aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

19. Prechod Slovenským rajom

 

Zoznam účastníkov  na turistickej akcii – Prechod roklinami Slovenského rajaspolu 8 osôb.

 

Z toho členovia KST MŠK Krompachy  - Jozef Gengeľ, Vladimír Cicoň , Zoltán Riemer, Danka Matisová .

 

Nečlenovia – 4 osoby

 

Popis trasy na turistickej akcii – „ 35. ročník prechodu roklinami Slovenského raja“.

 

Dátum akcie : 15.07.2017 -  výber  z 5 možných trás.

 

Trasa č. 1 -  14 km,  trasa č. 2 – 18 km, trasa č. 3 – 27 km, trasa č. 4 – 25 km, trasa č. 5 – 37 km

 

Trasa č. 1:             Letanovce – Letanovský mlyn – Prielom Hornádu  - Kláštorná roklina – Kláštorisko - Letanovský mlyn – Letanovce

 

Dĺžka trasy : 14 km         Výškové prevýšenie : 345 m              Čas trasy akcie :  5:50 hod

 

Informácia o trase :        Náročnosť bola podľa výberu trasy  a pre technické pomôcky na trase / rebríky, stupačky/. Bolo potrebné poistenie na zásah horskej služby. Na akciách sú poistení len členovia KST MŠK Krompachy s platným členským preukazom a známkou na  rok 2017, ostatní individuálne poistenie.

 

Zraz na akciu:               06:10 hod. na žel. stanici Krompachy a odchod na akciu bol o 06:19 hod. vlakom do Letanoviec.

 

Prezentácia:                 Bola od 07:00 hod. -  do 09:00 hod. Letanovce / futbalové ihrisko/. Účastnícky poplatok 2.-€ / guľáš, účastnícky list, odznak/.


Organizátor:                  KST Breznovica Letanovce