
                                             
 
 

                                 

                

 

TOPlist