aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

45. Poďakovanie sponzorom

45. Poďakovanie sponzorom

 

Hlavným finančným podporovateľom činnosti oddielov Mestského športového klubu Krompachy v roku 2019 je mesto KROMPACHY.

 

Finančné príspevky mesta Krompachy na projekty v roku 2019 : 

 

Turistický prechod krompašskými vrchmi - 500 €

Cyklistické preteky do vrchu pre deti MŠ a ZŠ - 500 €

Podpora výkonnostnej turistiky dospelých - 500 €

Podpora činnosti turistického oddielu mládeže - 500 €

Podpora účasti oddielu Freeride v celoslovenskom pohári Downhill - 2000 €

 

 

 

Ďakujeme, výbor MŠK Krompachy.