aktualizované: 21.07.2024 17:48:09

Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody.

TO KST MŠK - KONTAKTY

 

Zloženie výboru TO MŠK : 

 

Ing. Havaš Ľubomír - predseda, vedúci TOM - 0907 541 813 - lubomir.havas@pobox.sk

Ing. Čupaj Štefan - tajomník, správca web stránky, styk so sponzormi - 0907 254 665  stefancupaj1955@gmail.com

Kunová Dagmar - člen výboru, kontakt s verejnosťou, propagácia - 0915 926 354 - dagmarkunova@centrum.sk

Ing. Múller Vladislav - člen výboru, ved. organizačného výboru TPKV - 0905 595312 - vlado.muller@atknet.sk

Gengeľ Jozef - člen výboru, projektový manažér pre pešiu turistiku, vedúci skupiny značkárov - 0905 123 437 - jozef.gengel69@gmail.com