aktualizované: 22.06.2022 12:20:50

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

14. Okolo Slovinok

 

Zoznam účastníkov  na turistickej akcii – VIII. ročník Turistického pochodu „OKOLO SLOVINOK“  – spolu 16 osôb.

 

Z toho členovia KST MŠK Krompachy  - Gengeľ, Papcun, Papcunová, Riemer, Müller,  Müllerová, Šlacká, Vozárová, Neubeller, Olšavská, Čupaj -11

Nečlenovia – 5

 

 

Popis trasy na turistickej akcii :

Dátum akcie: 20.05.2017 

 

Trasa akcie - pešia :      Náučný banský chodník /BNCH/    a okolie Sloviniek

 

Dĺžka trasy :  cca 9 km         Čas trasy akcie : cca 3:00 hod

 

Informácia o trase :        Nenáročná trasa.   banského múzea na OÚ Slovinky.

 

Zraz akcie:                   08:20 hod. na zástavke SAD MÚ Krompachy

 

Odchod na akciu:          08:30 hod. autobusom do obce Slovinky

 

Prezentácia:                 Zraz na námestí pri ZŠ Slovinky od 08:00 hod. do 08:45 hod. Cieľ na OÚ Slovinky, štartovné - poplatok 1,50.-€.

           

Organizátor:                  Obecný úrad Slovinky a KST MŠK Krompachy, pre svojich členov - podľa ročného plánu akcii

 

 

 

NÁUČNÝ BANSKÝ CHODNÍK.

 

 

Kvôli rozvoju baníckej tradície, ako aj kvôli jej zachovaniu  pre budúce generácie, Banícky cech Slovinky sa rozhodol vybudovať Banský náučný chodník /BNCH/, ktorý by viedol  popri starých  banských dielach.

 

                Chodník je trasovaný cez územie lesného porastu a ostatných plôch, ktoré sú majetkom  f. Fagus, s.r.o. Krompachy. BNCH začína  9. horizontom v nadmorskej výške 543m, odkiaľ  trasa vedie cestou okolo  odvalu hlušiny a pokračuje  ďalej cez les okolo odvalu  na 15. horizonte  smerom k šachte Emil 2, ktorá je pre turistov dostupnáĎalej trasa vedie  k stanovisku šachty Bogdanec. Na mieste šachty je vidieť ohlbeň o priemere cca 5m a hĺbka šachty  je cca 3m. Od šachty Bogdanec, chodníkom cez lesný porast, sa dostaneme k štôlni Mária Geburt – lokalita Zákutie. Táto štôlňa je po rekonštrukcii portálu a vymurovaný vchod do štôlne je  zamrežovaný a uzamknutý z bezpečnostných dôvodov. V budúcnosti sa počíta s jej sprístupnením a vybudovaním podzemného banského múzea.  Ďalej sa lesným porastom a lúčnym porastom dostaneme  k šachte Adam – Eva – lokalita Furmanec. Táto šachta slúžila na vetranie vo ventilátorovni bol umiestnený hlavný ventilátor. Teraz je tam vidieť len  ohlbeň šachty, ktorá je z časti zasypaná.

 

Po lesnej ceste okrajom lesa sa dostaneme na stanovisko šachty Dorotea, kde bol samostatný ťažobný úsek a postavené administratívne  a prevádzkové budovy, v súčasnosti rekultivované. Je to postavený na mieste šachty asi 2m kameň – žulový ihlan s mramorovou doskou, na ktorej sú uvedené technické parametre.

 

K šachte Matej, poslednému stanovisku BNCH sa dostaneme lesným porastom po lesnej ceste do kopca, kde sa nachádza prístrešok na posedenie a oddych. Samotná šachtová ohlbeň je ohradená, hĺbka je cca 5m a priemer cca 10m. V tejto šachte zahynulo 11 baníkov a tam sú pochovaní.

 

Tento BNCH nadväzuje na slovenskú banskú cestu na Poráči na štôlňu Všechsvätých a štôlňu S. Peter a  v Rudňanoch na štôlne Krížová a Jozef a šachtovú vežu na bani Mier.

 

Celková dĺžka BNCH je cca 8 km a čas na jeho absolvovanie cca 2 hodiny. Na chodníku je 10 zastavení a teda 10 informačných tabúľ. Sprevádzať nás bude Vladimír Neubeller, ktorý v minulosti pracoval v ŽB Slovinky, je člen výboru Baníckeho cechu Slovinky a podieľal sa na výstavbe  a značkovaní Banského náučného chodníka. Po absolvovaní BNCH si trochu  predĺžime trasu a budeme pokračovať smerom na turistický chodník smerujúci na zo Sloviniek na Suchinec a po lúkach sa vrátime do obce Slovinky, kde v priestoroch pri OÚ bude cieľ  a kde organizátor akcie OÚ Slovinky v minulých ročníkoch varil guľáš, tak možno tak tomu bude aj tento rok.

 

Veríme, že BNCH Vás záujme a obohatí o nové a doposiaľ nepoznané skutočnosti z histórie baníctva na Slovensku.