aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

39. Memorial Ivana Šlackého / Sľubica /

39.      19.10.2019    Memorial Ivana Šlackého / Sľubica /.

Boli dve trasy, prvá z Krompách do Vojkoviec peši / Stará Maša - Kaľava - Vojkovce /, druhá individuálna preprava účastníkov do Vojkoviec. Z Vojkoviec sa išlo spoločne peši cez Predky na vrchol Sľubice, počet účastníkov - 38.