aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

17. Akcia Čisté hory

17.   27.4.2019      Akcia  Čisté hory - Čistenie Prielomu Hornádu.

Trasa :  Smižany - Smižanská Maša - Čingov - Ďurkovec - Spišské Tomášovce

Účastníci :  Mullerová, Kakalejčíková, Kakalejčík, Gengeľ, Havaš  + 2 členovia TOM